1.12.2017
ID: 3902upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov

Parlament v stredu 29. 11. na 23. schôdzi schválil nový zákon o ochrane osobných údajov, ktorého cieľom je hlavne zosúladenie Nariadenia EÚ a slovenského právneho poriadku. Schválený zákon vytvára nový právny rámec ochrany osobných údajov a to hlavne v modernom prostredí IT technológií.

Edita Pfundtner, poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky za MOST-HÍD, v súvislosti so schváleným návrhom zákona vyhlásila: "Prijali sme zákon, ktorý prinesie väčšiu ochranu osobných údajov. V dnešnej dobe, kedy sa s osobnými údajmi často obchoduje a sú zneužívané, považujem zavedenie prísnejších pravidiel pre spracovanie osobných údajov za potrebné." Zároveň dodáva, že zákon precizuje právo na vymazanie osobných údajov, ktoré musí spracovávateľ takýchto informácií vykonať bez zbytočného odkladu.
      
Poslankyňa zároveň zdôraznila, že podľa nového zákona budú môcť mladistvý do 16 rokov dať súhlas na spracovanie osobných údajov v online priestore len so súhlasom ich zákonných zástupcov: "Existuje množstvo prípadov, kedy osobné údaje a fotografie zverejnené mladistvými boli voči týmto osobám zneužité, čo často viedlo k osobným tragédiám a psychickým traumám. Verím, že aj tento zákon prispeje k diskusií medzi deťmi a ich rodičmi o bezpečnosti v online prostredí."
      
V súvislosti s pokutami za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, ktoré sa môžu vyšplhať až na 20 000 000,-EUR alebo do 4 % celkového svetového ročného obratu poslankyňa dodala: "Výška pokút vyzerá na prvý pohľad dramaticky, ale Úrad na ochranu osobných údajov ich má ukladať s prihliadnutím na okolnosti porušenia zákona, s prihliadnutím na osobitosti každého prípadného porušenia. Tieto pokuty nesmú byt v žiadnom prípade likvidačné."

Zdroj: TASR, 29. 11. 2017
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk