20.9.2021
ID: 5209upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Ministerstvo financií SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Elektronický formulár žiadosti bude zverejnený na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky www.szrb.sk. Schéma pomoci, ktorú pripravilo ministerstvo financií, reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov.

Vláda

Blíži sa uzávierka I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

13.09.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy. Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur. Aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 27. septembra 2021. Podpora je určená práve pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur v oblasti dátovej integrácie na centrálnu platformu, zavedenia manažmentu osobných údajov, sprístupňovania údajov na analytické účely, ale aj v oblasti automatizovanej tvorby a sprístupňovania otvorených údajov.

Opätovne zásobujeme zariadenia sociálnych služieb ďalšími ochrannými pomôckami

13.09.2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo zásobovanie ďalšími ochrannými pomôckami pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR). Jednorazové ochranné rúška, respirátory FFP2, tiež rukavice, štíty, obleky a dezinfekčné prostriedky sa k nim dostanú prostredníctvom vyšších územných celkov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už v najbližších dňoch. Rezort práce tak aj nad rámec svojich povinností pomáha zariadeniam vytvoriť si včasnú a dostatočnú rezervu všetkých nevyhnutných pomôcok.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na monitorovanie stavu, kvality a kvantity povrchových a podzemných vôd

13.09.2021 - Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 71. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Reforma súdnej mapy – novým spôsobom s rovnakými cieľmi

13. 09. 2021 - Do legislatívneho procesu predkladáme veľkú, potrebnú reformu súdnej mapy. Jej cieľom je, aby ľudia mali rýchlejšie a kvalitnejšie súdne rozhodnutia, a zároveň, aby  sudcovia a zamestnanci súdov mali lepšie podmienky na prácu a rozhodovanie. Reforma súdnej mapy je súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti SR. Spadá pod opatrenia v rámci verejnej správy ako jednej z kľúčových priorít plánu. „Súdna mapa je dôležitá preto, aby sme mali kvalitnejšiu justíciu. Aby sme mohli očakávať, že rozhodnutia dostaneme rýchlejšie a budú aj kvalitnejšie, pretože ak sa sudca bude venovať jednej téme, ktorá je pre neho hlavná, tak možno očakávať, že bude vedieť rýchlejšie o spore rozhodnúť a aj jednoduchšie bude vedieť vysvetliť, prečo rozhodol tak ako rozhodol. Aj pre ľudí bude potom skôr dôveryhodnejšie, že takéto rozhodnutie súdu je spravodlivé, pretože mu budú rozumieť. A to je vlastne to najdôležitejšie“, uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Vypočujte si, na čom pracujú analytičky a analytici na ministerstva vnútra už 20. septembra

13. 09. 2021 - Ako lepšie nastaviť služby občanom, zefektívniť prácu polície i hasičov. To sú úlohy, ktoré v najbližšom čase čakajú Inštitút správnych a bezpečnostných analýz (ISBA) ministerstva vnútra. Jeho úlohou je poskytovať vedeniu rezortu na dôkazoch založené podklady pre  efektívne  rozhodovanie. „Naším nástrojom, ako dosiahnuť posun k vyššej efektívnosti rezortu a kvalite služieb, sú dáta. Práve vďaka nim dokážeme navrhovať politiky adresnejšie, aby plnili ciele, ktoré si rezort stanovil," hovorí nový riaditeľ ISBA Tomáš Černěnko. Analytický tím rezortu vnútra čakajú pod novým vedením aktuálne témy vrátane boja proti dezinformáciám či zefektívnenie samospráv. O tom, na čom bude ISBA v krátkom čase pracovať,  porozpráva Tomáš Černěnko verejnosti naživo už 20. septembra 2021 v rámci verejného vypočutia.

Profesionálni vojaci si prevzali teleskopické kontajnerové manipulátory

14.09.2021 - Ozbrojené sily SR disponujú veľkým množstvom kontajnerov, avšak manipulácia s nimi bola komplikovaná, keďže doteraz chýbal adekvátny manipulačný prostriedok. Dnes si v priestoroch Vojenského technického a skúšobného ústavu na Záhorí príslušníci Pozemných síl OS SR prevzali posledný kus z prvej dodávky štyroch kusov teleskopických kontajnerových manipulátorov, ktoré svojou konštrukciou umožňujú manipuláciu s kontajnermi ISO 1A, B, C, CC aj D, a to pomocou žeriavovej nadstavby, traverzy alebo nosných kontajnerových vidlíc do hmotnosti 30 ton.

Štátna tajomníčka Ingrid Brocková: Úspešné Fínsko je pre nás inšpiráciou aj v oblasti ekonomickej diplomacie

14.09.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková uskutočnila v pondelok (13. septembra 2021) počas prvého dňa svojej pracovnej cesty vo Fínsku bilaterálne rokovania na ministerstve zahraničných vecí a v agentúre Business Finland. Stretnutie so štátnou podtajomníčkou pre medzinárodný obchod Ministerstva zahraničných vecí Fínska Ninou Vaskunlahti sa zameralo na výmenu názorov na podporu multilateralizmu a skúsenosti oboch krajín v oblasti ekonomickej diplomacie s dôrazom na úlohu diplomacie pri podpore inovácií, startupov, vedy a výskumu, ako aj čoraz intenzívnejších prienikov sektorových tém do zahraničnej politiky.

Spustili sme pomoc pre cestovné kancelárie

14.09.2021 - Ministerstvo financií SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie. Elektronický formulár žiadosti bude zverejnený na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky www.szrb.sk. Schéma pomoci, ktorú pripravilo ministerstvo financií, reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie pomôže nie len cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale pomôže najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky. Na tento účel ministerstvo financií vyčlenilo 65 miliónov eur. Očakávame, že pomoc bude potrebovať približne 82 cestovných kancelárií.

Pápež v príhovore k štátnym a verejným činiteľom zdôraznil dôležitosť ochrany životného prostredia

14.09.2021Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) dnešným dňom začína dialóg s veriacimi, ktorý má prerásť do spoločného postupu v spolupráci s environmentálnou subkomisiou Konferencie biskupov Slovenska, na čele ktorej stojí arcibiskup Ján Babjak.

Cieľom poľnohospodárskej politiky do roku 2027 bude posilnenie slovenských agropodnikov

14.09.2021 - Slovenskí agropotravinári produkujú dostatok surovín, v celoeurópskej konkurencii však zaostáva ich druhotné spracovanie. Preto je prioritou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zabezpečiť v Intervenčnej stratégii Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 posilnenie domácich spracovateľov a výrobcov potravín a tzv. výrobno – spracovateľských vertikál.

Štátna tajomníčka I. Brocková vo Fínsku: Samit pre demokraciu je novým momentom pre transatlantické partnerstvo

15.09.2021 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ingrid Brocková sa v utorok (14. septembra 2021) zúčastnila na pracovnom rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej skupiny (V4), piatich severských a troch pobaltských krajín (NB8), ktoré sa uskutočnilo neďaleko fínskeho mesta Hämeenlinna. Hlavnými témami stretnutia bola ekonomická obnova a globálne otázky. Rokovania sa detailnejšie venovali aj transformácii energetiky, klimatickým zmenám a príprave COP26, riešeniu hlavných príčin migrácie, západnému Balkánu, vzťahom s Ruskom, situácii v Bielorusku a transatlantickým vzťahom.

30. Ekonomické fórum v Poľsku: Národné parky ako kľúč k riešeniu klimatických zmien

16.09.2021Pod spoločným cieľom formovania budúcnosti a posilnenia spolupráce medzi jednotlivými vládnymi zástupcami európskych krajín prijal pozvanie na konferenciu „Európa Karpát“ aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR (MŽP) Michal Kiča.

Štartuje 20. ročník najväčšej celoeurópskej kampane na podporu udržateľnej mobility

16.09.2021September už tradične patrí podujatiu Európsky týždeň mobility (ETM), vďaka ktorému je na Slovensku každoročne obdobie od 16. do 22. septembra naplnené rôznorodými aktivitami zapojených samospráv, organizácii, škôl a ich partnerov.

Novela CITES pomôže zachovaniu biodiverzity

16.09.2021 - Vládny kabinet dnes schválil zákaz držby tigrov a iných mačkovitých šeliem, ako aj medveďov a primátov v súkromných chovoch. Cieľom legislatívnej zmeny je predchádzať prenikaniu odchovaných zvierat a produktov z nich do nelegálneho obchodu najmä s mačkovitými šelmami, ktorým v dôsledku takéhoto obchodovania hrozí vo voľnej prírode vyhubenie. Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) zároveň posilňuje kompetencie štátnych úradov – Slovenskej inšpekcie životného prostredia a okresných úradov, pri výkone štátneho dozoru.

Minister Budaj víta zhromaždenie za záchranu národných parkov

16.09.2021Občianska iniciatíva My sme les, ktorá má vyše 70 tisíc podporovateľov, pripravila podujatie pred Národnou radou Slovenskej republiky, aby podporila systémové zmeny v riadení deviatich národných parkov Slovenska, ktoré presadzuje ministerstvo životného prostredia.

Nové pravidlá pre vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti

16. 9. 2021 - Parlament dnes posunul do ďalšieho čítania návrh zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Cieľom návrhu zákona je upraviť a zjednotiť procesnú úpravu disciplinárneho konania vo veciach sudcov, prokurátorov, notárov a súdnych exekútorov pred Najvyšším správnym súdom. Zároveň príde k odstráneniu súčasného neefektívneho, v mnohých prípadoch až nefunkčného stavu disciplinárnych konaní. „Som rada, že poslanci posunuli tento návrh ďalej. Nový disciplinárny poriadok je významný medzník k tomu, aby Najvyšší správny súd v plnosti mohol fungovať aj pri svojej kompetencii vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcom, prokurátorom, notárom a exekútorom. Je to dôležitá právna úprava, a zároveň je to aj ďalší významný krok na ceste k posilňovaniu dôvery v justičný systém. Som presvedčená, že je dôležité mať disciplinárny proces nastavený tak, aby jednak dotknutý účastník (sudca, prokurátor, exekútor, notár) mohol očakávať, že v dohľadnom čase bude poznať rozhodnutie, ale rovnako si myslím, že je to dôležité pre verejnosť, aby v dohľadnom čase poznala rozhodnutie, ak je tu podozrenie z disciplinárneho previnenia sudcu, prokurátora, notára či exekútora,“ uviedla ministerka spravodlivosti M. Kolíková.

Povinné identifikačné údaje by mohli byť do ORSR doplnené automatizovane

16. 09. 2021 - Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná automatizované doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra a odbremení tak podnikateľov. Potrebnú legislatívu dnes poslanci v parlamente posunuli do ďalšieho čítania. Podľa novely  zákona o obchodnom registri  ešte z roku 2019 sú osoby zapísané v obchodnom registri povinné najneskôr do 30. septembra 2022 doplniť identifikačné údaje o všetkých osobách vystupujúcich v obchodnom registri v určitom právnom postavení, napr. ako spoločníci, či prokuristi.
Povinnosť si môžu  osoby splniť  pri zápise iných zmien, pričom jeden návrh zmien sa spoplatňuje len 1-krát.

Vláda schválila návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva

16. 09. 2021 - Vláda vo štvrtok 16. septembra 2021 prerokovala a schválila návrh novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Ministerstvo vnútra návrh pripravilo na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021. Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa v roku 2022 uskutočnia v rovnaký deň a v rovnakom čase. Voliči tak nebudú musieť chodiť dvakrát k volebným urnám. Ďalším očakávaným prínosom je tiež  zvýšenie účasti voličov vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov /žúp/, čím sa posilní mandát  ich volených zástupcov. Novela tiež upresňuje, že voliči, ktorí  majú prekážku práva voliť z dôvodu ochrany verejného zdravia v čase pandémie, budú mať možnosť hlasovať spôsobom, ktorý ustanoví osobitný predpis.

Štátny tajomník M. Majer rokoval v Luxembursku s novovymenovanou generálnou manažérkou NSPA S. Cummings o rekonštrukcii letiska Sliač

16.09.2021 - Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes vycestoval do Luxemburska, aby tu rokoval s novovymenovanou generálnou manažérkou agentúry NATO pre podporu a obstarávanie Stacy Cummings vo veci rekonštrukcie infraštruktúry letiska Sliač. Hlavnou témou rokovania boli možnosti zlepšenia spolupráce medzi rezortom obrany a agentúrou na projektoch rekonštrukcie s cieľom zefektívniť procesy pre odovzdanie stavieb používateľovi, teda rezortu obrany.

Z peňazí za emisie vracia štát do firiem iba minimum, minister hospodárstva to chce zmeniť

16. 09. 2021 - Ceny emisných povoleniek v poslednom období trhajú rekordy, keď medziročne vzrástli z 30 eur za tonu vypusteného oxidu uhličitého na približne dvojnásobok. To však aj prostredníctvom rastúcej ceny energií neúmerne zaťažuje ekonomiku niektorých podnikov, ktorým sa tak oproti firmám mimo EÚ znižuje konkurencieschopnosť. Podnikatelia upozorňujú, že peniaze z emisných povoleniek inkasuje štát a ten aj oproti iným krajinám EÚ vracia do priemyslu iba zlomok vybraných financií. Vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík  by to chcel zmeniť.

Žiaci a žiačky budú mať možnosť vyjadrovať sa k pripravovaným zmenám vo vzdelávaní

16.09.2021 - Do tvorby nového štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy budú zapojení aj žiaci a žiačky, ktorí sa stretnú v novovzniknutom poradnom orgáne Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Prihlášku do Žiackeho poradného výboru zaslalo viac ako 250 mladých ľudí zo základných a stredných škôl. Komisia v záverečnom kole vybrala 16 žiakov a žiačok, ktorí budú rovnomerne zastupovať všetky kraje Slovenska, základné aj stredné školy.

Martin Klus v Poľsku: Pomenovanie kruhového objazdu v Krakove po Slovenskej republike je dôkazom slovensko-poľského priateľstva a dobrej susedskej spolupráce

16.09.2021 - „Som rád, že slovenská diplomacia v Poľsku, u našich  priateľov, partnerov a spojencov, v podstate „píše históriu“. Snažíme sa robiť diplomaciu pre ľudí a vždy je dobré, keď aj oni vo svojich každodenných životoch vidia reálne dopady a význam spolupráce medzi krajinami. Príkladom  takejto diplomacie je aj pomenovanie historicky prvej cestnej komunikácie v Poľsku menom Slovenskej republiky. Konkrétne ide o „Kruhový objazd Slovenskej republiky“, ktorého pomenovanie inicioval Generálny konzulát SR v Krakove. Vnímam to ako silný dôkaz nášho priateľstva a ocenenie kvality našich susedských vzťahov a spolupráce.“

Husár: Ministerstvo chce viac pohybu na školách, predstavuje nový koncept školského športu

17.09.2021 - Popularizácia pohybu na školách, zvýšenie pohybovej gramotnosti aj atraktívne športové vyžitie. To je cieľom novej koncepcie školského športu z dielne štátneho tajomníka ministerstva školstva pre šport Ivana Husára. Vychádza z princípov aktívnej školy, teda návodu, ako vytvoriť žiakom čo najväčší priestor na zapojenie pohybu do každodennej rutiny. Aktívnym transportom do školy počnúc, pohybovými činnosťami počas prestávok či športovými súťažami končiac.

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány je v II. hodnotiacom kole

17.09.2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  otvorilo II. hodnotiace kolo v rámci výzvy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu. Požiadať o podporu je možné do 15. novembra 2021.
Vyhlásená dopytovo-orientovaná výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“  z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v celkovej alokácii 10 miliónov eur.  Zostatok voľných EÚ zdrojov pre druhé hodnotiace kolo je vo výške 8 979 882,36 EUR.

Veronika Remišová: Posolstvo Európskeho týždňa mobility je aktuálne po celý rok, preto podporujeme ekologickú dopravu v regiónoch

17.09.2021 - Tohtoročný Európsky týždeň mobility nesie v sebe posolstvo „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Do popredia vyzdvihuje príležitosť jednotlivých štátov, miest a obcí, ktorú získali v oblasti zvyšovania aktívnej mobility a ekologickej dopravy počas pandémie COVID-19. Do Európskeho týždňa mobility sa zapája aj vicepremiérka Veronika Remišová. „Znižovanie emisií z osobnej dopravy je jednou z možností ako spomaliť klimatické zmeny. Osvedčeným spôsobom zmenšenia uhlíkovej stopy je v čo najväčšej možnej miere nahrádzať individuálnu automobilovú dopravu verejnou dopravou, bicyklom či chodením pešo. Nestačí sadnúť si na bicykel iba raz za rok. Posolstvo týždňa mobility je aktuálne každý deň v roku, nielen počas jedného dňa alebo týždňa,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová, ktorá Európsky týždeň mobility plne podporuje a sama využíva všetky možnosti ako obmedziť cestovanie autom.

Nezabudnite na podanie odloženého daňového priznania

17.09.2021 - Daňovníkom zostávajú už len necelé dva týždne, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť a podali odložené daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020.
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 bolo potrebné odovzdať v riadnom termíne do 31. marca tohto roka. Podať ho musí každý daňovník, ktorého zdaniteľné prímy v minulom roku presiahli sumu 2207,10 eura.  Klienti si však mohli lehotu na splnenie tejto povinnosti predĺžiť na základe oznámenia podaného správcovi dane, a to najviac o tri celé kalendárne mesiace, resp. šesť kalendárnych mesiacov, a to v prípade ak sú súčasťou príjmov daňovníka aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Za takéto príjmy sa považujú príjmy plynúce z aktívnej činnosti vykonávanej v zahraničí (napr. príjem z vykonávania závislej činnosti v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne) ako aj  „pasívne“ príjmy (napr. príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí, príjem charakteru úrokov, licenčných poplatkov alebo dividend plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom v zahraničí).

NRSR

B. Kollár udelil štátnu cenu J. M. Hurbana viacerým laureátom

16. 09. 2021 - Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) udelil vo štvrtok štátnu cenu Jozefa Miloslava Hurbana. Získali ju spisovateľ Ľubomír Feldek, lekár Peter Sabaka, lekár a politik Anton Neuwirth in memoriam, speváčka Hana Hegerová in memoriam a spoločne dostali cenu aj predstavitelia Bielej légie Anton Tunega, Albert Púčik a Eduard Tesár in memoriam. Slávnostná ceremónia sa konala v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu. Kollár v príhovore ocenil životné osudy laureátov. Tunegu, Púčika a Tesára označil za "nebojácnych chlapcov", ktorí sa pustili do zápasu za slobodu, demokraciu i národnú slobodu proti nastupujúcemu komunizmu. Neuwirth bol podľa neho lekár, ktorý sa nikdy nepoddal osudu a bol spravodlivým človekom. Ocenil tiež Sabaku, lekára v prvej línii boja proti pandémii, ktorý musí podľa neho bojovať aj s neprajníkmi. Slovo "majstra Feldeka" podľa Kollára hladká nežnosťou a množstvom významových odtieňov, ktoré doň ukrýva. Slovenská šansónistka Hana Hegerová je prvou ženou, ktorej sa udeľuje cena J. M. Hurbana. "Týmto laureátom patrí naša vďaka a obdiv za ich odhodlanie a odvahu bojovať proti nespravodlivosti a bojovať za ľudí či za lepšiu krajinu," vyhlásil predseda NR SR.

V.Tóth sa vrátil do parlamentu po odchode J.Bubnára,zložil poslanecký sľub

16. 09. 2021 - Vojtech Tóth (OĽANO) sa vrátil do poslaneckých lavíc. Vo štvrtok v úvode 40. schôdze Národnej rady (NR) SR zložil opätovne poslanecký sľub. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.

NRSR odsúhlasila posilnenie vojenskej operácie Irini

16. 09. 2021 - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odsúhlasili posilnenie vojenskej operácie EUNAVFOR MED Irini. Od marca 2022 ju má posilniť do 11 príslušníkov Vojenskej polície. Po dobu šiestich mesiacov by mali plniť úlohy zásahového tímu na lodi pôsobiacej v operácii pod vlajkou Spolkovej republiky Nemecko. Návrh na dočasné rozšírenie zapojenia SR do operácie predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR, odsúhlasila ho aj vláda. „Svojím príspevkom SR vyplní chýbajúce vojenské spôsobilosti v operácii a prispeje k jej lepšiemu fungovaniu a napĺňaniu stanoveného mandátu a úloh,“ ozrejmuje predložený materiál. Podľa súčasného mandátu môže na veliteľstve operácie pôsobiť do päť príslušníkov Ozbrojených síl SR.            

Prezident

Pápež František vidí Slovensko ako posla pokoja v srdci Európy

13.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 13. septembra 2021 v Prezidentskom paláci pápeža Františka, ktorý je návšteve Slovenska.
Po oficiálnom privítacom ceremoniáli na prednom nádvorí nasledovalo súkromné stretnutie prezidentky so Svätým Otcom v Zlatom salóne. Neskôr sa obaja presunuli do Prezidentskej záhrady, kde sa uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi politického a spoločenského života.

Dary prezidentky pápežovi majú praktickú aj symbolickú hodnotu

13.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová darovala pápežovi Františkovi po
spoločnom stretnutí v Prezidentskom paláci dary, ktoré majú nielen praktickú, ale aj symbolickú hodnotu. Symbolickým darom prezidentky Svätému Otcovi je chlieb. Keďže chlieb vzniká z mnohých zŕn, aj v starokresťanskej modlitbe sa spomína ako symbol spájania. Chlieb je zároveň symbolom života, ľudskej práce a dobrých skutkov. Chlieb, ktorý prezidentka SR darovala pápežovi Františkovi, upiekli v trnavskej pekárni Chlieb náš. Uložený bol v prútenom košíku, ktorý uplietol majster ľudovej umeleckej výroby Pavol Vrtich z Nového Mesta nad Váhom z lúpaného prútia a prikrytý paličkovanou čipkou z Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Vzor ružice na nej má pôvod v obci Slovenský Grob. Prikrývku navrhla výtvarníčka Božena Janeková v roku 1987.

Prezidentka sa zúčastnila na omši v Šaštíne a rozlúčila sa s pápežom

15.09.2021 - Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu 15. septembra 2021 rozlúčila na bratislavskom letisku s pápežom Františkom pred jeho návratom do Vatikánu.
Na rozlúčkovom ceremoniáli sa zúčastnili aj predseda NR SR Boris Kollár, premiér Eduard Heger, štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková, veľvyslanec SR pri Svätej Stolici Marek Lisánsky, primátor Bratislavy Matúš Vallo a predstavitelia KBS a KP SR.

Vo veku 79 rokov zomrel otec prezidentky p. Štefan Strapák

15.09.2021 - Kancelária prezidenta SR s hlbokým zármutkom oznamuje, že v stredu 15. septembra 2021 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 79 rokov otec prezidentky SR Zuzany Čaputovej p. Štefan Strapák. Prezidentka z tohto dôvodu upravila svoj pracovný program na najbližšie dni. V tejto súvislosti prosíme médiá a verejnosť, aby v tejto ťažkej chvíli rešpektovali súkromie prezidentky, jej najbližšej rodiny a ostatných pozostalých.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk