26.7.2023
ID: 5806upozornenie pre užívateľov

Regulácia ochrany osobných údajov v digitálnom obchode: Dôsledky a záväzky podnikov. Ako sa brániť?

V dnešnom digitálnom veku, kde online nákupy a interakcie sú neodmysliteľnou súčasťou našich životov, ochrana osobných údajov sa stala naliehavým problémom. S každým kliknutím či zdieľaním informácií sa stávame svedkami neustáleho prúdu údajov, ktoré sa zbierajú, spracovávajú a používajú na rôzne účely. S týmto digitálnym rastom nášho sveta sa vynárajú nové výzvy a zodpovednosti pre podniky pôsobiace v digitálnom priestore.

V čase keď internet a e-commerce prenikli do každodenného života ľudí, ochrana osobných údajov sa stala kľúčovým právnym problémom. S nárastom digitálneho obchodu a zdieľania informácií online sa očakáva, že organizácie prevezmú zodpovednosť za ochranu súkromia svojich zákazníkov. Regulácia ochrаny osobných údаjov zаvádza prаvidlá, ktoré majú minimalizovať riziko zneužitia osobných údajov a zároveň zabezpečiť správne riadenie digitálneho obchodu.

Dôsledky nesprávneho zaobchádzania s osobnými údajmi môžu byť pre podniky zničujúce. V prípade porušenia Zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov môžu byť uložené vysoké pokuty ( do 10 000 000 eur, alebo ak ide o podnik do 2 % celkového svetového ročného obratu), a podniky môžu čeliť aj právnym sporom so svojimi zákazníkmi. Okrem toho, strata dôvery zákazníkov môže mať dlhodobý negatívny dopad na povesť a obchodné výsledky podniku. Je preto nevyhnutné, aby sa podniky riadili pravidlami regulácie ochrany osobných údajov a zabezpečili primeranú ochranu súkromia zákazníkov. Aby dodržiavali všetky zásady o ochrane osobných údajov, vrátané §6 až 18 príslušného zákona.

Podniky majú záväzok zabezpečiť transparentnosť a informovaný súhlas (§ 14 Zákona č. 18/2018 Z. z.) od svojich zákazníkov týkajúci sa zberu, používania a uchovávania osobných údajov. To znamená, že musia jasne definovať účely, pre ktoré sú údaje zhromažďované, a informovať zákazníkov o svojich právach v súvislosti s ich osobnými údajmi. Okrem toho, podniky by mali zabezpečiť bezpečnosť a integritu týchto údajov, aby minimalizovali riziko ich straty, krádeže alebo neoprávneného prístupu.

Regulácia ochrany osobných údajov tiež vyžaduje, aby podniky získali súhlas od zákazníkov pred zdieľaním ich osobných údajov s tretími stranami. To platí najmä v prípade marketingových kampaní alebo spolupráce s inými firmami. Podniky by mali dôkladne preskúmať tretie strany, ktorým poskytujú prístup k osobným údajom, a uzatvárať dohody, ktoré zabezpečujú primeranú ochranu údajov zákazníkov.

Nedodržanie pravidiel regulácie ochrany osobných údajov môže mať aj vážne dôsledky pre podniky v podobe deputačného poškodenia. Dnes majú zákazníci väčšiu informovanosť o svojich právach a viac sa zaujímajú o to, ako sú ich osobné údaje spracovávané. Podniky, ktoré sa preukážu ako nedbanlivé alebo nezodpovedné pri zabezpečovaní ochrany osobných údajov, môžu utrpieť stratu dôvery zo strany verejnosti a zároveň čeliť kritike médií a regulačných orgánov.

Ochrana osobných údajov v digitálnom svete je dôležitá, a existuje niekoľko opatrení, ktoré môžete prijať na ochranu vašich údajov. Tu je niekoľko základných tipov:

  • Silné heslá: Používajte silné a unikátne heslá pre svoje online účty. Heslá by mali obsahovať kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov. Môžete použiť aj heslo manažér na správu vašich hesiel.
  • Dvojfaktorová autentifikácia: Zapnite dvojfaktorovú autentifikáciu (2FA) pre svoje online účty, ak je táto možnosť k dispozícii. Toto zabezpečenie vyžaduje nielen heslo, ale aj ďalší overovací faktor, ako napríklad jednorazový kód, ktorý dostanete na váš telefón.
  • Aktualizácie softvéru: Uistite sa, že váš operačný systém, prehliadač a aplikácie sú vždy aktualizované na najnovšiu verziu. Aktualizácie často obsahujú záplaty na bezpečnostné chyby a zraniteľnosti.
  • Opatrnosť pri súkromných informáciách: Buďte opatrní, keď zdieľate súkromné informácie online. Vyhnite sa poskytovaniu citlivých údajov, ako sú čísla sociálneho poistenia, bankové údaje a heslá na neoverených webových stránkach alebo prostredníctvom nezabezpečených e-mailov.
  • Používanie zabezpečených sietí: Keď používate verejné Wi-Fi siete, buďte opatrní, pretože tieto siete môžu byť zraniteľné. Ak potrebujete prístup k citlivým údajom, ako sú bankové účty, použite vlastnú súkromnú sieť VPN (virtuálna súkromná sieť), ktorá zabezpečuje šifrovaný tunel pre vaše dáta.
  • Starostlivosť o e-mailovú komunikáciu: Buďte opatrní pri otváraní e-mailov, najmä od neznámych odosielateľov alebo s podozrivými prílohami. Nenechajte sa napádať phishingovými útokmi, kde sa snažia získať vaše osobné údaje prostredníctvom klamlivých e-mailov alebo webových stránok.
  • Ochrana zariadení: Zabezpečte svoje zariadenia, ako sú počítače, telefóny a tablety, pomocou aktuálneho antivírusového softvéru a firewallov. Taktiež je dobré si nastaviť automatické zálohovanie dát, aby ste minimalizovali straty v prípade straty alebo poškodenia zariadenia.
  • Monitorovanie online účtov: Pravidelne kontrolujte svoje online účty a bankové výpisy, aby ste odhalili nezvyčajnú aktivitu. Ak si všimnete akýkoľvek podozrivý prístup alebo transakcie, okamžite o tom informujte príslušného poskytovateľa alebo banku.

Tieto sú len niektoré základné kroky, ktoré môžete podniknúť na ochranu vašich osobných údajov. .

Regulácia ochrany  v digitálnom obchode prináša so sebou záväzky a dôsledky pre podniky. Zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov je kľúčovým faktorom pre úspešné fungovanie a udržanie dôvery zákazníkov. Podniky by mali investovať do primeraných bezpečnostných opatrení, informovať zákazníkov o svojich právach a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel regulácie ochrany osobných údajov. Týmto spôsobom môžu podniky nielen minimalizovať právne riziká, ale aj budovať pozitívnu povesť a vzťahy so svojimi zákazníkmi v digitálnom svete.Nikoletta Repariuk,
právny asistent

 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk