Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.10.2013
ID: 893upozornenie pre užívateľov

Vyhnite sa spoločnému „konaniu“ konateľa s prokuristom

Podpisuje vo Vašej spoločnosti zmluvy konateľ spoločne s prokuristom? Nemeckí podnikatelia, ktorí na Slovensku pôsobia prostredníctvom svojich dcérskych spoločností, majú často záujem práve o kombináciu „zastupovania“ spoločnosti konateľom spoločne s prokuristom. Oba právne systémy rozlišujú medzi konaním v mene spoločnosti a zastupovaním spoločnosti, rozdielne však vnímajú možnosť ich kombinovania.

 
 bnt 10 let
 
V mene spoločnosti koná jedine jej konateľ, ktorého treba vnímať ako samotnú spoločnosť resp. fyzického nositeľa vôle právnickej osoby. Naopak, prokúra je špeciálnym typom zákonného splnomocnenia. V zmysle právnej teórie prokurista uskutočňuje právne úkony za spoločnosť ako jej zástupca, predstavuje teda samostatný medzičlánok medzi spoločnosťou a jej zmluvnými partnermi.

Na základe rozdielneho postavenia konateľa a prokuristu takéto kombinované „zastupovanie“ spoločnosti nie je v súlade so slovenským právnym poriadkom. Tento právny názor si v ostatných rokoch osvojili aj slovenské súdy.

Napriek tomu stále existujú spoločnosti, ktoré majú platne zapísaný zmiešaný spôsob konania v obchodnom registri. Ak k nim patríte, odporúčame Vám oddeliť konanie v mene spoločnosti konateľmi od zastupovania spoločnosti prokuristami čo najskôr, aby ste sa vyhli prípadnej neplatnosti zmlúv, ktoré by Vaša spoločnosť podpísala konateľom spoločne s prokuristom.


Dávid Oršula

Mgr. Ing. Dávid Oršula,
advokát, partner


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk