7.6.2021
ID: 5112upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

92aba3720d8b763058b6555b0cec4ad9/imagePreview.jpg
Zdroj: shutterstock.com

V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie.

Vláda

Minister Ján Mičovský podal demisiu, prezidentka by ho mala prijať v najbližších dňoch

31.05.2021 - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dnes, podľa Ústavy Slovenskej republiky podal demisiu na funkciu člena vlády Slovenskej republiky, povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky tak, ako to avizoval na svojej tlačovej konferencií v utorok 25. mája 2021. Svoje rozhodnutie oznámil oficiálnym listom prezidentke Slovenskej republiky Zuzane Čaputovej.

Bilancia štátneho rozpočtu

01.06.2021 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2021 schodok vo výške 3 483,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 659,4 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 1 006,5 mil. eur. Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 347,1 mil. eur. Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 774,6 mil. eur (+19,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 578,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 194,0 mil. eur, pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 18,4 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 6,8 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 6,2 mil. eur. Uvedené kompenzovalo výpadok pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 31,4 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 0,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 2,6 mil. eur.

Boj proti nadmernej regulácii - úradníci už musia dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out

01. 06. 2021 - Slovensko má dlhodobý a chronický problém s nadmernou reguláciou. Od dnešného dňa (1. júna 2021) však budú mať všetky ministerstvá a ďalších 20 dôležitých úradov, ako napríklad Sociálna poisťovňa alebo finančná správa, povinnosť dodržiavať pravidlo 1 in - 1 out. Ako ďalej informoval štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec, ak teda v rámci svojej kompetencie príjmu v nejakej oblasti určitú reguláciu, budú musieť v rovnakej oblasti znížiť regulačné zaťaženie a teda náklady na podnikanie v rovnakej výške. Od januára to potom následne bude v dvojnásobnej výške.

Minister vnútra hovoril s japonským veľvyslancom aj o vzájomnej policajnej spolupráci

01. 06. 2021 - Témou stretnutia ministra vnútra Romana Mikulca s veľvyslancom Japonska Makotom Nakagawom v utorok 1. júna 2021 boli aktuálne otázky uvoľňovania pandemických opatrení, a to aj v kontexte vrcholiacich príprav Letných olympijských hier v Tokiu, na ktorých budú mať zastúpenie aj športovci zo Športového centra polície. Veľvyslanec Makoto Nakagawa informoval, že Japonsko sa na najväčší športový sviatok v ére pandémie kooronavírusu pripravuje s maximálnou precíznosťou s cieľom zabezpečiť ochranu a bezpečnosť návštevníkov i súťažiacich. Do krajiny už pricestovala prvá športová výprava z Austrálie. V Japonsku sú v súčasnosti v platnosti sprísnené protipandemické opatrenia s účinnosťou do polovice júna.

Ingrid Brocková na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni: Prioritami Slovenska aj v OECD zelená a digitálna ekonomika, malé a stredné podniky a spravodlivé zdaňovanie

01.06.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa dnes (1. júna 2021) zúčastnila na zasadnutí Rady Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni (31. mája - 1. júna 2021). Súčasťou dnešnej časti zasadnutia bolo i slávnostné odovzdanie líderskej štafety na poste generálneho tajomníka organizácie. Po 15 rokoch pôsobenia Ángela Gurríu vo funkcii generálneho tajomníka OECD nahradil bývalý minister financií Austrálie Mathias Cormann. Na zasadnutí sa po prvýkrát zúčastnila aj Kostarika ako 38. plnohodnotný členský štát organizácie.

Vicepremiérka Remišová: Regióny Prešova a Košíc dostanú moderné prímestské vlaky za 70 miliónov € z eurofondov

01. 06. 2021  - Cesta vlakom na východe Slovenska bude komfortnejšia. Ministerka investícií Veronika Remišová schválila vyzvanie v objeme 70 miliónov eur na nákup 9 elektrických vlakových jednotiek, ktoré posilnia dopravu v prešovskom a košickom kraji. „Moderná prímestská a regionálna vlaková doprava zohráva nezastupiteľnú úlohu pre tisíce ľudí, ktorí každý deň cestujú do práce či do školy v Košiciach a Prešove z priľahlých obcí. Ak chceme, aby ľudia viac využívali ekologickú železničnú dopravu, musí byť komfortná a spoľahlivá. Práve preto z eurofondov podporujeme modernizáciu železničnej osobnej dopravy v regiónoch,“ uviedla ministerka investícií Remišová, ktorej rezort plní úlohu koordinátora eurofondov.

Po rokoch čakania sa dočká obnovy vzácna synagóga v Trenčíne, pomôžu granty EHP

01. 06. 2021 - Pomáhame pri obnove cenných kultúrnych pamiatok. Až 900 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a zo štátneho rozpočtu pôjde na rekonštrukciu neologickej synagógy v Trenčíne. „Na záchrane národného kultúrneho dedičstva nám záleží. Synagóga patrí medzi najvyhľadávanejšie pamiatky Trenčína, na jej stave sa však podpísal čas a necitlivý prístup v časoch totality. Po obnove sa jej prinavráti časť pôvodného vzhľadu. Nové kultúrne centrum, ktoré v synagóge bude sídliť, bude navyše miestom zbližovania kultúr, tolerancie a nositeľom jasného odkazu v boji proti extrémizmu,“ povedala ministerka investícií Veronika Remišová, ktorej rezort granty EHP riadi.

Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti

02.06.2021 - Vysoký krvný tlak, obezita, migréna, ale aj bolesti chrbta, alergie, kožné problémy či astma, s ktorými bojujeme v dospelosti, môžu súvisieť s traumatizáciou v detstve. Vyplýva to z výsledkov výskumu, ktoré zazneli na odbornom seminári pre medicínske a pomáhajúce profesie. Spoluorganizátorom podujatia bolo Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch (NKS) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

MH SR podalo trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu

02. 06. 2021 - Rezort hospodárstva sa z dôvodu sporných dotácií na nájomné pre viacerých bratislavských mestských poslancov obrátil na generálnu prokuratúru. „Dnes sme podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu. Bude teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vec dôsledne prešetrili a my budeme maximálne súčinní,“ zdôraznil vicepremiér a šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík.

Bilaterálne rokovanie o prioritách slovinského Predsedníctva v Rade EÚ

02. 06. 2021 - Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 2. júna 2021 v Bratislave absolvoval bilaterálne rokovanie  so svojím slovinským partnerom Alešom Hojsom. Hlavnou témou stretnutia bolo predstavenie priorít slovinského Predsedníctva v Rade EÚ.

Vláda prerokovala správu o prevencii kriminality v roku 2020

02. 06. 2021 - V stredu 2. júna 2021 vláda schválila hodnotiacu správa o plnení úloh v oblasti prevencie kriminality za rok 2020 , ktorú na rokovanie  predložil minister vnútra SR Roman Mikulec. Dokument sumarizuje preventívne aktivity jednotlivých ministerstiev, ako aj návrhy opatrení do budúcnosti. Prioritnými oblasťami preventívnych aktivít zostávajú kriminalita v online priestore, online bezpečnosť, trestné činy páchané na deťoch a mládeži či domáce násilie.

Šéf slovenských vodohospodárov Róbert Hok podal rezignáciu

02.06.2021Minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj dnes prijal rezignáciu generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Ing. Róberta Hoka. Generálny riaditeľ uviedol ako príčinu zdravotné dôvody.

Aktuálne výsledky policajných kontrol dodržiavania protiepidemiologických opatrení

02. 06. 2021 - Kontroly vykonáva polícia v rámci bežného výkonu služby. Policajti aj naďalej pomáhajú lekárom a zdravotníkom pri testovacích a vakcinačných centrách. Pokračujú aj v kontrolách dodržiavania lekárom stanovenej karantény.

Ingrid Brocková na kooperačnom podujatí slovenských a írskych podnikateľov: Inovatívne malé a stredné podniky sú motorom hospodárstva. Našou ambíciou je pomôcť im nájsť si partnerov a expandovať do zahraničia

03.60.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková dnes (3. júna 2021) otvorila online kooperačné podujatie slovenských a írskych  podnikateľov, ktorého cieľom je predstaviť Slovensko ako krajinu s dynamickým startupovým prostredím a ponúknuť možnosť spolupráce firmám z oblasti digitálnych, finančných a zelených technológii. Podujatie otvorila spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva podnikania, obchodu a zamestnanosti Róbertom Troyom.

Rezort obrany zaznamenal rekordný počet žiadostí o poskytnutie dotácie, komisia rozhodla o podpore 50 projektov mimovládneho sektora

03.06.2021 - V tomto roku zaslali žiadatelia z mimovládneho sektora Ministerstvu obrany SR rekordných 158 žiadostí o poskytnutie dotácie na svoje projekty. Dotačná komisia rezortu hodnotila celkovo 142 žiadostí, ktoré splnili zákonné podmienky a rozhodla o podpore 50 projektov mimovládnych organizácií. Prerozdelila medzi ne celkovo 320 000 €, čo predstavuje viac ako trojnásobok v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Štátny tajomník M. Majer rokoval s námestníkom nemeckej ministerky obrany Thomasom Silberhornom

03.06.2021 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer prijal na pôde rezortu obrany námestníka ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko Thomasa Silberhorna. Témou dnešného rokovania boli modernizačné projekty Ozbrojených síl SR, možnosti spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti a hybridných hrozieb, či zapojenie do misií a operácií medzinárodného krízového manažmentu. Počas stretnutia zároveň diskutovali aj o spolupráci v rámci EÚ a NATO.

MŽP podporilo unikátny projekt za živé miesta odolné voči zmene klímy

03.06.2021Spolupráca štátneho sektora, samosprávy a mimovládnych organizácií pokračuje v bratislavskej Karlovej Vsi. Do užívania uviedli jedinečný altánok, zachytávajúci dažďovú vodu, ktorou budú polievať zeleň v areáli Základnej školy Alexandra Dubčeka.

Tatranské medvede naďalej pod drobnohľadom zásahového tímu

03.06.2021Medvedica s dvomi mladými opakovane spôsobujú škody medzi Hrebienkom a Starým Smokovcom. Pravidelne navštevujú tatranské osady, kde nachádzajú potravu v kontajnerových stojiskách na komunálny odpad.

Stanovisko ministra vnútra Romana Mikulca k zadržaniu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa

03. 06. 2021 - Vymenovanie policajta, ako aj jeho odvolanie z funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby je z hľadiska plnenia všetkých zákonných podmienok na vykonávanie tejto funkcie upravené v zákone č. 73/1998  Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície a plne v kompetencii vlády Slovenskej republiky.

Bezplatné wifi zóny sme podporili už v 496 obciach a mestách

04.06.2021 - Pomáhame slovenským regiónom k lepšiemu prístupu k moderným digitálnym službám. V rámci projektu „Wifi pre teba“ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo za uplynulý rok ďalších 110 žiadostí v objeme 1 300 000 eur. „Vďaka bezplatným wifi zónam môžu obce a mestá poskytovať kvalitnejšie služby pre svojich obyvateľov i návštevníkov. Možnosť pre žiakov, študentov, dôchodcov aj turistov bezplatne sa pripájať na internet z knižníc, obecných úradov či parkov by mala byť samozrejmosťou,“ povedala ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Slovensko má oddnes štyri geoparky

04.06.2021Slovenské jaskyne sú svetoznáme, ale menej sa vie o geoparkoch. Tieto územia slúžia vo svete ako moderný nástroj cestovného ruchu a nového spôsobu využitia voľného času. Ich cieľom je podporovať snahy o ochranu neživej i živej prírody, prevádzkovanie zeleného cestovného ruchu a vzdelávanie verejnosti formou príbehov. Vďaka ministerstvu životného prostredia (MŽP) sa Sieť slovenských geoparkov rozšírila o Geopark Malé Karpaty. Slávnostný akt menovania geoparku otvoril štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana, symbolicky počas Týždňa európskych geoparkov (24.5. – 6.6.).

Minister Budaj: Začala sa nová éra ochrany životného prostredia

04.06.2021 - Vďaka tradícii, založenej OSN si každoročne 5. júna pripomíname Svetový deň životného prostredia - World Environment Day. Tento deň je spomienkou na prvú konferenciu OSN o životnom prostredí, ktorá sa konala v dňoch 5. až 16. júna 1972 v Štokholme pod heslom „Je len jedna Zem“.

Ministerka Mária Kolíková vystúpila na mimoriadnom zasadnutí OSN

4. 6. 2021 - V dňoch od 2. do 4. júna 2021 sa v New Yorku konalo mimoriadne zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov k výzvam a opatreniam na prevenciu korupcie, ktorého sa online formou, prostredníctvom video-príhovoru zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Ministerka vo svojom prejave vyzdvihla dobrú prax zo Slovenska a zdôraznila dôležitosť viacerých záväzkov vyplývajúcich z politickej deklarácie, ktorú zúčastnené štáty na mimoriadnom zasadnutí prijali.

NRSR

Za 5 mesiacov sa s envirozáťažami na Zemplíne urobilo veľa, ale nie všetko

01. 06. 2021 - S envirozáťažami v podobe odkaliska Poša a sudov s obsahom polychlórovaných bifenylov (PCB) vo zvernici Orlová pri bývalom štátnom podniku Chemko Strážske sa za posledných päť mesiacov urobilo veľa, ale nie všetko, čo vyplývalo z decembrového uznesenia parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Zhodli sa v utorok členovia výboru počas svojho poslaneckého prieskumu na Zemplíne. "Ministerstvo životného prostredia urobilo zásadnú vec, ktorú nikto nečakal, keď sa prerušil výtok do odkaliska Poša," konkretizoval predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) najväčší posun v riešení environmentálnych záťaží na Zemplíne. Pripomenul tiež počin ministerstva pôdohospodárstva, ktoré na ploche niekoľkých hektárov zabezpečilo aplikáciu rôznych sorpčných látok do pôdy. "Teraz čaká na výsledky, ako aplikácia týchto látok zlepší kvalitu pôdy," ozrejmil.

Predseda brannobezpečnostného výboru J. Krúpa prijal na pôde NR SR námestníka ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko T. Silberhorna

03. 06. 2021 - Predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť p. Juraj Krúpa dnes na pôde Národnej rady SR prijal námestníka ministerky obrany Spolkovej republiky Nemecko p. Thomasa Silberhorna spolu s členmi nemeckej delegácie p. Gregorom Hainom, p. Veronicou Schröderovou a p. Sebastianom Kothanikkelom. Stretnutia sa zúčastnila aj J.E. Barbara Wolf, veľvyslankyňa Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave spolu s pridelencom obrany Spolkovej republiky Nemecko p. Rüdigerom Heinrichom. Stretnutie sa uskutočnilo v rámci návštevy p. námestníka ministerky obrany spolu s delegáciou na Slovensku a potvrdilo veľmi dobré vzťahy medzi oboma krajinami.

Prezident

Prezidentský palác znova privíta dobrovoľných darcov krvi

01.06.2021 - Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa v piatok 11. júna 2021 uskutoční 2. ročník Prezidentskej kvapky krvi. Dobrovoľní darcovia krvi tak budú môcť po roku znova darovať krv v priestoroch Prezidentského paláca. Prezidentskú kvapku krvi organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Prvýkrát sa podujatie konalo v júni 2020.

Prezidentka navštívila Lučenec a sociálny podnik v Rovňanoch

02.06.2021  Prezidentka Zuzana Čaputová navštívila v stredu 2. júna 2021 v rámci regionálneho výjazdu Lučenec a Rovňany. Za veľmi dôležité prezidentka označila rokovanie s donormi Potravinovej Banky Slovenska v krízovom centre Za dôstojný život v Lučenci, ktoré  iniciovala. Podarilo sa vyzbierať viac ako 38 ton potravín, z ktorých sa dá pripraviť takmer 110 tisíc jedál.  "Oslovila som s prosbou o pomoc výrobcov potravín, s ktorými má potravinová banka už dobrú skúsenosť a prizvali sme aj menších regionálnych výrobcov z oblasti Novohradu, aby sme posilnili súdržnosť a pomoc ľuďom žijúcim v tomto regióne.

Prezidentka vymenovala predsedu Slovenskej akadémie vied

03.06.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 3. júna 2021 v Prezidentskom paláci vymenovala Pavla Šajgalíka do funkcie predsedu Slovenskej akadémie vied. Slovenskú akadémiu vied bude na základe rozhodnutia jej snemu viesť aj naďalej Pavol Šajgalík, ktorý dostal opätovne veľkú podporu od svojich kolegov. "Prajem mu, aby nové funkčné obdobie bolo zo všetkých doterajších najúspešnejšie, pretože úspech potrebuje nielen inštitúcia, ktorú vedie, ale celá krajina."

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk