1.9.2023
ID: 5845upozornenie pre užívateľov

Ministerstvo spravodlivosti reaguje na nedávnu tragickú udalosť. Prináša riešenie zlepšenia kontroly nad osobami, ktoré sú v ochrannom liečení a ochrannom dohľade

Vláda SR schválila návrh zákona Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý má zmeniť a doplniť existujúcu legislatívu v oblasti ochranného liečenia a ochranného dohľadu. Cieľom je zabezpečiť ochranu spoločnosti pred osobami, ktoré sú nebezpečné pre spoločnosť a potrebujú liečbu. Vláda navrhne NR SR tento zákon prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh zákona vychádza z aktuálnej spoločenskej situácie a je výsledkom medzirezortnej spolupráce medzi Ministerstvom spravodlivosti a Ministerstvom zdravotníctva SR.

,,Trestný zákon, o ktorom NR SR nedokončila rokovanie, obsahoval aj podobnú právnu úpravu, akú teraz predkladáme v skrátenom legislatívnom konaní. K tejto časti návrhu neboli žiadne pripomienky od žiadnej politickej strany, ani čo sa týka opozície, ani čo sa týka vtedajšej koalície. Predpokladám, že k žiadnym zásadným zmenám v ich postoji by nemalo dôjsť, najmä preto, že je to právna úprava, ktorú si vyžiadal život,” povedala na tlačovej konferencii ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová. 

Jednou z kľúčových zmien  je zavedenie osobitnej formy ochranného dohľadu. Bude povinne uložený páchateľom trestného činu, ktorí nie sú trestne zodpovední pre nepríčetnosť. To platí najmä v prípadoch, keď bola osobe uložená ambulantná forma ochranného liečenia alebo ak sa zmenila ústavná forma ochranného liečenia na ambulantnú formu. Osobám v ambulantnom ochrannom liečení môžu byť uložené aj povinnosti a obmedzenia, pričom ich pohyb môže byť monitorovaný elektronickými prostriedkami, čo doteraz nebolo možné.

 

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk