Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
3.4.2024
ID: 6041

ASPI | Expertná databáza rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

07c6d2d94024828729e562ce77e37423/WK_logo.png
Zdroj: Wolters Kluwer SR

Zaujímate sa o verejné obstarávanie? V ASPI nájdete všetky kľúčové informácie dôležité pre obstarávateľov, ale aj uchádzačov verejného obstarávania (VO).

Na jednom mieste nájdete databázu konkrétnych prípadov z oblasti VO, priebeh konania zhrnutý do jedného prípadu.

Obstarávateľ získa dôležité informácie o tom, ako sa vyhnúť pochybeniu vo VO, ako správne definovať podmienky účasti, ako jednoznačne popísať predmet obstarávania a pod.

Uchádzač získa informácie o tom, ako naplniť jednotlivé podmienky účasti, kto je kľúčový odborník, kto je zainteresovanou osobou a pod.

Benefitujte z modulu Expertnej databázy ÚVO aj vy:

  • expertné informácie na jednom mieste
  • možnosť plnotextového vyhľadávania nad databázou rozhodnutí ÚVO
  • už v prehľade vidíte väzby medzi jednotlivými rozhodnutiami
  • prípady sledujete aj na úrovni súdov
  • databáza Judikatúry rozšírená o rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie

Sledujte aktuálny právny názor úradu, súdu na konkrétnu problematiku VO prehľadne, na jednom mieste v ASPI

Modul Expertnej databázy ÚVO je nadstavbou nad rozhodnutiami ÚVO. Jednotlivé rozhodnutia sú spojené do jedného prípadu, pričom sledujeme rozhodovanie v tomto prípade aj na Krajskom súde v

Bratislave, Najvyššom správnom súde SR alebo Najvyššom súde SR.

Zistite viac o Expertnej databáze rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie

ASPI | Svet práva pre profesionálov

Nájdite odpoveď skôr, ako vám vychladne ranná káva. Aplikácia ASPI ponúka

rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a dôležitými súvisiacimi

informáciami. Zákony prepája s autorským obsahom – komentármi,

judikatúrou, rozhodnutiami súdov, vzormi a inými významnými právnymi

dokumentmi. Vyskúšajte ASPI na 14 dní zadarmo.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk