12.12.2023
ID: 5941upozornenie pre užívateľov

Spoločnosť Meta začala spoplatňovať právo na ochranu osobných údajov

Spoločnosť Meta, ktorá vlastní internetové platformy ako Facebook, Instagram alebo WhatsApp, začala spoplatňovať právo svojich užívateľov na ochranu osobných údajov. Niektorým užívateľom platforiem Facebook a Instagram už možno prišlo oznámenie o možnostiach zaplatiť za využívanie aplikácie bez reklám poplatok alebo udeliť súhlas na využívanie personalizovaných reklám. Takéto oznámenie sa postupne zobrazí všetkým užívateľom platforiem Facebook a Instagram z EÚ, Švajčiarska a krajín Európskeho hospodárskeho priestoru nad 18 rokov.

Spoločnosť Meta mala už v minulosti problém s dodržiavaním GDPR, čo vyústilo do udelenia pokuty 390 miliónov EUR od Írskeho dozorného orgánu (ďalej len: „IE DPA“). V poslednej dobe rovnako postupoval aj Nórsky dozorný orgán (ďalej len: „NO DPA“), ktorý udelil pokutu spoločnosti Meta vo výške 100 tisíc dolárov denne, kým nezmení svoj obchodný model.[1] NO DPA žiadali European Data Protection Board (ďalej len: „EDPB“), aby v tejto veci prijal konečné opatrenia, ktoré by mali účinnosť v celom Európskom hospodárskom priestore. EDPB vydalo 27. októbra naliehavé záväzné rozhodnutie, ktorým dalo pokyn IE DPA ako vedúcemu dozornému orgánu, aby do dvoch týždňov prijal konečné opatrenia týkajúce sa Meta Ireland Limited (ďalej len: „Meta IE“) a uložil zákaz spracovania osobných údajov pre personalizovanú reklamu na právnych základoch zmluvy a oprávneného záujmu v rámci celého Európskeho hospodárskeho priestoru.[2]

Čo to znamená?

Spoločnosť Meta, aby mohla aj naďalej využívať personalizovanú reklamu, musí získať súhlas od užívateľov Facebooku a Instagramu. Na to, aby zabezpečili čo najviac súhlasov alebo náhradu straty pri neposkytnutí súhlasu, priklonili sa k systému Pay or OK.

Pay or OK znamená, že užívateľ buď poskytne súhlas s personalizovanými reklamami, alebo zaplatí poplatok. Poplatok spoločnosť Meta aktuálne stanovila na 9,99 EUR mesačne zaplatený cez webový prehliadač alebo 12,99 EUR mesačne zaplatený cez zariadenia iOS a Android. Rozdiel v cene Meta obhajuje poplatkami pre spoločnosti Apple a Google. Bez ohľadu na to, kde si zakúpite predplatné, (web/ iOS, Android zariadenia) bude sa vzťahovať na všetky prepojené účty Facebook a Instagram v Centre účtov používateľa.

Tento poplatok sa ale bude meniť. Od 1. marca 2024 poplatok nebude viazaný na Centrum účtov používateľa, ale na samotné účty. To znamená, že pokiaľ od novembra 2023 do marca 2024 budete platiť jeden poplatok za Facebook aj Instagram dohromady, od 1. marca 2024 Meta bude účtovať poplatok 6 EUR mesačne cez webový prehliadač a 8 EUR mesačne zaplatený cez zariadenia iOS a Android za každý ďalší účet. V podstate to znamená, že ak nebudete súhlasiť s využívaním personalizovaných reklám na Facebooku ani na Instagrame, a budete si chcieť platiť za tieto služby, poplatok sa vyšplhá až na 15,99 EUR mesačne cez webový prehliadač alebo 20,99 EUR mesačne zaplatený cez zariadenia iOS a Android.

Meta zatiaľ neuviedla plán spoplatniť aplikácie Messenger a WhatsApp.

Poskytnutie súhlasu alebo zaplatenie poplatku sa týka len užívateľov nad 18 rokov. Keďže platformy spoločnosti Meta sú oficiálne prístupné užívateľom od 13 rokov, bolo potrebné vyriešiť aj problém tejto skupiny užívateľov. Meta pristúpila aktuálne ku kroku nezobrazovať reklamy užívateľom od 13 – 18 rokov.

Pay or OK

Už v minulosti sme sa mohli stretnúť s pokusmi spoločnosti zaviesť Pay or OK systém. V prvom prípade išlo o Rakúske noviny, ktoré využili tento systém, aby získali finančné prostriedky potrebné na prežitie. Tento systém spočíva v tom, že buď zaplatíte za svoju ochranu (v tomto prípade uplatnenie svojich práv na ochranu osobných údajov), alebo budete súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Orgány na ochranu údajov (najskôr v Rakúsku, potom v Nemecku a teraz aj vo Francúzsku) videli tento prístup ako možnosť podpory novinárskych webov, ktoré trpeli stratou príjmov z reklamy pre veľké technologické platformy ako Google alebo Meta.

Zákonnosť Pay or OK

Zákonnosť ponuky zaplatenia alebo súhlasu je sivou zónou. Vnútroštátne dozorné orgány na ochranu údajov (DPA) majú rôzne názory na zákonnosť postupu, pretože GDPR vyžaduje, aby používatelia mali skutočnú voľbu medzi prijatím alebo odmietnutím súhlasu. Závisí to od toho, či používatelia majú reálne alternatívy k bezplatnej verzii s podporou reklám, keď chcú odoprieť súhlas.

Samotné GDPR hovorí, že súhlas musí byť „slobodne daný“ a „ľahko odvolateľný“ (okrem iného), a odmietnutie súhlasu alebo odvolanie súhlasu by nemalo viesť k „žiadnej ujme“. Súčasne EDPB interpretovalo tieto ustanovenia vo svojich usmerneniach o súhlase z roku 2020 a vyhlásilo, že prevádzkovatelia musia byť schopní „preukázať, že odvolanie súhlasu nevedie k žiadnym nákladom pre dotknutú osobu, a teda k žiadnej jasnej nevýhode pre toho kto súhlas odvolal“.[3]

Avšak Súdny dvor EÚ v rozhodnutí proti spoločnosti Meta uviedol, že hoci Meta potrebuje súhlas na personalizovanie reklamy, môže používateľom ponúknuť „ekvivalentnú alternatívu“ – „ak je to potrebné za primeraný poplatok[4].[5]

Niektoré krajiny systém Pay or OK jednoznačne označili za nezákonný – napríklad Belgicko. Na druhú stranu tento systém je  legálny napríklad vo Francúzsku. Francúzsky dozorný orgán však kladie prísne podmienky. Používatelia musia mať na trhu alternatívu, ak nechcú platiť za svoje práva (napr. navštívenie inej, podobnej stránky) a zároveň platba musí byť primeraná. Ekonomické zdôvodnenie tejto platby je, že digitálne firmy majú právo na kompenzáciu za príjmy z reklamy, o ktoré prídu, pretože nie sú schopné ponúkať personalizovanú reklamu, ktorá sa spolieha na sledovače, ktoré sledujú webovú aktivitu používateľa.[6]

Napriek určitým rozdielom, prinajmenšom dozorné orgány v Rakúsku, Dánsku, Francúzsku, Španielsku a Nemecku vo všeobecnosti uznávajú, že platená alternatíva súhlasu môže byť zákonná. Najmä v nedávnom  odvolaní spoločnosti Grindr Nórsky výbor pre ochranu osobných údajov túto možnosť výslovne povolil.[7]

  1.  

Rozhodnutie Rakúskeho DPA (ďalej len: „AT DPA“) k Pay or OK

V rakúsku bola podaná sťažnosť na noviny, ktoré využívali Pay or OK systém. V prípade platby bolo účtovaných 6 EUR mesačne. AT DPA rozhodlo, že v konkrétnom prípade si používateľ môže ako alternatívu zvoliť predplatné. To by umožnilo používateľovi tiež pristupovať k obsahu bez toho, aby musel akceptovať akékoľvek súbory cookie alebo cielené online marketingové aktivity. AT DPA ďalej usúdilo, že cena 6 EUR je primeraná a spravodlivá. Ak používateľ nechce prijať predplatné, môže ako alternatívu stále navštíviť iné webové stránky. Celkovo by mu odmietnutie prijatia cookies nespôsobilo výrazné nevýhody. Naopak, používateľovi by bola poskytnutá primeraná výhoda výmenou za jeho súhlas, keďže bezplatný aj platený prístup ponúkajú rovnaký obsah. Koncepcia „súhlas alebo platba“ je teda v súlade s požiadavkami Rakúskej právnej úpravy a GDPR. AT DPA preto sťažnosť zamietlo.[8]

Záver

Meta sa v tomto svojom postupe opiera o 6 slov Súdneho dvora EÚ v rozhodnutí proti spoločnosti Meta. Ide o rozhodnutie, ktoré malo za následok udelenie pokuty vo výške 390 miliónov EUR. Súdny dvor v rozhodnutí uviedol, že musí existovať alternatíva k reklame „v prípade potreby za primeraný poplatok“. Avšak, ako poznamenáva Noyb, v tomto prípade ide o „obiter dicum“  dodatočnou úvahou súdu, ktorá priamo nesúvisí s prípadom a zvyčajne nie je záväzná.

Max Schrems: " Základné práva nemôžu byť na predaj. Budeme ďalej platiť za volebné právo alebo právo na slobodu prejavu? To by znamenalo, že tieto práva môžu využívať len bohatí v čase, keď mnohí ľudia zápasia o prežitie. Zavedenie tejto myšlienky v oblasti vášho práva na ochranu údajov je veľký posun.

Poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Bilčík: „Ľudia by mali mať právo využívať služby online platforiem bez ohľadu na to, akým spôsobom platia, respektíve, ako hlboko majú do peňaženky.“ „Osobné údaje nesmú byť predmetom obchodu“. „Myslím si, že po tomto rozhodnutí Meta, sa rozbehne séria súdnych sporov.“

Podľa informácií občianskeho združenia NOYB len 3 až 10 percent ľudí chce naozaj personalizované reklamy a súhlas by udelili slobodne. V prípade zavedenia Pay or Okay súhlas udelí 99% užívateľov platforiem. Ak si Meta obháji takýto postup, môžeme očakávať, že k Pay or Okay systému sa priklonia aj iné platformy ako Tik Tok a Google.[9]

 


Bc. Dávid Ivančo
,
právny asistent

Semančín_loogo_300

 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
e-mail: office@semancin.sk
 

[1] K dispozícii >>> tu.

[2] K dispozícii >>> tu.

[3] Bod 46: K dispozícii >>> tu.

[4] Bod 150 rozhodnutia Súdneho dvora EÚ:K dispozícii >>> tu.

[5]  K dispozícii >>> tu.

[6]  K dispozícii >>> tu

[7]  K dispozícii >>> tu

[8]   K dispozícii >>> tu.

[9]   K dispozícii >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk