Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.4.2024
ID: 6052upozornenie pre užívateľov

Na čo si dať pozor po prílete z dovolenky z tretej krajiny

Na košickom letisku zaistili príslušníci finančnej správy Colného úradu Košice spotrebiteľské balenia whisky a vodky bez slovenskej kontrolnej známky. Dôvodom zaistenia bolo nedodržanie množstevného limitu na tovar dovážaný cestujúcim z tretej krajiny v osobnej batožine podľa európskych a slovenských predpisov.

Slovenský občan si po prílete z Londýna na colné územie Únie vybral zelený pruh „nič na preclenie“. Takýto prechod cez zelený pruh sa považuje za colné vyhlásenie, pri ktorom cestujúci deklaruje, že má pri sebe tovar podliehajúci colnému dohľadu, avšak s nárokom na oslobodenie od dovozného cla. Následnou kontrolou obsahu príručnej batožiny príslušníci finančnej správy zistili, že sa v nej nachádzajú viaceré spotrebiteľské balenia liehu, ktoré prekračujú povolené množstvá. Cestujúci sa v dôsledku svojho protiprávneho konania dopustil, či už vedome alebo nevedome, colného priestupku nezákonného dovozu tovaru. V obdobných prípadoch uložili ozbrojení príslušníci finančnej správy z košického letiska v minulom roku v blokovom konaní pokuty v celkovej výške viac ako 5.000 eur.

Cestujúci leteckou dopravou má povolený a od dovozných platieb oslobodený dovoz jedného litra alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22% objemu a dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu menej ako 22% objemu, resp. úmerná kombinácia týchto alkoholických nápojov, 4 litre tichého vína a 16 litrov piva. Taktiež nemožno zabudnúť na vekovú hranicu, pri ktorej sa vyššie uvedené oslobodenie od dane neuplatní pri osobe mladšej ako 17 rokov.  

Košické letisko zaznamenalo v roku 2023 historický najvyšší počet vybavených pasažierov a rovnako rekordná bola aj dovolenková sezóna. Na hladký priebeh a dodržiavanie colných predpisov dohliadali príslušníci finančnej správy zaradení na Pobočke colného úradu Košice Letisko, ktorí plnením služobných povinností v rámci výkonu colného dohľadu zaznamenali počas letnej sezóny takmer stovku záchytov. Išlo predovšetkým o tovar podliehajúci zákazom a obmedzeniam, dovezený cestujúcimi z tretích krajín na colné územie Únie ako súčasť osobnej batožiny, v rozpore s európskymi a slovenskými predpismi.

Košickí príslušníci finančnej správy zaistili na letisku v Košiciach takmer 43.000 kusov cigariet a 25 litrov alkoholu, dovezených na naše územie z tretích krajín - najčastejšie z Turecka a Egypta, ktorý nebol označený slovenskou kontrolnou známkou a ktorý vzhľadom na svoje množstvo v jednotlivých prípadoch nespĺňal zákonom stanovené limity na oslobodenie tovaru od dane z pridanej hodnoty, spotrebnej dane a na oslobodenie od cla.  

Cestujúcim z tretích krajín sa po prílete na košické letisko rozhodne oplatí dodržiavať colné predpisy a zákonmi stanovené limity pre dovoz tovaru z tretích krajín, aby záver ich dovolenky nebol zbytočne poznačený sankciami.

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk