22.7.2022
ID: 5481upozornenie pre užívateľov

Vplyv vojny na Ukrajine na slovenské súdy

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR pripravilo krátky komentár, v ktorom analyzuje, či a nakoľko mala utečenecká vlna po agresii Ruska na Ukrajine vplyv na agendy justičného systému v Slovenskej republike. Identifikovali pritom dve hlavné súdne agendy, na ktoré vlna mala vplyv: azylová agenda a agenda starostlivosti o maloletých, kde súdy rozhodovali o deťoch utekajúcich z Ukrajiny. Ide hlavne o siroty a deti, ktoré prišli do krajiny bez zákonného zástupcu.

Agenda starostlivosti súdu o maloletých

Súdy boli od marca postavené pred novú náročnú výzvu. Museli sa vysporiadať s veľkým množstvom podaní súvisiacich s maloletými deťmi z Ukrajiny.

Z domovov totiž často neodchádzajú celé rodiny spolu. Hranicu prekračujú aj maloleté deti bez sprievodu alebo deti, o ktoré sa dočasne starajú známi alebo rodina žijúca v Slovenskej republike. Napriek tomu, že rodičia maloleté dieťa dobrovoľne vydali do starostlivosti nejakej osobe, či už na Slovensku alebo inde, to neoprávňuje túto osobu zastupovať maloletého pri právnych úkonoch s ním súvisiacich.

Vzhľadom na komplikovanú situáciu s výkladom a aplikáciou súvisiacich právnych predpisov a medzinárodných dohôd, vydal rezort spravodlivosti súdom usmernenie k opatrovníctvu maloletých utečencov z Ukrajiny. Bola to forma pomoci, ktorou chcel rezort spravodlivosti uľahčiť sudcom situáciu a šetriť ich čas pri identifikácii dotknutých medzinárodných zmlúv. Vplyv vojny na Ukrajine na nárast počtu prípadov v danej agende je evidentný. Z údajov justičnej štatistiky vyplýva, že slovenské súdy od 24.2.2022 do 31.5.2022 rozhodovali o právach 688 ukrajinských detí. Neodkladnými opatreniami rozhodovali hlavne o ustanovení opatrovníka a o dočasnom zverení maloletého do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd.Azylová agenda

Od začiatku ruskej agresie na Ukrajine Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR  zaznamenalo rast počtu správnych žalôb v súdnom registri, do ktorého sa zapisujú veci s azylovou problematikou. Od marca 2021 do konca februára 2022 zaznamenali 28 správnych žalôb týkajúcich sa vecí azylu, pričom nie je zrejmé, koľko z nich sa týka žiadateľov pôvodom z Ukrajiny. Percentuálny nárast je však značný. Po začiatku vojny iba za mesiac marec zaznamenali 15 správnych žalôb v azylových veciach, čo predstavuje viac ako polovicu (53,6 percent) nápadu za predchádzajúcich 12 mesiacov.

Zvrat vo vývoji nápadu nastal v apríli 2022, kedy na správne súdy nebola podaná ani jedna správna žaloba proti rozhodnutiu správneho orgánu v konaní o udelení azylu.

Záverom je možné zhrnúť, že vojna na Ukrajine prechodne spôsobila nárast nápadu v špecifických agendách, s čím sa podľa zatiaľ dostupných údajov slovenské súdy rýchlo vysporiadali. Či sa bude situácia opakovať alebo budeme svedkami vystupňovania rastového trendu aj na dlhšiu dobu, bude závislé od ďalšieho vývoja na Ukrajine. Vychádzajúc zo skúseností z prvých mesiacov ruskej invázie je možné predbežne konštatovať, že slovenské súdnictvo má predpoklady situáciu zvládnuť. Celý komentár Analytického centra Ministerstva spravodlivosti SR nájdete >>> tu.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk