9.10.2023
ID: 5889upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023. Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.

Vláda

Ministerstvo dopravy podporuje udržateľnosť aj kultúru

02. 10. 2023 - Rezort dopravy je už od roku 1993 hrdým partnerom podujatia Ekotopfilm. Na najznámejšom filmovom festivale o trvalo udržateľnom rozvoji organizátori odovzdali aj Cenu Ministerstva dopravy SR. Oceneným filmom v kategórii O čom treba hovoriť bola nemecká snímka O láve a živote – výbuch sopky na La Palme. Víťaznému filmu odovzdala cenu štátna tajomníčka ministerstva dopravy Katarína Bruncková.

Stanovisko Heraldickej komisie MV SR k nepravdivým informáciám týkajúcich sa štátnej symboliky Slovenskej republiky

02. 10. 2023 - Heraldická komisia MV SR sa na svojom riadnom zasadnutí 28. 9. 2023 zaoberala informáciami, publikovanými Maticou slovenskou, podľa ktorých bola štátna vlajka Slovenskej republiky v roku 1992 vytvorená podľa zástavy organizácie Matica slovenská Abroad, Inc., Hamilton, Canada, v podobe trikolóry, v ktorej strede je umiestnený štátny znak vojnovej Slovenskej republiky z roku 1939. Túto vlajku si údajne mala v roku 1992 pri tvorbe štátnych symbolov samostatnej Slovenskej republiky osvojiť aj vláda Slovenskej republiky a následne prijať aj Slovenská národná rada a kodifikovať ju v Ústave Slovenskej republiky.  

Úspech slovenských archivárov z rezortu vnútra, Štátny archív v Bratislave vystavuje v Ríme

02. 10. 2023 - Práca slovenských archivárov z Ministerstva vnútra SR sa úspešne prezentuje aj na pôde v zahraničí. V priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky pri Svätej stolici v Ríme otvorili výstavu zo Slovenska pod názvom Sancti eritis, quia..., ktorú pripravil Štátny archív v Bratislave s podporou sekcie verejnej správy rezortu vnútra.

Bilancia štátneho rozpočtu k 30.9.2023

02.10.2023 - Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra 2023 schodok vo výške 3 916,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 261,3 mil. eur (+16,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 4 857,9 mil. eur (+32,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 596,6 mil. eur (+196,8 %).

Slovensko-ukrajinské biznis fórum: Obnova Ukrajiny predstavuje obrovské množstvo príležitostí pre investície a hospodársky rast slovenských firiem

02. 10. 2023 - Zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do obnovy Ukrajiny je jednou z dôležitých tém Ministerstva hospodárstva SR a zároveň boli témou Slovensko-ukrajinského biznis fóra, ktoré v pondelok 2. októbra 2023 organizovala Rada slovenských exportérov v Košiciach v spolupráci s Ukrajinskou obchodno-priemyselnou komorovou. Podujatie otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran a prezident Ukrajinskej obchodno-priemyselnej komory Gennadiy Chyzhykov.  „Obnova Ukrajiny prináša príležitosť pre investície a zároveň hospodársky rast našich firiem. A toto fórum má potenciál oživiť a posilniť partnerstvo medzi našimi dvoma národmi,“  uviedol počas otvorenia Peter Švec.

V sídle Tímu pre integráciu síl NATO na Slovensku v bratislavských Vajnoroch slávnostne vztýčili španielsku vlajku

02.10.2023 - K Styčnému tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) na Slovensku v bratislavských Vajnoroch sa 1. septembra tohto roka pripojil španielsky podplukovník Adolfo Leña Pajares. Pri tejto príležitosti štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer vo štvrtok spolu s veliteľom NFIU plk. Mariánom Kurillom, španielskou veľvyslankyňou na Slovensku Loreou Arribalzagou Ceballos, predstaviteľmi diplomatických zborov na Slovensku, ako aj profesionálnymi vojakmi a ostatnými hosťami v priestoroch NFIU vztýčili španielsku vlajku.

Slovensko-ukrajinské biznis fórum: Obnova Ukrajiny predstavuje obrovské množstvo príležitostí pre investície a hospodársky rast slovenských firiem

02. 10. 2023 - Zapojenie slovenských podnikateľských subjektov do obnovy Ukrajiny je jednou z dôležitých tém Ministerstva hospodárstva SR a zároveň boli témou Slovensko-ukrajinského biznis fóra, ktoré v pondelok 2. októbra 2023 organizovala Rada slovenských exportérov v Košiciach v spolupráci s Ukrajinskou obchodno-priemyselnou komorovou. Podujatie otvoril štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec, ukrajinský veľvyslanec na Slovensku Myroslav Kastran a prezident Ukrajinskej obchodno-priemyselnej komory Gennadiy Chyzhykov.  „Obnova Ukrajiny prináša príležitosť pre investície a zároveň hospodársky rast našich firiem. A toto fórum má potenciál oživiť a posilniť partnerstvo medzi našimi dvoma národmi,“  uviedol počas otvorenia Peter Švec.

Výzva na posilnenie pozitívneho vzťahu ku knihám a čítaniu je otvorená

03.10.2023 -  Budovanie čitateľského sebavedomia u detí prostredníctvom zriadenia alebo doplnenia triednych knižníc – to je zámerom rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Čítame pre radosť“. Výzva je otvorená do 11. októbra 2023. Čitateľská gramotnosť a pozitívny vzťah ku knihám patria medzi najdôležitejšie schopnosti, ktoré si deti a žiaci osvojujú už od mladého veku. Čítanie s porozumením a záujmom je základom pre vzdelávanie sa vo všetkých ostatných predmetoch a tiež poskytuje pocit potešenia vo chvíľach oddychu.  

Minister Wlachovský v Kyjeve: Ochrana ukrajinskej štátnosti a suverenity musí zostať strategickou prioritou EÚ. Opak by bol popretím zmyslu Únie ako spoločného mierového projektu

03.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 2. októbra 2023 zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci v Kyjeve. Išlo o vôbec prvé stretnutie ministeriek a ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ na Ukrajine. Šéfovia diplomacií symbolicky, priamo z metropoly štátu, ktorý čelí ruskej vojenskej agresii, spoločne vyslali jasný signál solidarity s ukrajinským ľudom. Taktiež vyjadrili pripravenosť pokračovať v dlhodobej a udržateľnej podpore Ukrajiny vo všetkých rozmeroch vrátane jej cesty k členstvu v Únii. Na zasadnutí sa osobne zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, ktorí poďakovali predstaviteľom štátov Únie za vytrvalú pomoc a podporu pre Ukrajinu.

Pripraví sa nová zmluva o štátnej hranici medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

04. 10. 2023 - Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici, ktorý vláda schválila v stredu 4. októbra 2023, predložil na rokovanie predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Vypracovanie novej zmluvy je potrebné najmä z dôvodu zjednodušenia schvaľovacieho procesu a sprístupnenia aktualizovaných údajov o štátnej hranici v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré je verejne prístupné. Podstata zmeny spočíva v tom, že hraničné dokumentárne dielo, ktoré je v súčasnosti možné aktualizovať až po ukončení komplexného preskúšania celej štátnej hranice, viac nebude súčasťou medzinárodnej zmluvy.

Od 5. do 14. októbra 2023 sa v dôsledku tranzitnej migrácie obnovujú kontroly vnútornej hranice s Maďarskom, zberné miesto vo Veľkom Krtíši ukončuje činnosť

04. 10. 2023 - Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky predložil na rokovanie kabinetu predseda vlády Ľudovít Ódor poverený riadením ministerstva vnútra. Vláda návrh schválila ako reakciu na zavedenie kontrol susedných členských štátov - Česka, Poľska a Rakúska.  Opatrenie bolo prijaté z dôvodu ohrozenia verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti zvýšenou nelegálnou migráciou do krajiny.

Rezort obrany začne rokovania o zabezpečení systémov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho a stredného dosahu

04.10.2023 - Ministerstvo obrany SR môže na základe dnešného rozhodnutia vlády SR začať rokovania o zabezpečení akvizície prvej etapy palebných prostriedkov protivzdušnej obrany. V rámci odporúčania expertov MO SR tak rezort začne rokovania s vládou Poľskej republiky za účelom prípravy zmluvných dokumentov potrebných na obstaranie prenosných kompletov protivzdušnej obrany (MANPAD), konkrétne 36 prenosných kompletov protivzdušnej obrany veľmi krátkeho dosahu Piorun.

Minister Wlachovský vo Varšave: EÚ potrebuje viac investovať do svojej obrany a bezpečnosti, ale transatlantické partnerstvo založené na hodnotách je stále najlepšou a najefektívnejšou odpoveďou na výzvy, ktorým čelíme

04.10.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský vystúpil 3. októbra 2023 v Poľsku na Varšavskom bezpečnostnom fóre (WSF). Diskutoval spoločne s bývalou vysokou predstaviteľkou Európskej únie (EÚ) pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Margaret Ashtonovou, ministrom obrany Rumunska Angelom Tilvarom a šéfom švédskeho rezortu obrany Pålom Jonsonom. Hlavnými témami panelu boli európska strategická autonómia, transatlantické záväzky a výzvy, ktorými čelia euroatlantickí spojenci v kontexte ruskej agresie proti Ukrajine.

Odovzdávanie poverovacích listín veľvyslanca D. Krištofíka prezidentovi Estónska

04.10.2023 - Veľvyslanec Slovenskej republiky Dušan Krištofík slávnostne odovzdal 3. októbra 2023 poverovacie listiny prezidentovi Estónskej republiky Alarovi Karisovi. Týmto krokom sa oficiálne ujal funkcie veľvyslanca Slovenskej republiky v Estónskej republike.

Odídenci z Ukrajiny sa na slovenskom trhu práce uplatňujú ťažšie

04.10.2023 - Integrácia ukrajinských odídencov na slovenskom trhu práce a z nej plynúci príjem ostávajú základným predpokladom pre nezávislý a dôstojný život u nás. Darí sa im hľadať prácu? Zodpovedá táto práca ich dosiahnutému vzdelaniu? Darí sa im posúvať na lepšie pozície? Integráciu odídencov a ich uplatnenie na Slovensku analyzoval Inštitút sociálnej politiky.

Zástupcovia slovenského a nemeckého ministerstva práce spoločne o budúcich výzvach v sociálnej oblasti aj požiadavkách trhu práce

04.10.2023 - Starostlivosť o seniorov a ťažko zdravotne postihnuté osoby, dôchodková reforma, ale aj nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a potrebné vzdelávanie odborných pracovných síl. O týchto témach v rámci bilaterálneho stretnutia diskutovali štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Anna Aftanasová, ktorá na pôde rezortu práce prijala parlamentnú štátnu tajomníčku Nemeckého spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí Anette Kramme.

Zonáciu už získala nadpolovičná väčšina národných parkov Slovenska

04.10.2023 - Veľká Fatra sa po Slovenskom krase, Muránskej planine, Slovenskom raji a Pieninách stane piatym národným parkom s vyhlásenou zonáciou. Návrh z dielne Ministerstva životného prostredia SR na dnešnom rokovaní odobrila vláda. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 2024. Vyše štyridsať percent národného parku bude tvoriť územie s najprísnejšou ochranou. Na necelej polovici územia sa počíta s aktívnym lesníckym a poľnohospodárskym využívaním, vrátane spásania lúk a pasienkov, uplatňovať sa tu bude prírode blízky spôsob obhospodarovania.

Sumček čierny ohrozuje prírodu v celej Európe

04.10.2023 - Európska komisia zaradila sumčeka čierneho na zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy celej EÚ. Invázna všežravá ryba je ale rovnako súčasťou národného zoznamu. Zaradenie jedného druhu na obidva zoznamy je však v rozpore s európskou legislatívou. Vládny kabinet preto dnes schválil nariadenie, ktorým sa aktualizuje a zosúladí zoznam nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky s obdobným zoznamom EÚ.

Stav využívania technológie na automatický prepis hovoreného slova súdmi v SR

04. 10. 2023 - Otázka personálneho obsadenia súdneho systému je z roku na rok ťažšia a ťažšia. Nároky na výkon personálu z pohľadu kvality a množstva práce stúpajú, agenda na súdoch výrazne neklesá, záujem o štátnozamestnaneckú pracovnú pozíciu naopak dlhodobo klesá a stáva sa neschopnou konkurencie voči súkromnému sektoru. Takto sa dá v jednej vete zhrnúť základná línia problémov, s ktorými sa rezort justície pasuje v otázkach personálnej vybavenosti súdov. Jednou z podstatných zložiek tvoriacich pracovné podmienky súdneho personálu je aj vybavenosť pracoviska. Tou sa má na mysli primárne technické a softvérové vybavenie pracoviska a práve tejto otázke sa v článku venujeme.

MF SR predstavilo možné opatrenia na ozdravenie verejných financií

04.10.2023 - Ministerstvo financií SR predstavilo materiál, ktorý prezentuje široké a pestré “menu” konkrétnych konsolidačných opatrení, za pomoci ktorých sa môžu vrátiť slovenské verejné financie do zdravej kondície. Dokument obsahuje takmer 100 rôznych opatrení v celkovom objeme takmer 10 miliárd eur. Ten bude ponúknutý novej vláde, ako odborný podklad k príprave rozpočtu. Na úplné ozdravenie verejných financií bude potrebná kombinácia okamžitých príjmových a výdavkových konsolidačných opatrení a dlhodobejších reforiem. Pozvoľnejšie znižovanie deficitu ani mierne silnejší rast ekonomiky nedokážu stabilizovať rastúci trend zadlženia. Zastaviť rast dlhu je možné len skutočným znížením deficitu približne k úrovni 2 % HDP do troch rokov. To si vyžiada konkrétne konsolidačné opatrenia za približne 6 miliárd eur. Rozsah ponúkaných opatrení v ozdravnom dokumente je väčší, aby si nová vláda mohla vybrať opatrenia s dôrazom na ich politické smerovania a priority.

Hraničné priechody, cez ktoré možno prekračovať slovensko-poľskú hranicu počas dočasných hraničných kontrol zo strany Poľska

05. 10. 2023 - Dočasné hraničné kontroly na slovensko-poľskej hranici zaviedla Poľská republika od 4. do 13. októbra 2023.  Zoznam miest hraničných priechodov (PDF, 320 kB) oznámilo Poľsko Európskej komisii a všetkým členským štátom EÚ.  Štátnu hranicu je možné prekračovať cez 22 hraničných priechodov. Na iných miestach slovensko-poľských hraničných priechodov prekročenie štátnej hranice nie je možné.

Adresná pomoc aj vďaka predsunutej valorizácii pomoci v hmotnej núdzi

05.10.2023 - Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) prináša predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa tak z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 zvyšujú už od 1. októbra 2023. Cieľom je adresná pomoc pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Príjemcovia dostanú zvýšené sumy pomoci vyplatené v novembri 2023.

Minister M. Sklenár na konferencii MILMEDKON: Na vojenské zdravotníctvo sme právom hrdí

05.10.2023 - Minister obrany Martin Sklenár dnes vystúpil v rámci Odbornej konferencie vojenského zdravotníctva MILMEDKON 2023, ktorá sa v týchto dňoch uskutočnila v priestoroch Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Konferenciu zameranú na sprostredkovanie najnovších informácií z oblasti vojenského zdravotníctva už tradične organizuje veliteľ vojenského zdravotníctva – hlavný lekár Ozbrojených síl SR brigádny generál Roman Jantoš v spolupráci s riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP – FN Ružomberok Róbertom Rusnákom a Slovenskou lekárskou spoločnosťou.

Prví dvaja slovenskí piloti lietadiel F-16 sa po výcviku v USA vrátili na Slovensko

05.10.2023 - Koncom leta ukončili výcvik na stíhacích lietadlách F-16 Block 70 prví dvaja slovenskí piloti. Po návrate na Slovensko sa budú venovať príprave a vytváraniu podmienok pre prevádzku lietadiel F-16. Tie budú pre potreby Vzdušných síl OS SR podľa aktuálnej dohody postupne dodávané od druhého kvartálu budúceho roka.

Viac peňazí z eurofondov pôjde priamo do samospráv a regiónov

05.10.2023 - Minister investícií a regionálneho rozvoja Peter Balík na spoločnom rokovaní s vrcholnými predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a združenia krajov SK8 zhodnotil takmer päťmesačné pôsobenie úradníckej vlády. Minister zdôraznil potrebu, aby aj nastupujúca vláda pokračovala v posilňovaní kompetencií regiónov a samospráv a zabezpečila pre ne aj adekvátne finančné krytie.

Výzva ministra Bíreša poľnohospodárom

05.10.2023 - Rezort pôdohospodárstva prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v týchto dňoch finalizuje administráciu žiadostí o priame platby a žiadostí o nenávratné finančné príspevky v prípade projektových výziev na modernizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Bez súčinnosti žiadateľov však PPA nemôže peniaze zasielať ani tým, ktorí si už povinnosti voči PPA splnili.

NRSR

Prezident

Prezidentka poverila Roberta Fica zostavením vlády

02.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v pondelok 2. októbra 2023 v Prezidentskom paláci predsedu strany Smer-SD Roberta Fica. V zmysle ústavnej tradície ho ako predsedu strany, ktorá vo voľbách získala najvyšší počet hlasov, poverila zostavením vlády. Prezidentka očakáva, že jej najneskôr do dvoch týždňov preukáže parlamentnú väčšinu a predstavu o usporiadaní budúcej vlády.

Prezidentka prijala predsedu PS Michala Šimečku

02.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová začala v pondelok 2. októbra 2023 sériu povolebných rokovaní s lídrami politických strán, ktoré budú mať zastúpenie v NR SR. Po predsedovi strany Smer-SD Robertovi Ficovi, ktorého poverila zostavením novej vlády, prijala prezidentka aj predsedu hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku. "Hnutie Progresívne Slovensko získalo vo voľbách druhý najvyšší počet hlasov. Jeho lídrovi Michalovi Šimečkovi som zagratulovala k volebnému výsledku a informovala ho o svojom postupe pri zostavovaní budúcej vlády."

Prezidentka prijala Petra Pellegriniho a Milana Majerského

03.10.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová pokračovala v utorok 3. októbra 2023 v sérii povolebných rokovaní s lídrami politických strán. O svojom postupe pri zostavovaní vlády po predčasných voľbách informovala predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho a následne aj predsedu KDH Milana Majerského.

 

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk