Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
2.4.2024
ID: 6033

J&T BOND EUR: Stabilita a úspech v investičnom svete

64d6d0a5cc2ee3d9570a346842e06833/jtb_PR_bond_eur_bankysk_0224_titulka.png
Zdroj: J&T BANKA, a.s.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete finančných trhov je dôležité venovať pozornosť aj stabilným investičným možnostiam. Fond J&T BOND EUR sa vyznačuje stabilitou, spoľahlivosťou, výkonnosťou a zaujímavými perspektívami pre investorov. Čo prináša tento podielový fond a prečo by sa mal stať súčasťou vášho investičného portfólia?

Podielové fondy predstavujú jeden z najjednoduchších spôsobov investovania. Na základe oblastí, do ktorých dané fondy investujú a ich zloženia, si dokážete jednoducho vybrať ten,  ktorého výnos je pre vás akceptovateľný v pomere k podstupovanému riziku. Zmiešaný podielový fond J&T BOND EUR je primárne tvorený dlhopisovou zložkou a je jedným z najväčších a najúspešnejších zmiešaných podielových fondov, ktoré J&T BANKA ponúka svojim klientom. S nižším rizikovým stupňom (SRI) 2 zo 7 možných ponúka príležitosť investovať do diverzifikovaného portfólia s minimálnym odporúčaným investičným horizontom 3 roky.

Aj keď je pravdou, že každá investícia v sebe nesie určitú mieru rizika, J&T BOND EUR si buduje pevnú pozíciu na trhu už od svojho vzniku pred viac ako 10 rokmi. S majetkom, ktorý dosahuje hodnotu viac ako 360 mil. EUR, je jeden z najväčších podielových fondov na Slovensku.

Stabilný vývoj a atraktívna výkonnosť

Ide o mimoriadne stabilný fond, ktorý sa dokázal vyrovnať s rôznymi trhovými podmienkami a poskytovať svojim podielnikom konzistentný rast. Počas svojej viac ako 10-ročnej histórie nezaznamenal rok, v ktorom by nebol rastový*. Od svojho založenia dosiahol kumulatívnu výkonnosť na úrovni približne 50 %. Súčasná dlhopisová zložka portfólia dosahuje historicky najvyšší výnos do splatnosti (> 6,00 % p. a.).

Zmiešaný podielový fond J&T BOND EUR si získal pozornosť investičnej komunity nielen svojou spoľahlivou, ale aj stabilnou výkonnosťou. To svedčí o jeho schopnosti efektívne reagovať na výkyvy trhu, čo ho robí atraktívnym pre tých, ktorí hľadajú bezpečné a stabilné možnosti investovania.

* Údaj je platný k 14. 2. 2024.

(Zdroj: J&T BANKA)

Diverzifikované a vyvážené portfólio

Jednou z kľúčových výhod fondu je jeho dôraz na diverzifikáciu investícií, vďaka čomu si získal dôveru mnohých investorov. So správnym rozložením aktív znižuje riziko a pomáha udržiavať konzistentný výnos v rôznych ekonomických podmienkach.

Zaujímavosťou je, že ako jediný podielový fond na Slovensku investuje prevažnú časť svojho majetku do domácich podnikových dlhopisov, tie sú späté so skupinou J&T. Fond sa zameriava na viac ako 5 kľúčových odvetví. Najväčšie zastúpenie majú však odvetvia, v ktorých je skupina J&T dominantným hráčom – reality, energetika a financie.

Likvidita a transparentnosť

Fond J&T BOND EUR sa vyznačuje vysokou mierou likvidity, čo znamená, že investori majú schopnosť ľahko kúpiť alebo predať svoje podiely za cenu, ktorá odpovedá aktuálnym podmienkam na trhu. Fond je oceňovaný denne. Transparentnosť týkajúca sa investičných stratégií a výkonnosti je pre tento fond prioritou, čo prispieva k budovaniu dôvery a partnerstva so svojimi klientmi. Na pravidelnej mesačnej báze portfólio manažér fondu informuje o jeho vývoji a zmenách, tieto informácie sú uverejňované na webe banky v detaile daného fondu.

Získané ocenenia

Fond dlhodobo dosahuje popredné priečky v rizikovo váženom výnose, čo znamená, že podielnik získava k miere podstúpeného rizika jeden z najatraktívnejších výnosov. V rámci súťaže TOP FOND SLOVAKIA získal niekoľko ocenení. V roku 2015 bol najpredávanejším fondom vo svojej kategórii. V rokoch 2017, 2018 a 2019 získal ocenenie za najlepší pomer výnosu a rizika. Tento úspech potvrdzuje jeho silné postavenie a dôveru investorov.

Viac informácií o fonde a jeho výkonnosti sa dozviete na https://www.jtbanka.sk/detail-fondu/?productId=J_T_BOND_EUR_SR.

Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a jej návratnosť nie je zaručená. Toto oznámenie obsahuje informácie o výkonnosti v minulosti, ktoré nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách. Na získanie čistých hodnôt výnosov musí investor zohľadniť Poplatky účtované Bankou podľa platného a účinného Sadzobníka poplatkov, prípadné zdanenie závisí od osobných pomerov investora a môže sa meniť. Toto oznámenie má iba informačný charakter a nenahradzuje štatút fondu alebo kľúčové informácie pre investorov. Viac informácií o rizikách, ktoré sú spojené s investovaním nájdete na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/disclaimer/.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk