7.12.2022
ID: 5618upozornenie pre užívateľov

Občania majú záujem o biometrické občianske preukazy s bezkontaktným čipom

Policajné oddelenia dokladov počas štvrtka a piatka prijali vyše 6800 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu. Ministerstvo vnútra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s duálnym čipom od 1. decembra, teda o mesiac skôr oproti pôvodnému zámeru. 

 

„Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Postup je rovnaký ako pri žiadosti o cestovný pas, ktorý v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už 15-ty rok: žiadateľovi na oddelení zosnímajú podobu tváre a otlačky dvoch prstov z každej ruky. 

Ministerstvo vnútra pripomína, že otlačky prstov zosnímané pri žiadosti o doklad neukladá v databázach, odstráni ich z informačného systému hneď potom, ako si držiteľ vyhotovený doklad prevezme. 

Do čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, ako aj číslo občianskeho preukazu a jeho platnosť. A, samozrejme, snímky tváre a otlačky prstov, nie však vo forme obrázkov, ale biometrických dát, ktoré dokážu prečítať len oprávnené osoby, ako je napríklad polícia. 

Novinkou, ktorú umožňuje duálny čip /použiteľný s čítačkou aj bez čítačky pomocou mobilného zariadenia s funkciou NFC/ je možnosť prečítať si základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. Už dnes sa na to dajú použiť voľne prístupné aplikácie, štát však čoskoro sprístupní vlastnú aplikáciu. 

Ministerstvo vnútra opakovane informuje verejnosť, že dosiaľ vydané staršie typy dokladov možno naďalej používať tak ako doteraz – klasickou či elektronickou formou, ako aj cestovný doklad v rámci Schengenu. K výmene dokladu by mali pristúpiť používatelia e-služieb, ktorí pravidelne využívajú elektronický podpis a doklad majú vydaný pred 20. júnom 2021.  Certifikátom pre e-podpis  na čipe týchto OP  totiž uplynie  platnosť najneskôr do 31. decembra 2022.  

Zdroj: Finančná správa Slovenská republika


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk