19.6.2023
ID: 5783upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 percent mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie.

Vláda

Vláda schválila Akčný plán ochrany vody v najvzácnejšej vodohospodárskej oblasti strednej Európy

12.06.2023 - Efektívna ochrana, skvalitnenie monitorovania a odstraňovanie potenciálnych ohrození pre najväčšiu zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Ministerstvo životného prostredia predstavilo strategický materiál na ochranu vody v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov. Súbor krátkodobých a dlhodobých opatrení sa zaoberá odstraňovaním envirozáťaží, zriaďovaním verejnej kanalizácie obcí a dostupnými zdrojmi financovania.

Vláda schválila programové vyhlásenie: Prioritami ministra investícií Petra Balíka sú eurofondy a digitálne služby pre občanov

12.06.2023 - Vláda Ľudovíta Ódora dnes schválila svoje programové vyhlásenie. Prioritou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Petra Balíka je záchrana eurofondov z dobiehajúceho programového obdobia a naštartovanie nových eurofondov z Programu Slovensko. „Táto vláda stojí pred náročnými výzvami, ale máme ambíciu, aj za taký krátky čas, spraviť maximum pre to, aby sme rozbehli a aj dotiahli už naštartované procesy. Mojou misiou, v úzkej spolupráci s pani vicepremiérkou a pánom premiérom, je záchrana eurofondov v dobiehajúcom období a úspešné naštartovanie nového eurofondového obdobia a Programu Slovensko. Na tieto ciele teraz na našom ministerstve sústredíme všetky možné kapacity,” vyhlásil minister investícií Peter Balík.

Medzi prioritami vlády dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia

12.06.2023 - Adaptácia na zmenu klímy, ochrana zdravia a ochrana prírodného dedičstva. To sú nosné témy programového vyhlásenia vlády v oblasti životného prostredia. Spoločné riešenie podľa ministra predstavujú zelené investície. Práve tie okrem environmentálnych cieľov predstavujú aj impulz pre modernizáciu, inovácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska i kvality každodenného života ľudí v regiónoch.

Viac ako 3,5 milióna eur na zelené projekty poputuje samosprávam, školám a nadáciám

12.06.2023 - Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom Environmentálneho fondu a Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky podporí ochranu prírody a krajiny, rozvoj regiónov národných parkov a environmentálne vzdelávanie. V rámci nedávno zverejnených štyroch foriem dotačnej podpory je pre samosprávy, občianske združenia alebo školy celkovo vyčlenených minimálne 3,5 milióna eur.

Zdravé verejné financie sú najvyššou hodnotou pre budúce generácie

12.06.2023 - Vláda SR predstavila svoje Programové vyhlásenie vlády. Medzi najväčšie priority patrí práve oblasť verejných financií, keďže práve od nich sa odvíja schopnosť štátu zabezpečiť kvalitné fungovanie školstva, zdravotníctva či sociálnej oblasti pre všetkých občanov. Ministerstvo financií SR do Programového vyhlásenia vlády prinieslo niekoľko dôležitých opatrení, ktorých cieľom je v prvom rade čo najskôr stabilizovať situáciu vo verejných financiách. Opatrenia sú na základe časových možností ich realizácie rozdelené na krátkodobé a strednodobé.

Úlohy agrorezortu sú jasne dané

12.06.2023 - Vláda na svojom rokovaní schválila programové vyhlásenie, ktoré pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR stanovuje tri kľúčové krátkodobé úlohy. Prvou z nich je brzdenie potravinovej inflácie, druhou je zefektívnenie fungovania Slovenského pozemkového fondu (SPF) a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a treťou prioritou je Zvýšenie ochrany zdravia spotrebiteľov v kontexte dovozu potravinárskych komodít a potravín z Ukrajiny a ďalších tretích krajín.

Minister hospodárstva Peter Dovhun podpísal Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix

12. 06. 2023 - Na pôde Ministerstva hospodárstva (MH) SR bolo v pondelok 12. júna podpísané Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v súvislosti s podaním prihlášky v Projekte Phoenix. Ide o iniciatívu, prostredníctvom ktorej môžu krajiny žiadať o financovanie štúdií uskutočniteľnosti pre projekty zamerané na premenu uhoľných elektrární na elektrárne využívajúce technológiu malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactor – SMR) vyhlásenú v decembri 2022 Spojenými štátmi americkými (USA).

Mimoriadne zvýšime finančný príspevok pre zariadenia sociálnych služieb o vyše 7 miliónov eur v tomto roku

12.06.2023 - Od 1. júla 2023 štát mimoriadne zvýši finančný príspevok z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Aktuálne schválené nariadenie vlády SR iniciované rezortom práce zvýši príspevok o 7 percent mesačne pre zariadenia podmienené odkázanosťou a pre zariadenia krízovej intervencie. Ide o reakciu na energetickú krízu a medziročný nárast miery inflácie. Mimoriadny nárast pocítia zariadenia verejných poskytovateľov na lokálnej úrovni i neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Na obdobie tretieho a štvrtého štvrťroka 2023 rezort práce na tento účel vyčlení viac ako 7,2 milióna eur.

Výročná správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) za rok 2022

12. 06. 2023 - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2022 ochránil vyše 600 miliónov EUR daňových poplatníkov EÚ tým, že odporučil vymôcť viac ako 426 miliónov EUR do rozpočtu EÚ z dôvodu podvodov a nezrovnalostí a predišiel premárneniu ďalších 200 miliónov EUR. OLAF takisto zastavil viaceré podvodné schémy využívané  na pašovanie, falšovanie a páchanie colných podvodov, pomohol presadzovať opatrenia EÚ na ochranu obchodu a pokračoval v navrhovaní politík na prevenciu a boj proti vyvíjajúcim sa podvodom. Tak ako každý rok, OLAF vyšetroval aj podozrenia z porušenia predpisov zamestnancov a členov inštitúcií EÚ. Celkovo OLAF v minulom roku uzavrel viac ako 250 prípadov.

Akčný plán rozvoja elektromobility schválený vládou, predstavuje významný míľnik Plánu obnovy a odolnosti SR

12. 06. 2023 - V pondelok 12. júna vláda SR schválila na návrh ministra hospodárstva Petra Dovhuna Akčný plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike. Hlavným cieľom akčného plánu je zníženie podielu emisií v doprave a príprava slovenského automobilového priemyslu na transformáciu. Jeho reformy zabezpečia pre Slovensko tvorbu a prijatie nových politík, ktoré razantnejším spôsobom urýchlia rozvoj alternatívnych pohonov v doprave a rozvinú elektromobilitu v Slovenskej republike. Schválením akčného plánu, ktorý je súčasťou Komponentu 3: Udržateľná doprava, sme sa zároveň priblížili k splneniu ďalšieho míľnika z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Slovensko na zasadnutí EPSCO: Podporujeme zlepšenie pracovných podmienok pre platformových pracovníkov

13.06.2023 - Zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych práv ľudí, ktorí pracujú v priestore digitálnych platforiem, spolu s podporou ich udržateľného rastu boli hlavnými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Luxemburgu (12. a 13. júna). V súčasnosti v Európskej únii pracuje prostredníctvom digitálnych platforiem viac ako 28 miliónov ľudí, pričom tento trend stále narastá. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Zástupcovia členských krajín na stretnutí tiež diskutovali o jarnom balíku európskeho semestra s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny na rok 2023.

Ministerstvo dopravy podporilo cestovný ruch v regiónoch 9 miliónmi eur, do systému chce zapojiť ďalšie obce

13. 06. 2023 - Podpora cestovného ruchu je jednou z priorít rezortu dopravy. Aj preto s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu podpísalo zmluvy o poskytnutí 8 853 462 eur na realizáciu projektov v cestovnom ruchu.
„Spoluprácu s týmito organizáciami cestovného ruchu si veľmi vážime, sú kľúčové pri rozvoji turizmu v regiónoch, keďže spájajú dôležitých hráčov cestovného ruchu z verejného aj privátneho sektora. Považujeme za dôležité podporovať regióny a ich rozvoj a aj takto môžeme prispieť k väčšiemu množstvu turistov na Slovensku,“ priblížila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková. Predstavitelia rezortu dopravy sa dnes v Žiline stretli so zástupcami samospráv a predstaviteľmi krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu, aby rozšírili svoju spoluprácu.

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala laureátov Zlatého záchranárskeho kríža, medzi ocenenými sú hasiči a policajti

13. 06. 2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 13. júna 2023 slávnostne  prijala desiatky ocenených Zlatého záchranárskeho kríža za roky 2021 a 2022.  Ocenenia za záchranársky čin profesionálov jednotlivcov a záchranársky čin profesionálneho kolektívu získali viacerí z príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Policajného zboru. Podstatou česko-slovenského projektu je hľadať a oceňovať výnimočné činy s vysokou mierou profesionality u laikov a nadštandardným prístupom profesionálov. „Ďakujeme, kolegovia,  za vaše nasadenie, profesionalitu, ľudskosť  a zachránené životy," povedal minister vnútra SR Ivan Šimko.

Salzburské fórum: Slovensko odovzdalo predsedníctvo Slovinsku

13. 06. 2023 - Bratislava v utorok 13. júna 2023 viedla videokonferenciu Salzburského fóra. Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky ju otvoril  štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty. Hlavnými témami boli  bezpečnostná situácia v regióne, hybridné hrozby, nelegálna migrácia a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, narkotikami a so zbraňami. Predsedníctvo fóra preberá od 1. júla 2023 Slovinská republika. Región krajín Salzburského fóra a jeho priateľov je v súčasnosti sužovaný viacerými externými vplyvmi s dopadom na každodenný život našich občanov.

Slovenský pavilón na svetovej výstave EXPO 2025 Osake už pozná svoju vizuálnu podobu

13. 06. 2023 - Vláda SR v októbri 2023 schválila účasť na svetovej výstave Expo 2025 Osaka. Ministerstvo hospodárstva SR preto ako gestor účasti Slovenska na svetových výstavách vyhlásilo súťaž na Architektonický návrh pavilónu na Expo 2025 Osaka. Hlavnou témou očakávaného ročníka bude „Vytváranie budúcej spoločnosti  pre naše životy“, a to najmä s ohľadom na inovácie, robotizáciu, priemysel 4.0, vedu, výskum, mobilitu či pokrokové technológie. Slovensko sa bude v Japonsku prezentovať v pavilóne na ploche cca 950 m2, z čoho stavba bude mať približne 700 m2.

Uznávanie vzdelania ukrajinských sestier sa zjednodušuje

14.06.2023 - Rezort zdravotníctva v spolupráci s ministerstvom školstva zefektívňuje podmienky na uznávanie vysokoškolského vzdelania ukrajinských sestier na Slovensku. Zmeny prinesú jednoduchšie zapojenie sestier z Ukrajiny do zdravotníckeho systému na Slovensku a pomôžu tak zvýšiť počet sestier. „Rozhodli sme sa prijať opatrenia, ktoré umožnia ukrajinským sestrám rýchlejšie a jednoduchšie dosiahnuť uznanie vzdelania a nastúpiť do ambulancií a nemocníc. Ukrajinské sestry sa tak v prípade záujmu môžu dostať rýchlejšie k pacientom, využiť svoje vzdelanie i skúsenosti a posilniť tak slovenské zdravotníctvo,“ uviedol minister zdravotníctva Michal Palkovič.

S Európskou komisiou sme vyrokovali výhodné úvery za viac ako 60 miliónov eur – peniaze sú určené pre kraje na obnovu ciest a podporu odborných škôl

14.06.2023 - Na kvalitnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie cesty sme v dobiehajúcom období dali z regionálneho programu IROP vyše 491 miliónov eur
Pomáhame regiónom. Pre samosprávne kraje sme s Európskou komisiou vyrokovali výhodné úvery na obnovu ciest aj mostov a tiež na kvalitnejšie odborné školstvo v regiónoch. Župy získajú vďaka Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) na svoje prioritné projekty výhodné úvery zo Slovak Investment Holding (SIH). Úvery zo SIH sú jedným zo záchranných opatrení na efektívne dočerpanie starých eurofondov. MIRRI tak nadväzuje na podporu obnovy ciest II. a III. triedy z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý riadi. V dobiehajúcom programovom období sme z IROP vyše 491 miliónmi eur podporili rekonštrukciu a modernizáciu 814 kilometrov ciest II. a III. triedy. Vďaka úspešným rokovaniam s Európskou komisiou presunieme na kvalitnejšie cesty aj mosty takmer 57 miliónov z regionálneho programu IROP a na modernejšie stredné odborné školy 3,5 milióna eur. Umožní to zmluva medzi MIRRI SR a SIH.

Ozbrojené sily SR otvorili 25 miest prvého kontaktu

14.06.2023 - Ozbrojené sily Slovenskej republiky zriadili a otvorili 25 miest prvého kontaktu, ktoré budú slúžiť pre zjednodušenie prístupu záujemcov o štátnu službu profesionálneho vojaka k informáciám o podmienkach a jednotlivých krokoch prijímacieho konania. Ich zoznam a adresy sú zverejnené na stránke budemvojak.sk v sekcii Kontakty. Miesta prvého kontaktu sú umiestnené vo vojenských útvaroch vo vybraných okresných mestách v rámci celej SR a dopĺňajú tak regrutačné skupiny nachádzajúce sa v šiestich krajských mestách – v Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove.

Návšteva veľvyslancov členských štátov EÚ, Švajčiarska a Ukrajiny v Sektore 4

14.06.2023 - Pri príležitosti 22. výročia pôsobenia Ozbrojených síl SR v mierovej misii OSN na Cypre (UNFICYP) Veľvyslanectvo SR v Nikózii iniciovalo návštevu veľvyslancov členských štátov EÚ, Švajčiarska a Ukrajiny do Sektora 4 tzv. nárazníkovej zóny, ktorý je pod plnou operačnou zodpovednosťou slovenského kontingentu (SLOVCON).

Rezort obrany rozdelil mimovládnym organizáciám dotácie vo výške 500 000 eur

14.06.2023 - Rezort obrany pokračuje v podpore zaujímavých projektov súvisiacich s témou obrany a bezpečnosti štátu. Aj tento rok bolo na dotácie pre subjekty tretieho sektora vyčlenených 500-tisíc eur, pričom o prostriedky sa mohli uchádzať občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, rovnako aj mestá a obce. Celkovo bolo predložených 149 žiadostí, z ktorých podporu získalo 63 projektov.

Rezort školstva sa zúčastní slávnostného podujatia pri príležitosti 30. výročia členstva Slovenskej republiky v CERN-e

15.06.2023 - Už tri desaťročia spolupracujú slovenskí fyzici na projektoch Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Pri tejto príležitosti organizuje MŠVVaŠ SR spolu s Výborom pre spoluprácu SR s CERN, pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej slávnostné zasadnutie dňa 27.6.2023 vo Vedeckom Parku UK v Mlynskej doline v Bratislave, za účasti zástupcov rezortu školstva a zahraničných vecí, riaditeľky pre medzinárodné vzťahy CERN-u, hostí z Českej republiky, ako aj komunity vedcov a študentov spolupracujúcich s CERN-om.

Nové eurofondy prinášajú nové príležitosti pre samosprávy aj v Nitrianskom kraji, z Programu Slovensko priamo rozhodnú o 236 miliónoch eur

15.6.2023 - Nové eurofondy znamenajú pre regióny obrovskú príležitosť. Súčasťou takmer 13-miliardovej obálky z nových eurofondov v Programe Slovensko je totiž aj samostatná, vyše 2-miliardová alokácia, o ktorej rozhodnú priamo regióny. Na konferencii Tvoríme lepšie Slovensko v Nitre to zdôraznili experti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

P. Mišík na Malte: Malta často čelí iným hrozbám, než aké poznáme doma. Avšak problémy spojené s migráciou či vojnou na Ukrajine poznajú aj tu

15.06.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík 12. júna 2023 na Malte rokoval s ministrom zahraničných vecí Ianom Borgom a podpredsedom maltského parlamentu Davidom Agiusom. Témou stretnutí boli bilaterálna spolupráca v ekonomickej a kultúrnej oblasti, migrácia, ruská agresia proti Ukrajine, reforma inštitúcií EÚ či ochrana novinárov.

Minister Michal Horváth odcestoval na rokovania Rady ECOFIN a Euroskupiny

15.06.2023 - Minister financií SR Michal Horváth dnes odcestoval na dvojdňové rokovania Rady ECOFIN a Euroskupiny do Luxemburgu. Ministri financií budú hovoriť o aktuálnej ekonomickej situácii v eurozóne a tiež o ďalších dôležitých témach. Na zasadnutí Rady ECOFIN budú ministri diskutovať o ďalšom smerovaní a technickom postupe v návrhoch balíka DPH v digitálnom veku (ViDA). Ide o návrhy, ktoré by mali zosúlaďovať postupy pri systémoch DPH v jednotlivých krajinách. Ministri budú diskutovať o aktuálnom stave v súvislosti s legislatívnymi rokovaniami k reforme rámca hospodárskeho riadenia. Pôjde o prvú diskusiu na úrovni ministrov financií od zverejnenia legislatívnych návrhov zo strany EK v apríli, ktorej cieľom je nájsť spoločný pohľad na hlavné piliere reformy.

O obnovu verejných budov je veľký záujem, ministerstvo dopravy vyčlenilo na projekty ďalších 60 miliónov eur

15. 06. 2023 - Ministerstvo dopravy vníma enormný záujem vo výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov zo strany samospráv. V týchto dňoch suma žiadostí už prekročila 120 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené na tento účel. „Som veľmi rada, že o výzvu na obnovu historických budov je veľký záujem zo strany samospráv. Podarilo sa nám vyrokovať s Európskou komisiou navýšenie alokácie na toto opatrenie na 210 miliónov eur a zároveň sme výzvu zatraktívnili na základe spätnej väzby zo strany samospráv. Presne takto si predstavujeme efektívny spôsob manažovania investícií z európskych prostriedkov,“ uviedla podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

Minister vnútra Ivan Šimko vystúpil v parlamente so správou o nelegálnej migrácii

15. 06. 2023 - Problematika nelegálnej migrácie je dlhoročným problémom naprieč celou Európou, Slovensko k tejto problematike pristupuje zodpovedne. Minister vnútra SR Ivan Šimko vo štvrtok 15. júna 2023 v pléne Národnej rady SR informoval poslancov o stave, pripravenosti a prijatých opatreniach ministerstva vnútra v súvislosti s touto problematikou. „Robíme všetko pre to, aby sa občania Slovenskej republiky cítili bezpečne. Je dôležité zároveň zdôrazniť, že Policajný zbor neeviduje v tejto súvislosti žiaden bezpečnostný incident,” zdôraznil minister vnútra SR Ivan Šimko.

Minister Sklenár: "Podpora Ukrajiny je investíciou do našej vlastnej obrany a bezpečnosti"

15.06.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár v Bruseli absolvoval viacero bilaterálnych a multilaterálnych rokovaní vo formáte ministrov obrany. Zamerané boli prioritne na podporu Ukrajiny v boji proti bezprecedentnej ruskej agresii, ako aj prehlbovanie spolupráce obranného priemyslu Slovenska, Českej republiky a Ukrajiny. Rokovania v Bruseli využil minister Sklenár aj na stretnutie so svojou holandskou kolegyňou Kajsou Ollongrenovou, pričom ešte dnes bude rokovať aj s nemeckým náprotivkom Borisom Pistoriusom.

Požiadať o voľbu poštou do zahraničia možno do 9. augusta, v prvých dňoch využilo túto možnosť približne 4 000 voličov

15. 06. 2023 - Ministerstvo vnútra spustilo registráciu na voľbu poštou zo zahraničia 9. júna. Doteraz využilo túto možnosť cca 4 000 občanov Slovenskej republiky. Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023. Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine.

Minister Wlachovský v Libanone: Naša humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov a libanonské komunity dokazuje, že Slovensko sa aktívne podieľa na riešení migrácie tam, kde vzniká

15.06.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský navštívil vo štvrtok 15. júna 2023, počas pracovnej cesty do Libanonskej republiky, utečenecké tábory v údolí Biká v sýrsko-libanonskom pohraničí. Šéf slovenskej diplomacie zároveň dodal, že rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc nie sú iba prejavom solidarity v medzinárodnom spoločenstve, ale tiež efektívnym nástrojom ako reagovať na krízové situácie, ktoré majú negatívne dopady na náš štát, spoločnosť a občanov.

Ingrid Brocková v Prahe: Našou snahou je udržať záujem jedného národa o druhý aj medzi najmladšími generáciami

15.06.2023 - Štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková 14. júna 2023 slávnostne otvorila nový reprezentačný priestor Slovenského inštitútu v Prahe. Výstava je koncipovaná ako originálny projekt z iniciatívy Slovenského inštitútu v Prahe pri príležitosti spoločného 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky a samostatnej Českej republiky. Zároveň vznikla v kontexte prebiehajúceho jubilejného ročníka svetovej výstavy scénografie a divadelnej architektúry Pražské Quadriennale 2023. Výstava v Slovenskom inštitúte v Prahe na jeho novej adrese Hybernská ulica č. 1 potrvá do 8. augusta tohto roku.

Vláda schválila programové vyhlásenie, ktoré definuje tiež priority v oblasti kultúry

16. 06. 2023 Vláda SR schválila programové vyhlásenie, ktoré obsahuje tri krátkodobé a tri strednodobé priority v oblasti rezortu kultúry s podtitulom: “Bez kultúry niet budúcnosti. Prispieva ku kvalitnému a zmysluplnému životu všetkých.”

NRSR

Zmena § 363 Trestného poriadku bola schválená Ústavnoprávnym výborom

12. 06. 2023 - Na minulotýždňovom zasadnutí bola na programe rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR aj o veľká vládna novela Trestného zákona a Trestného poriadku vrátane súvisiacich noviel zákonov.
Okrem iných pozmeňujúcich návrhov, napr. návrhu na zlepšenie úpravy trestného činu znásilnenia s cieľom zabrániť domácemu a inému násiliu na ženách, bol schválený aj pozmeňujúci návrh predsedu výboru Milana Vetráka a členov výboru Juraja Šeligu a Lukáša Kyselicu, ktorým sa upravil § 363 Trestného poriadku tak, ako bol zavedený do slovenského právneho poriadku v roku 2005 s účinnosťou od 1. 1. 2006, t.j. tak, aby sa netýkal napríklad možnosti zrušovať uznesenia o vznesení obvinenia generálnym prokurátorom, ako sa to deje posledné roky, na čo je veľká časť verejnosti veľmi citlivá. Terajšie znenie § 363 Trestného poriadku kritizovala vo svojej správe týkajúcej sa Slovenska aj Európska komisia.

Premiér predstavil poslancom vládny program, požiadal ich o dôveru

13. 06. 2023 - Premiér Ľudovít Ódor predstavil poslancom Národnej rady (NR) SR programové vyhlásenie vlády (PVV). V pléne parlamentu vyzdvihol základné ciele programu a priority vlády. Požiadal poslancov o vyslovenie dôvery jeho kabinetu odborníkov. "Som presvedčený, že tento program vie to preklenovacie obdobie medzi dvoma vládami zaplniť zmysluplne a vie to zaplniť aj kvalitnou a odbornou diskusiou, kvalitnými rozhodnutiami. Samozrejme, dôležité bude aj to, do akej miery vieme dialóg nastaviť do budúcnosti v prospech Slovenska," uviedol premiér. Pri predstavovaní programu svojho kabinetu Ódor skonštatoval, že Slovensko sa nachádza na križovatke a nie je pripravené na moderné výzvy 21. storočia. "Je v záujme nás všetkých urobiť maximum pre modernizáciu krajiny a byť pripravený včas a schopne reagovať na výzvy, ktoré nás neminú," uviedol.

M. Antal sa vrátil do parlamentu, zložil poslanecký sľub

13. 06. 2023 - Po odchode Michala Luciaka z parlamentu na post vedúceho Úradu vlády (ÚV) SR sa do parlamentu vrátil Marek Antal. V utorok v úvode júnovej schôdze Národnej rady (NR) SR zložil poslanecký sľub. Antal bude pôsobiť v poslaneckom klube SaS. "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom. Antal kandidoval do parlamentu za stranu Za ľudí, po voľbách v roku 2020 sa stal poslancom. Po pár mesiacoch odišiel na post štátneho tajomníka ministerstva investícií. Z funkcie odišiel v roku 2021.

Do diskusie k programu vlády sa prihlásilo ústne 24 rečníkov

14. 06. 2023 - Do diskusie k programovému vyhláseniu vlády Ľudovíta Ódora sa prihlásilo ústne 24 rečníkov. V rozprave už vystúpili rečníci, ktorí sa prihlásili písomne. O vládnom programe a dôvere vlády by mal parlament hlasovať po jeho prerokovaní. Ústne prihlásení rečníci majú podľa rokovacieho poriadku čas na vystúpenie najviac desať minút. Poslanci môžu reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Hocikedy môžu požiadať o slovo členovia vlády, premiér, podpredsedovia a predseda NR SR. Diskusia k programu vlády sa začala v utorok (13. 6.). Viackrát požiadal o slovo premiér a reagoval na vyjadrenia rečníkov. Do diskusie sa zapájali aj niektorí ministri.

Poslanci ukončili diskusiu k vládnemu programu aj rokovací deň

14. 06. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu podvečer ukončili diskusiu o programovom vyhlásení vlády (PVV) Ľudovíta Ódora, a tým aj druhý rokovací deň 94. schôdze. Diskusia o vládnom programe trvala dva dni, vystúpili v rámci nej viacerí poslanci, viackrát sa vyjadril aj premiér a niektorí ministri. Zákonodarcovia sa zapájali aj faktickými poznámkami. Ódor poslancov požiadal o dôveru a predstavil základné priority programu vlády. Deklaroval, že jeho kabinet má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie.

Prezident

Prezidentka vyzdvihla úlohu občianskej spoločnosti

13.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 13. júna 2023 na otvorení konferencie Spojme sa za demokraciu. Konferenciu organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády MNO. Prezidentka v príhovore zdôraznila, že utok na občiansku spoločnosť je útokom na demokraciu a pripomenula, že občianska spoločnosť na Slovensku nie je jednoliata, ale rozmanitá.

Prezidentka vymenovala rektorov dvoch vysokých škôl

13.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 13. júna 2023 rektorov dvoch vysokých škôl. Daniela Pellu vymenovala do funkcie rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Martina Šmatláka za rektora Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Na záver prezidentka vyjadrila nádej, že budúca vláda bez ohľadu na politické zloženie bude považovať vzdelanie a školstvo za prioritu, že bude mať snahu zastaviť masívny odlev mladých ľudí zo Slovenska. Pod tento trend sa podľa prezidentky podpisuje aj kvalita vzdelávania. Vymenovaným rekotrom preto zaželala, aby mali možnosť napĺňať svoje plány v pokojnom a tvorivom ovzduší.

Prezidentka poverila vládu Ľudovíta Ódora

15.06.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová poverila vo štvrtok 15. júna 2023 vládu Ľudovíta Ódora vykonávaním jej pôsobnosti až do zostavenia novej vlády.
Stalo sa tak po hlasovaní v NR SR o vyslovení dôvery vláde. Prezidentka opakovane ocenila postoj premiéra a všetkých ministrov, že sa rozhodli prevziať zodpovednosť. Rovnako si cení aj postoj poslancov a poslaneckých klubov, ktoré hlasovali za vyslovenie dôvery vláde. Prezidentka v stanovisku pripomenula, že vznik úradníckej vlády bola jediná ústavná možnosť, ako priviesť Slovensko k predčasným voľbám po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera a zároveň sa v ňom nenašla parlamentná väčšina potrebná na vznik inej vlády.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk