28.8.2023
ID: 5842upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky. Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur.

Vláda

Minister Wlachovský: Nezabúdajme, kto nám v auguste 1968 spôsobil jednu z najväčších tráum našej novodobej histórie

21.08.2023 - V noci z 20. na 21. augusta 1968 vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy násilne prekročili hranice vtedajšieho Československa, čím začali okupáciu našej vlasti s cieľom potlačiť snahy o demokratizáciu režimu. Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Wlachovského bola invázia cudzích vojsk nielen hrubým porušením našej suverenity a princípov medzinárodného práva, ale tiež potvrdením brutality totalitnej sovietskej moci.

Minister Jozef Bíreš udelil ceny Zlatý kosák v kategórii živočíšna výroba

21.08.2023 - Predposledný deň 48. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex priniesol oceňovanie najlepších exponátov v kategórii živočíšna výroba a vyhodnotenie šampiónov 16. Národnej výstavy hospodárskych zvierat.
Tento rok priviezli chovatelia a 7 národných chovateľských zväzov vyše 600 kusov zvierat. Ocenenie NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. agrokomplex Zlatý kosák pre vystavovateľov za výstavné kusy hospodárskych zvierat na aktuálnej 48. medzinárodnej výstave Agrokomplex, udelili minister Jozef Bíreš a riaditeľ agrokomplexu Jozef Pavle.

Rezort školstva venuje pozornosť diétnemu stravovaniu, vydal nové receptúry

22.08.2023 - Ministerstvo školstva kladie dôraz na oblasť školského stravovania. Po revízii Materiálno – spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie z roku 2021 pristúpilo v tomto roku 2023 k revízii diétneho stravovania. Od 1. 9. 2023 vstúpia do platnosti nové Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie. Materiálno - spotrebné normy a receptúry pre diétne stravovanie boli doplnené a umožňujú plnohodnotné stravovanie aj deťom a žiakom s rôznymi potravinovými intoleranciami. Ide o deti so špeciálnymi nárokmi na osobitné stravovanie v dôsledku viacerých metabolických ochorení ako diabetes mellitus, celiakia,  resp. iné ochorenia tráviaceho systému. Na základe noriem pre diétne stravovanie je možné pripravovať stravu v školských jedálňach pre 3 druhy diét - šetriacu diétu (pri choreniach tráviaceho traktu, pri obezite), diabetickú (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovke) a bezgluténovú/bezlepkovú diétu (pri poruche vstrebávania lepku – celiakii).

Ak chce byť Slovensko úspešné, musí oveľa viac podporovať inovácie – Česi do tejto oblasti investujú dvakrát viac ako my, zdôraznil po rokovaniach v Prahe minister Balík

22.08.2023 - Zintenzívňujeme spoluprácu s Českou republikou. Minister investícií Peter Balík spolu s podpredsedníčkou vlády Líviou Vašákovou rokovali s českým podpredsedom vlády a ministrom pre miestny rozvoj Ivanom Bartošom. Hovorili nielen o skúsenostiach obidvoch krajín s využívaním eurofondov, ale aj o spolupráci v oblasti IT. Slovensko je aktuálne v čerpaní starých eurofondov na 22. mieste s bilanciou čerpania takmer 76 %, zatiaľ čo Česko využilo už takmer 92 % zo svojej alokácie  a v rámci celej EÚ je v čerpaní na treťom mieste. S veľkou dynamikou odštartovali aj nové programové obdobie.

Slovensko posiela na pomoc Grécku 39 hasičov so 14 kusmi hasičskej techniky

22. 08. 2023 - Slovensko v utorok 22. augusta 2023 vo večerných hodinách vyslalo do Grécka 39 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru z modulu GFFF-V modul pozemného hasenia lesných požiarov) z celého Slovenska so 14 kusmi hasičskej techniky. Vyprevádzali ich štátny tajomník MV SR Martin Královič, prezident HaZZ Pavol Mikulášek a riaditeľ odboru civilnej ochrany a krízového plánovania sekcie krízového riadenia MV SR Juraj Repiský. Slovenská republika reagovala na žiadosť Grécka, ktoré aktivovalo mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany a požiadalo o vyslanie troch modulov pozemného hasenia s využitím vozidiel na pomoc s hasením lesných požiarov. Ponuka Slovenska bola gréckou stranou v popoludňajších hodinách akceptovaná.

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

22.08.2023 - Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky. Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvyšuje zo súčasných 700 eur na 750 eur. V budúcom roku sa tak zvýši o 50 eur, čo predstavuje nárast o 7,14 %. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvyšuje z 4,023 eur na 4,310 eur. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Únia miest Slovenska a ZMOS prijali našu pomocnú ruku

22.08.2023 - Ministerstvo financií SR teší, že Únia miest Slovenska (ÚMS) a dnes aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) ocenili náš korektný prístup k rokovaniam a prijali ústretovú ponuku od vlády v celkovom objeme viac ako 200 miliónov eur. Aktuálna pomoc zahŕňa odpustenie covidových pôžičiek v celkovom objeme viac ako 150 miliónov eur. Vláda sa tiež zaviazala vyplatiť 54 miliónov eur formou priamych dotácií pre mestá a obce. Zároveň pripomíname, že ministerstvo financií je pripravené poskytnúť prípadnú individuálnu pomoc obciam, ktoré by sa nečakane a nie vlastnou vinou dostali do mimoriadne zložitej finančnej situácie.

Tretina národných parkov na Slovensku už prešla zonáciou. Dnes generujú nové pracovné miesta

23.08.2023 - Chránené územia v lete zdvojnásobia tržby ubytovacích zariadení Slovensko má dnes zazónovanú tretinu národných parkov. V národných parkoch, v ktorých zonácia prebehla, polarizácia verejnosti skončila. Obavy sa nepotvrdili a národné parky sa stali jedným z pilierov ekonomického rozvoja daného regiónu. Zonácie sú absolútnou nevyhnutnosťou pre určenie jasných pravidiel v najvzácnejších oblastiach Slovenska. Dobre fungujúce národné parky sú dnes pilierom rozvoja regiónov v zahraničí aj na Slovensku. Generujú nové pracovné miesta, efektívnejšie chránia prírodné dedičstvo krajiny a predovšetkým vyhlásením zonácie končia dlhoročné spory o správu územia.

Ministerstvo školstva predstavilo ciele a plány v oblasti vysokého školstva pre najbližšie roky. Výšku štátnej dotácie prvýkrát ovplyvní aj kvalita a výkon vysokých škôl

23.08.2023 - Zvýšenie kvality a výkonov slovenských vysokých škôl najmä v porovnaní so susednými krajinami, väčšie prepojenie štúdia s praxou, zrýchlenie posunu slovenskej spoločnosti na inovatívnu a vzdelanostnú spoločnosť či zastavenie odlivu študentov a vedcov. To sú hlavné zámery rezortu školstva pre obdobie 2023 – 2028. Vláda SR prijala 23.8.2023 uznesenie, ktorým sa zvýšia vysokým školám dotácie zo štátneho rozpočtu formou výkonnostných zmlúv.

Tempo čerpania eurofondov sme zvýšili na takmer dvojnásobok, najlepší je stále program IROP, ktorý riadi ministerstvo investícií

23.08.2023 - Vláde Ľudovíta Ódora sa darí pokračovať v rýchlom tempe čerpania eurofondov. Z celkovej alokácie 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,08 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády pred tromi mesiacmi čerpanie stúplo o vyše 923 miliónov eur, čo je nárast o 6,4 %. Za tri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 373 miliónov viac ako za necelých prvých päť mesiacov tohto roka. O aktuálnom stave čerpania eurofondov na dnešnom rokovaní vlády informovali minister investícií Peter Balík a podpredsedníčka vlády Lívia Vašáková. Stav čerpania dobiehajúcich eurofondov vyhodnocuje vláda od júna každé dva týždne a ukladá jednotlivým rezortom konkrétne úlohy na zlepšenie čerpania.

Voľby do NR SR: proces obsadenia volebných komisií zástupcami politických subjektov bol ukončený

23. 08. 2023 - Každá politická strana a koalícia, ktorej kandidátna listina pre voľby do Národnej rady SR bola zaregistrovaná, mohla do pondelka 21. augusta delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií vrátane osobitných komisií pre voľbu poštou. Základným článkom vo volebnom procese sú okrskové volebné komisie. Politické strany prostredníctvom delegovaných členov v komisiách kontrolujú a dozerajú na priebeh hlasovania vo volebnej miestnosti i transparentnosť pri sčítavaní hlasov.

Biznis fórum zamerané na podporu exportných aktivít slovenských spoločností do krajín Latinskej Ameriky v Bratislave

23.08.2023 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje biznis fórum pod názvom The First Slovak–Latin American and the Caribbean Business Forum, zamerané na podporu exportných aktivít slovenských spoločností do krajín Latinskej Ameriky.

Rezort obrany si v Leopoldove uctil pamiatku politických väzňov

23.08.2023 - Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Peter Kozák dnes pri múroch leopoldovskej väznice vzdal hold ľuďom, z ktorých komunistický režim nespravodlivo a protiprávne urobil trestancov. Na Slovensku bolo za údajné politické zločiny protiprávne odsúdených viac ako 70 000 občanov, celkovo bolo na území dnešnej Slovenskej a Českej republiky v rokoch 1948 až 1989 uväznených až 450 000 politických väzňov. Augustovú spomienku pri múroch najstaršej slovenskej väznice organizuje od roku 2009 Konfederácia politických väzňov Slovenska.

Vojaci budú mať od septembra vyššie platy, v priemere približne o päť percent

23.08.2023 - Profesionálni vojaci Ozbrojených síl SR budú už od septembra odmeňovaní za službu vlasti vyššou sumou. Na základe novelizácie služobného predpisu im platy porastú v priemere o 5%. Rezort obrany pristúpil k tomuto kroku s cieľom stabilizácie vojenského personálu a udržania konkurencieschopnosti tohto povolania. Po 7% valorizácii hodnostných platov profesionálnych vojakov účinnej od 1. januára 2023 tak ide zo strany rezortu obrany o ďalšie opatrenie v úsilí zmierňovania negatívnych vplyvov inflácie a rastu cien. „Máme za to, že profesionálni vojaci vzorne a zodpovedne slúžia Slovensku pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany štátu aj v súčasnej náročnej bezpečnostnej situácii,“ zdôraznil minister obrany Martin Sklenár.

Vláda sa oboznámila s hodnotiacou správou USA o obchodovaní s ľuďmi vo svete

23. 08. 2023 - Vláda v stredu 23. augusta 2023 vzala na vedomie Informáciu o vydaní hodnotiacej správy o obchodovaní s ľuďmi Spojenými štátmi americkými. Na rokovanie tento dokument predložil predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Správu publikoval rezort diplomacie USA  15. júna 2023.
Zákon USA z roku 2000 o ochrane obetí obchodovania s ľuďmi (TVPA) ukladá ministrovi zahraničných vecí USA povinnosť predložiť každoročne výročnú správu o obchodovaní s ľudmi /Trafficking in Person Report - TIP/   Kongresu USA. Prístup vlády USA k boju proti obchodovaniu s ľuďmi je v súlade s Protokolom o prevencii, potláčaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi, ktorý dopĺňa Dohovor OSN  proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Cieľom TIP správy je podnecovať aktivitu a vytvárať medzinárodné partnerstvá v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Uchádzači sa môžu prihlasovať na špeciálnu správcovskú skúšku

23. 08. 2023 - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že špeciálna správcovská skúška podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku pre správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, sa uskutoční dňa 20. októbra 2023 od 8:00 hod. v priestoroch budovy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava.

Viaceré inštitúcie, vrátane MK SR, budú spolupracovať pri záchrane 300-ročných historických vodných kanálov

24.08.2023 - Dňa 24. augusta 2023 sa v Banskej Štiavnici uskutočňuje podujatie zamerané na záchranu 300-ročných historických kanálov – jarkov. Jeho organizácia sa uskutočnila v spolupráci Vodohospodárskej výstavby, štátneho podniku, Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva kultúry, ktoré zastupovali Andrej Jaroš, tajomník podprogramu OSSD 1.5 z odboru ochrany pamiatkového fondu sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka a Lukáš Hudec z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica – Banská Štiavnica.

Spomienka na obete Slovenského národného povstania

24.08.2023 - Minister obrany SR Martin Sklenár si dnes spolu s predstaviteľmi Ozbrojených síl SR na Námestí SNP v Bratislave uctil pamiatku obetí Slovenského národného povstania. Pietna spomienka sa konala pri príležitosti nadchádzajúceho 79. výročia jeho vypuknutia. Na spomienkových oslavách pri príležitosti 79. výročia SNP sa dnes zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie ľudských zdrojov MO SR, ktorý si obete Povstania uctil pietnym aktom pri Pamätníku 1. československej partizánskej brigády J. Žižku v Makove.

Európska komisia prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom za rok 2022

24. 08. 2023 - Európska komisia dňa 27. júla 2023 prijala 34. výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2022 (tzv. „PIF správa“). PIF správa býva každoročne vypracovaná v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a sú v nej uvedené opatrenia zamerané na posilnenie ochrany finančných záujmov Únie na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni.

Technický problém na oddeleniach dokladov je vyriešený, pracoviská začali poskytovať služby

24. 08. 2023 - Technický problém sa podarilo odstrániť, oddelenia dokladov PZ poskytujú služby v štandardnom režime. Ministerstvo vnútra sa ospravedlňuje za vniknutú situáciu.

Policajné útvary na Slovensku čoskoro dostanú do výbavy nové moderné analyzátory dychu

24. 08. 2023 - Postupne nahradia časť v súčasnosti používaných prístrojov, oprava i prevádzka ktorých prestávajú byť ekonomicky rentabilné.  Polícia v súčasnosti pri cestných kontrolách používa analyzátory Dräger a Alcoquant. Po úspešnom verejnom obstarávaní je novým dodávateľom analyzátorov spoločnosť Dräger Slovensko s.r.o., ktorá  ministerstvu vnútra na základe  rámcovej dohody a kúpnych zmlúv postupne dodá 800 kusov kvalitných analyzátorov dychu typu Dräger 7510 s  príslušenstvom v celkovej hodnote 1 328 000 €.  Obstarávacia cena jednej sady pozostávajúcej z prístroja, prenosnej tlačiarne a transportného kufríka je 1660 eur. Súčasťou kontraktu je aj dodávka náustkov, termopapiera pre tlač, ako aj poskytovanie pravidelnej polročnej justáže, profylaktiky a iných servisných služieb po dobu 5 rokov v predpokladanej hodnote 1 790 620 eur.

NRSR

Poslanci o situácii po zásahu NAKA nerokovali, schôdzu neotvorili

22. 08. 2023 - Mimoriadnu schôdzu k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) poslanci neotvorili ani v utorok. Plénum opäť nebolo uznášaniaschopné. O uznesení z dielne Smeru-SD, ktorý schôdzu inicioval, tak parlament nerokoval. Smer-SD chcel, aby parlament konštatoval, že "po zásahu NAKA so súhlasom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) proti predstaviteľom Slovenskej informačnej služby (SIS), Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), Úradu inšpekčnej služby rezortu vnútra, prokuratúry a ďalším bezpečnostným orgánom a orgánom ochrany práva sa bezprecedentne prehĺbila ústavná a bezpečnostná kríza v SR".

Prezident

Prezidentka rozhodla o odvolaní riaditeľa SIS

23.08.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 23. augusta 2023 na návrh vlády rozhodla o odvolaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča s účinnosťou od ďalšieho dňa. Právomoci riaditeľa bude v súlade so štatútom SIS v plnom rozsahu vykonávať jej námestník Tomáš Rulíšek, ktorý je dlhoročným príslušníkom SIS a v ktorého pôsobnosti boli aj medzinárodné vzťahy SIS.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk