12.11.2015
ID: 3104upozornenie pre užívateľov

GP: Trestné oznámenie už možno podať aj elektronicky

Trestné oznámenie možno podať aj cez internet, bez toho, aby bolo potrebné niekam chodiť. Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk to občanom – držiteľom elektronických občianskych preukazov so zaručeným elektronickým podpisom, umožňuje projekt Elektronické služby Generálnej prokuratúry (GP) SR.

"Doposiaľ musel občan podať toto trestné oznámenie na polícii či prokuratúre osobne alebo písomnou formou, teraz to urobí doma, cez svoj počítač a elektronický občiansky preukaz," vysvetlil námestník generálneho prokurátora Jozef Szabó. Vďaka novému systému môže občan takisto požiadať o zasielanie informácií týkajúcich sa aktuálneho stavu konania v konkrétnej záležitosti. "Neznamená to však, že bude mať prístup ku všetkým detailom, je upovedomovaný len v tom rozsahu, ako to bolo pri jednotlivých úkonoch doteraz oznamované ústnou alebo písomnou formou," zdôraznil Szabó.

Námestník generálneho prokurátora nepredpokladá, že novinka znásobí počet podaných trestných oznámení. "Myslím si, že ľudia sú dosť uvedomelí, aby nás zbytočne nezaťažovali trestnými oznámeniami, na druhej strane mám chronických sťažovateľov, ktorí nás zahlcujú. Nepredpokladám, že s novou možnosťou príde k radikálnej zmene, ale po čase to určite vyhodnotíme," uviedol.

Hlavný  manažér projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR Radovan Pajer upozornil, že možnosť podať trestné oznámenie môže občan len vo svojom mene. "Formulár načíta z  elektronického občianskeho preukazu meno a priezvisko oznamovateľa, a to sa už nemení," vysvetlil. Systém občana takisto upozorní na to, že s podaním trestného oznámenia súvisia aj možné civilné a trestnoprávne postihy v prípade uvádzania nepravdivých informácií.

Okrem možnosti podať elektronicky trestné oznámenie umožňuje projekt elektronizácie služieb prokuratúry aj zjednodušenie prístupu k výpisu a odpisu z registra trestov. Aj toto si možno vybaviť prostredníctvom www.slovensko.sk. Funkcionalita je na rozdiel od podania trestného oznámenia spoplatnená. "Len čo sa na účet prokuratúry pripíše poplatok za žiadosť o výpis alebo odpis, ešte v tento deň je dokument zasielaný žiadateľovi," uviedol Szabó.

Elektronické služby Generálnej prokuratúry prinášajú okrem zjednodušenia agendy pre občanov aj zefektívnenie práce pre samotné orgány činné v trestnom konaní. Prokurátori môžu využívať napríklad elektronický prokurátorský spis, ktorý je ekvivalentom papierového civilného alebo trestného spisu. Takisto budú mať k dispozícii aj mobilný spis, ktorý môžu využiť pri procesných úkonoch, napríklad v cele policajného zaistenia. Výhodou je aj kompletné elektronické prepojenie medzi jednotlivými prokurátorskými spismi. "Prokurátor tak môže benefitovať z využitia informačného systému, v ktorom bežne pracuje a nemusí čakať na papierovú zásielku s informáciou," ozrejmil Pajer.

Polícii či súdom umožní systém elektronicky zasielať prokuratúre na spracovanie napríklad právoplatný rozsudok zo súdu, správu o priebehu výkonu trestu, správu k podmienečnému zastaveniu trestného stíhania, alebo aj notifikácie o odsúdení občana SR v niektorom z členských štátov EÚ.

Hodnota projektu Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR, ktorý sa v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti (OPIS) začal v apríli 2012, je 13.500.000 eur.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk