Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
12.7.2019
ID: 4528upozornenie pre užívateľov

Vraciate sa späť z príjemnej dovolenky a máte vzácny suvenír? Neriskujte

Štart dovolenkovej sezóny a zvýšený cestovný ruch na medzinárodnom letisku Sliač sa tento rok začal už začiatkom júna. Aj tento rok ponúkajú cestovné kancelárie dovolenkové lety, tzv. „charterové lety“, do rôznych destinácií.

Medzi populárne a vyhľadávané turistické destinácie, do ktorých smerujú dovolenkári z nášho regiónu, patria tento rok štáty EÚ ako Bulharsko a Grécko, ale aj tretie krajiny Egypt a Turecko. V prípade letov do a z tretích krajín budú cestujúci musieť strpieť aj colnú kontrolu, ktorá je vykonávaná v rámci colného dohľadu na letisku Sliač.

Príslušníci finančnej správy v dovolenkovom období vykonávajú zvýšené colné kontroly batožín cestujúcich. Pri odlete cestujúcich zo Slovenska sú kontroly zamerané najmä na prípadný tovar kultúrneho charakteru alebo historického významu, kontrolu peňažných prostriedkov v hotovosti, prepravu domácich zvierat, zbraní a streliva, prepravu drog a iných návykových látok a pod. Príslušníci Colného úradu Banská Bystrica sú k dispozícii pre cestujúcich už pri odlete a cestujúci majú možnosť sa informovať aj o dovoze tovaru z tretích štátov, povolených limitoch a o rôznych zákazoch a obmedzeniach pri dovoze tovaru. Taktiež v odletovej časti letiska je možné nájsť informačné letáky so základnými informáciami k zákazom a obmedzeniam, napr. letáky MŽP SR k medzinárodnej dohode o ochrane voľne žijúcich živočíchov a rastlín „CITES“. Podrobné informácie je zároveň možné nájsť aj na internetovej stránke FS – www.financnasprava.sk

Nákup pamätného suveníru a jeho dovoz na colné územie v batožine cestujúceho môže pri colnej kontrole na letisku spôsobiť nemalé problémy v prípade, že je identifikovaný ako tovar, ktorého dovoz je zakázaný. Naše odporúčanie je: neriskujte. Colné orgány každoročne zaznamenávajú prípady nezákonného dovozu tovaru. Pre cestujúcich to znamená neželanú komplikáciu na záver dovolenky a vo veľa prípadoch aj zadržanie tohto tovaru a uloženie sankcie pokuty.

Najčastejšie sa stretávame so suvenírmi, ktoré spadajú pod medzinárodný dohovor CITES a sú vyrobené z ohrozených druhov živočíchov a rastlín (slonovina, koraly, mušle, plazy a pod.). V prípade, že máte skutočný záujem o dovoz suveníru, odporúčame, aby ste si riadne overili či jeho dovoz na colné územie nepodlieha nejakému zákazu alebo povoleniu, prípadne sa vopred poradili s príslušným orgánom a až potom legálnym spôsobom v zmysle platnej európskej a národnej legislatívy si takýto suvenír (s potrebným povolením) doviezli a v rámci colnej kontroly aj colným orgánom predložili.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk