10.1.2014
ID: 1330upozornenie pre užívateľov

Elektronické služby ministerstva vnútra a elektronické schránky v praxi

(TASR) Držitelia nových občianskych preukazov s čipom doposiaľ využili elektronické služby ministerstva vnútra najmä na úpravu kontaktných údajov ako e-mailovová adresa, telefónne číslo a diskrétny údaj evidovaný v informačnom systéme agendy občianskych preukazov.

Svoje údaje zatiaľ upravovali používatelia v 140 prípadoch. Vyplýva to z informácií ministerstva vnútra, ktoré niektoré svoje elektronické služby sprístupnilo 1. januára 2014 na webovej stránke.

"V rámci služieb z agendy hlásenia pobytu sme zaregistrovali celkovo sedem podaní – záujem bol o potvrdenia o pobyte a prihlasovanie na prechodný pobyt," informoval TASR Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra. Pre držiteľov občianskych preukazov s čipom, teda takzvaných eID kariet, sú zatiaľ sprístupnené elektronické služby spojené s prihlasovaním a odhlasovaním na trvalý a prechodný pobyt, možno k nim získať potvrdenie a elektronicky sa dajú modifikovať kontaktné údaje. Ak chcú občania tieto služby využiť, podania musia podpisovať zaručeným elektronickým podpisom.
    
Na jeho vytváranie treba kryptografické kľúče a kvalifikovaný certifikát, ktoré po požiadaní budú uložené v čipe eID karty. "Od 2. decembra 2013 bolo vydaných 30.118 občianskych preukazov – eID kariet. Celkovo evidujeme 45.757 žiadostí o vydanie. Zároveň bolo vydaných 4362 kvalifikovaných certifikátov na tvorbu zaručeného elektronického podpisu," informoval dnes tlačový odbor.

Elektronické schránky 

Od 1. januára 2014, sprístupnila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk 4,5 milióna elektronických schránok pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18rokov.
 
Úlohou elektronických schránok je umožniť elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s verejnou správou formou zasielania elektronickej správy orgánu verejnej správy alebo prijatím elektronickej správy od orgánu verejnej správy do elektronickej schránky. Elektronická správa je tvorená najmenej jedným elektronickým podaním, elektronickým úradným dokumentom (odpoveďou orgánu verejnej moci na elektronické podanie) alebo prílohou k nim.
 
Elektronické schránky boli vytvorené  vrámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a sú dostupné TU. Prihlasovanie sa do elektronických schránok je podľa zákona o e-Governmente možné iba prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu – tzv. eID karty vydanej po 1. decembri 2013.  eID karta občana musí mať aktivovanú Online eID funkciu; do elektronických schránok nie je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ako to bolo doposiaľ  na portáli www.slovensko.sk.

V prípade problémov týkajúcich sa elektronických služieb ústredného portálu verejnej správy a služieb elektronickej schránky môžu občania kontaktovať Ústredné kontaktné centrum, ktoré je v pilotnej prevádzke od 1. novembra 2013 telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára. Operátori na  telefónnom čísle + 421 2 35 803 083sú k dispozíciípočas pracovných dní v čase od 8.00 h do 18.00 h. Mimo uvedených časov a v dňoch pracovného pokoja môžu občania  zanechať telefonický odkaz a operátori kontaktného centra zavolajú spätne. Ústredné kontaktné centrum slúži na telefonické poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky.


Zdroj: TASR
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk