14.8.2023
ID: 5829upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra bude od 10. augusta 2023 Martin Královič, ktorého na tento post v stredu 9. augusta 2023 vymenovala vláda. Úrad preberie po svojom predchodcovi Ľubomírovi Šablicovi, ktorého vláda odvolala k 9. augustu 2023. K výmene dochádza aj na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva vnútra - od 10. augusta ho bude zastávať Peter Rolný. Vo funkcii nahradí Petra Kolenčíka, odvolaného k 9. augustu 2023.

Vláda

Minister Wlachovský: Pred 15 rokmi nám Rusko útokom na Gruzínsko ukázalo, že pod falošnými zámienkami neváha okupovať cudzie územia a šíriť skazu, len aby naplnilo svoje mocenské ambície
07.08.2023 - Od začiatku ruskej invázie do Gruzínska uplynulo 7. augusta 2023 pätnásť rokov. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský pri tejto príležitosti uviedol, že išlo o hrubé porušenie princípov Charty OSN, Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ako aj o popretie základných noriem a princípov medzinárodného práva. Slovensko, podľa ministra, naďalej podporuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska v jeho medzinárodne uznaných hraniciach a odsudzuje okupáciu a tzv. nezávislosť gruzínskych regiónov Abcházska a Južného Osetska. Rezort diplomacie zároveň vyzýva na mierové riešenie konfliktu a jeho následkov formou dialógu a v súlade s medzinárodným právom.

Spomienkové mierové podujatie v Hirošime
07.08.2023 - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Japonsku Marián Tomášik sa 6. augusta 2023 zúčastnil na spomienkových mierových podujatiach pri príležitosti 78. výročia atómového bombardovania Hirošimy. Na pietnych podujatiach sa zúčastnilo 50-tisíc účastníkov, predseda vlády Japonska Fumio Kišida, primátor Hirošimy, obyvatelia Hirošimy, ktorí prežili atómové bombardovanie a predstavitelia 111 štátov. Vo všetkých vystúpeniach rezonovali ničivé následky atómového bombardovania a výzvy na likvidáciu jadrových zbraní.

Protipovodňové poldre vojenských lesov opäť ochránili občanov
07.08.2023 - Protipovodňové poldre v oblasti Levočských vrchov, vybudované štátnym podnikom Vojenské lesy a majetky SR, opäť pomáhali s ochranou obyvateľov priľahlých lokalít pred povodňami. Intenzívne búrky sprevádzané lejakmi a krupobitím spôsobili počas uplynulého víkendu vzostup vodných hladín. Podľa dostupných údajov v mnohých lokalitách úhrn zrážok dosiahol úroveň až 16 mm za hodinu.

Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl, ktorých cieľom je užšia spolupráca formou konzorcií vysokých škôl
08.08.2023 - Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov – konzorcií, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. To je cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z POO na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl. Žiadatelia sa budú môcť do výzvy prihlasovať do 27. októbra 2023.

Vláda vymenovala nových členov vedenia ministerstva vnútra
09.08.2023 - Novým štátnym tajomníkom ministerstva vnútra bude od 10. augusta 2023 Martin Královič, ktorého na tento post v stredu 9. augusta 2023 vymenovala vláda. Úrad preberie po svojom predchodcovi Ľubomírovi Šablicovi, ktorého vláda odvolala k 9. augustu 2023. K výmene dochádza aj na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva vnútra - od 10. augusta ho bude zastávať Peter Rolný. Vo funkcii nahradí Petra Kolenčíka, odvolaného k 9. augustu 2023.

Vláda schválila samosprávam úhradu výdavkov na záchranné práce počas mimoriadnych situácií za viac ako 2,6 milióna eur
09.08.2023 - Kabinet v stredu 9. augusta 2023 schválil návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas 157  mimoriadnych situácií vyhlásených v rokoch 2020 - 2023 v pôsobnosti 21 okresných úradov, ktorý na rokovanie predložil predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra.

Nový slovenský superpočítač vybuduje Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
09.08.2023 - Budúcnosťou vedy a výskumu sú výkonné superpočítače. Vláda dnes schválila návrh z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na poskytnutie financií pre Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied (SAV) na vybudovanie nového superpočítača. Nový superpočítač, ktorý zvládne za jedinú sekundu spraviť 50-miliónov miliárd operácií, čo predstavuje špičku v rámci strednej Európy, vybuduje Centrum spoločných činností SAV. Toto špičkové centrum už od roku 2012 prevádzkuje prvý slovenský superpočítač Aurel s výkonom 130-tisíc miliárd operácií za sekundu a zároveň je jedným zo zakladateľov Národného superpočítačového centra. Realizácia tohto špičkového projektu, ktorým sa Slovensko zapája do európskej iniciatívy na vybudovanie európskej siete superpočítačov, bude financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Začal sa prípravný proces pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku
09.08.2023 - Na pôde MZ SR, NOÚ a NOI sa v uplynulých dňoch začalo intenzívne hovoriť o úlohách potrebných pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku. Ide o získanie jedinej celoeurópskej inštitucionálnej a prestížnej akreditácie, ktorá zastrešuje v rámci jedného centra onkologickú starostlivosť, výskum a vzdelávanie. Komplexné onkologické centrum by totiž malo zabezpečiť onkologickú starostlivosť naprieč rôznymi typmi nádorových ochorení a naprieč rôznymi štádiami poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Príkladom akreditovaného centra OECI je nedávno úspešne akreditovaný Masarykov onkologický ústav v Brne.
Pre vytvorenie komplexného onkologického centra na Slovensku je nevyhnutné splniť  úlohy, akými sú: zabezpečiť lepšiu dostupnosť kvalitnej liečebnej starostlivosti, efektívne prepájať základný, translačný a klinický výskum či zabezpečovať kvalitné a systematické pregraduálne a kontinuálne postgraduálne vzdelávanie naprieč zdravotníckymi profesiami a odbormi, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní starostlivosti o onkologického pacienta. Národný onkologický ústav v Bratislave je už dnes referenčným centrom pre onkologickú starostlivosť na Slovensku a úzko spolupracuje s Biomedicínskym centrom SAV a LF UK, pri budovaní komplexného onkologického centra však bude veľmi dôležité túto spoluprácu posilňovať.

Slovenská republika poskytne katastrofálnymi povodňami zasiahnutému Slovinsku 4 ťažké pásové rýpadlá
09.08.2023 - Naša krajina takto prejavuje solidaritu so Slovinskom a nadväzuje na pomoc ponúknutú predsedom vlády SR Ľudovítom Ódorom, ktorý sa počas mimoriadnej situácie spojil so svojím slovinským náprotivkom Robertom Golobom. Slovinská strana následne požiadala o konkrétne technické vybavenie prostredníctvom Európskeho mechanizmu civilnej ochrany (UCPM).  

Rezort obrany po 20 rokoch obnovil vojenskú autoškolu
09.08.2023 - V Základni výcviku a mobilizačného doplňovania Martin sa v uplynulých dňoch začal prvý výcvik vojenskej autoškoly, aktuálne ide o kurz na získanie vodičského oprávnenia skupiny B. Rezort obrany tak obnovil spôsobilosť, ktorú Ozbrojené sily SR stratili ešte v roku 2003. Do prebiehajúceho výcviku vodičov na získanie vodičského oprávnenia skupiny „B“, ktorý bude ukončený 25. augusta 2023, nastúpila prvá desiatka profesionálnych vojakov OS SR. Výcvik je rozdelený na dve časti. Teoretická časť aktuálneho výcviku sa koná v zrekonštruovaných učebniach martinskej základne, praktická časť sa bude realizovať na verejných komunikáciách posádky Martin. Základňa chce pripravovať záujemcov aj na vodičské oprávnenia ostatných skupín.

Profesionálni náhradní rodičia si od septembra finančne prilepšia
09.08.2023 - Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča sa od septembra 2023 navýši o 10 percent. Vyplýva to z prijatého nariadenia vlády SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak plní ďalší bod z Programového vyhlásenia vlády. Zvýšenie základnej zložky mzdy sa dotkne spolu 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť pre takmer 1 400 detí. Nariadenie začne platiť od 1. septembra 2023. To znamená, že prvé zvýšenie platu profirodičia pocítia v októbri 2023 vo výplate za september.

Spolu pre komunity - terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur
09.08.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu práce z Programu Slovensko. Projekt zabezpečí pokračovanie činnosti terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov, pracovníkov komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu, ktorí sú súčasťou práce s ľuďmi v núdzi a v ťažkých životných situáciách. Podpora na ďalších takmer 6 rokov predstavuje 250 miliónov eur. Projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá zastreší Implementačná agentúra MPSVR SR „Implea“– agentúra zmeny.

Trebišovskí tankisti absolvovali vôbec prvé bojové streľby z tankov Leopard 2A4
09.08.2023 - Historicky prvými bojovými streľbami z tankov Leopard 2A4 vrcholí prvý 8-týždňový kurz príslušníkov trebišovského tankového práporu, v rámci ktorého sú pod vedením inštruktorov nemeckých ozbrojených síl preškoľovaní na túto novozavádzanú techniku. Slovensko dostalo tanky Leopard 2A4 v rámci daru od Nemecka, ako náhrady za 30 kusov vyradených bojových vozidiel pechoty (BVP-1) poskytnutých Ukrajine.

Štátny tajomník MH SR Peter Švec otvoril v Bratislave podnikateľské fórum medzi Slovenskom a Uzbekistanom
09. 08. 2023 - Prehĺbenie bilaterálnych vzťahov v hospodárskej oblasti bolo hlavnou témou podnikateľského fóra medzi Slovenskom a Uzbekistanom, ktoré v utorok 8. augusta 2023 otvoril štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Peter Švec. Vyzdvihol významné geopolitické postavenie Uzbekistanu v regióne Strednej Ázie. Poukázal na fakt, že existujúci potenciál spolupráce medzi Slovenskom a Uzbekistanom vrátane oblasti hospodárstva a obchodu sa ešte maximálne nerozvinul a vyjadril preto presvedčenie, že podnikateľské fórum prispeje k lepšiemu porozumeniu hospodárskych záujmov Slovenska a Uzbekistanu a položí pevné základy pre posilnenie hospodárskej a obchodnej spolupráce medzi oboma krajinami. Podnikateľské fórum spoločne zorganizovali Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), MH SR a Ministerstvo investícií, priemyslu a obchodu Uzbeckej republiky.

Ministerstvo vnútra zaregistrovalo takmer 73-tisíc žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia
10.08.2023 - O voľbou poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR požiadalo spolu 72 993 voličov zo 131 štátov. Zákonná lehota na podanie a doručenie žiadosti na Ministerstvo vnútra SR uplynula v stredu 9. augusta o 24. hodine.
Na tlačovej besede vo štvrtok 10. augusta 2023  informovali o definitívnom počte podaných žiadostí predseda vlády SR poverený riadením MV SR Ľudovít Ódor, štátny tajomník MV SR Tomáš Oparty a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR Eva Chmelová.

V septembri bude vyhlásená nová výzva Obnov dom
10.08.2023 - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlási 6. septembra 2023 štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Po novom bude možné zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko. Podľa ministerstva životného prostredia znižovanie energetickej spotreby hrá významnú úlohu ako pri zmene klímy, tak aj pri závislosti krajiny na fosílnych palivách.
„Budovy môžu za spotrebu až 40-tich percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia.


Prezident

Slovensko má štyroch nových veľvyslancov
09.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v stredu 9. augusta 2023 poverovacie listiny štyrom novým slovenským veľvyslancom.
Igor Slobodník bude pôsobiť v Dánsku, Dušan Krištofík bude SR zastupovať vo Fínsku a Estónsku, Matúš Bušovský v Gruzínsku a Tomáš Ferko bude pôsobiť v Indonézii, pričom Slovensko bude zastupovať aj v ďalších štátoch juhovýchodnej Ázie. Dánsko je podľa prezidentky v mnohých oblastiach, počnúc zdravotníctvom, cez sociálne zabezpečenie, fungovanie verejnej správy až po zelenú tranzíciu inšpirujúcim lídrom. Od nového veľvyslanca preto prezidentka očakáva, že sa mu podarí prehĺbiť vzájomnú spoluprácu v týchto aj ďalších oblastiach.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk