27.12.2023
ID: 5954upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu.

Vláda

Minister obrany Robert Kaliňák poďakoval na Cypre slovenským vojakom a stretol sa s cyperským ministrom obrany

16.12.2023 - Podpredseda vlády SR a minister obrany Robert Kaliňák vycestoval v sobotu na Cyprus, kde sa stretol s príslušníkmi Ozbrojených síl pôsobiacich v rámci mierovej misie UNFICYP. Počas pracovnej cesty absolvoval aj bilaterálne rokovanie s ministrom obrany Cypru Michalisom Giorgallasom. Minister Kaliňák navštívil vojakov slovenského kontingentu, aby im poďakoval za ich službu a vysoké nasadenie. „Počas celej návštevy počúvame iba samé slová chvály o našom kontingente. Ďakujem všetkým vojakom a vojačkám za výbornú reprezentáciu Ozbrojených síl SR a za službu vlasti, ktorú každodenne vykonávajú,“ uviedol minister.

Nové vedenie finančnej správy

18.12.2023 - Minister financií Ladislav Kamenický dnes formálne uviedol do funkcie nového prezidenta finančnej správy Jozefa Kissa a viceprezidenta Bruna Patúša. Finančná správa patrí medzi kľúčové inštitúcie v štáte, keďže prostredníctvom nej sa zabezpečuje výber financií do štátneho rozpočtu. Rovnako je kľúčová aj z pohľadu plnenia priorít Programového vyhlásenia vlády SR. Zo šiestich priorít ministerstva financií sú dve oblasti práve v kompetencii finančnej správy. Novému vedeniu finančnej správy želáme veľa úspechov.

Ministerstvo práce podporí pracovné miesta v projekte Ľudia a hrady

18.12.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude pokračovať v podpore pracovných miest v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva. Vyplýva to z dnešného podpisu Memoranda o spolupráci s Ministerstvom kultúry SR. Národný projekt „Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike“ bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce preplatí celkové mzdové náklady pre 400 ľudí, ako aj náklady na stavebný materiál a stravné.

Učiteľský zbor na Slovensku starne. Najviac ohrozené nedostatkom pedagógov sú stredné a materské školy

18.12.2023 - Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil podrobnú štúdiu o starnutí učiteľskej populácie na Slovensku. V štúdii analyzuje starnutie učiteľskej populácie, jeho vývoj v čase a štruktúru z pohľadu kategórií škôl, regiónov a skupín predmetov.

Pomoc sa vypláca! Za pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine dostali obce a mestá kompenzáciu nákladov. Tú môžu použiť podľa svojich potrieb

18.12.2023 - Keď Rusko vo februári 2022 rozpútalo vojnu na Ukrajine, pohlo to celým svetom. Slováci neváhali a nezištne pomohli tým, ktorých vojna a strach o život vyhnali z ich domovov. V prvej línii sa ocitli aj mestá a obce. Poskytli pomoc takmer 50 tisíc ľuďom, čo ich stálo aj nemalé náklady. Dobro sa im vrátilo. Za podanú ruku ľuďom v núdzi dostali samosprávy spolu až 127 miliónov eur z eurofondov, ktoré môžu použiť napríklad na služby pre svojich obyvateľov.

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru povedie nový generálny riaditeľ

18. 12. 2023 - Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR povedie od pondelka 18. decembra 2023 nový generálny riaditeľ. Podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením SIEA Alexandra Hlatkeho. Alexander Hlatky prichádza do Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry s bohatými skúsenosťami z Ministerstva zdravotníctva SR, kde pôsobil ako generálny riaditeľ Sekcie európskych programov a projektov a taktiež i ako riaditeľ odboru hodnotenia a posudzovania projektov. Na poste generálneho riaditeľa agentúry nahrádza Stanislava Jurikoviča, ktorý bol poverený vedením agentúry od októbra minulého roku.
 
Únia sa dohodla na finálnom znení Euro 7, pre ministerstvo dopravy je výsledok víťazstvom

19. 12. 2023 - V pondelok večer sa v Bruseli rozhodlo o finálnom znení emisnej normy Euro 7. Španielske predsedníctvo zastupujúce členské štáty, Európsky parlament a Európska komisia našli kompromis, ktorý Slovensko víta. Spolu s ďalšími 7 krajinami sme od úvodu upozorňovali na viaceré nedostatky pôvodného návrhu a snažili sme sa presadiť, aby boli podmienky pre priemysel nastavené realisticky.

Výzva z Plánu obnovy na modernejšie vodné prečerpávacie elektrárne a nové stacionárne batériové systémy

19. 12. 2023 - Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti Zelenej ekonomiky. Podpora sa zameriava na modernizáciu prečerpávacích vodných elektrární a výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - stacionárnych batériových systémov. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 44 miliónov eur. Maximálna výška príspevku je od 850 tis. eur do 12 mil. eur, v závislosti od typu projektu.

Minister Raši: Naprávame Remišovej chyby, na rekonštrukciu základných škôl vyčleníme ďalších 100 miliónov eur

20.12.2023 - Ministerstvo investícií zrušilo výzvu na rekonštrukciu základných škôl, pretože bývalé vedenie v nej urobilo zásadné chyby a nekonzultovalo ju s regiónmi. O tom, ktoré školy sa budú rekonštruovať, sa po novom bude rozhodovať priamo v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pre zásadné chyby zrušilo výzvu zameranú na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl z Operačného programu Slovensko. Pôvodnú výzvu nahradí novou. Výzvu s alokáciou 50 miliónov eur totiž pripravilo bývalé vedenie ministerstva bez konzultácie s potenciálnymi prijímateľmi a samosprávami.

Minister Raši: Slovensko IT bola čierna diera – mala prinášať moderné riešenia pre ľudí, zhltla však milióny eur bez reálneho výsledku

20.12.2023 - Ďalší prešľap bývalého vedenia. Tentoraz ide o štátnu akciovku Slovensko IT, ktorú založilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v čase, keď ho riadila Veronika Remišová. Kontrola na podnet Národného kontrolného úradu SR (NKÚ) priniesla o spoločnosti Slovensko IT až 27 rôznych zistení, ktoré poukazujú na problém či porušenie zákona. Týkajú sa viacerých oblastí – počnúc manažovaním spoločnosti, cez (ne)zverejňovanie zmlúv, až po porušenie zákona o finančnej kontrole a neodvádzanie poistného.

Cena ministra dopravy za známkovú tvorbu

20. 12. 2023 - Minister dopravy Slovenskej republiky Jozef Ráž udelil na návrh svojho poradného orgánu, Námetovej komisie známkovej tvorby, výtvarným umelcom Cenu ministra za známkovú tvorbu roka 2023 v kategóriách: najlepší výtvarný návrh, najlepšia rytina, najkrajšia poštová známka a najkrajší hárček.

Vláda vymenovala nových prednostov 17 okresných úradov

20. 12. 2023 - Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. Vláda s účinnosťou od 21. decembra 2023  vymenovala prednostov okresných úradov Dunajská Streda, Piešťany, Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce, Prešov, Bardejov, Humenné, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov nad Topľou, Medzilaborce a Sabinov.

Z humanitárneho hubu v Haniske pri Košiciach odišla už druhá zásielka IT techniky na Ukrajinu

20. 12. 2023 - V rámci iniciatívy Laptops for Ukraine , ako aj bilaterálnej humanitárnej pomoci,  plní medzinárodné humanitárne logistické centrum Mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany pod správou sekcie krízového riadenia MV SR dôležitú úlohu tzv. digitálneho centra (hub). Cez toto digitálne centrum je prepravovaná IT technika darovaná členskými a participujúcimi štátmi Mechanizmu, ako aj Slovenskej republiky zastúpenej Ministerstvom vnútra SR.

Štátny tajomník Marek Eštok: Belgicko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie v čase plnom výziev

20.12.2023 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok prijal v utorok 19. decembra 2023 veľvyslankyňu Belgického kráľovstva Caroline Vermeulen. Témou rozhovoru boli aktuálne priority blížiaceho sa belgického predsedníctva v Rade EÚ od januára 2024 a naše bilaterálne vzťahy.

Rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie pre najzraniteľnejších

20.12.2023 - Podpora, pomoc a ľudská solidarita sú hlavnými myšlienkami Medzinárodného dňa ľudskej solidarity, ktorému patrí 20. december. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj v duchu týchto hodnôt prináša opatrenia a poskytuje finančnú pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii, zložitej sociálnej situácii alebo sú obeťami nepredvídateľného prírodného živla. Na tento účel rezort práce počas celého roka poskytuje dotácie na humanitárnu pomoc, rovnako potravinovú či základnú materiálnu pomoc.

Nezamestnanosť v novembri ukazuje zotavenie po pandemickom šoku

20.12.2023 - November priniesol pokles nezamestnanosti na úroveň pred pandémiou. Počet ľudí bez práce, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol nižší ako počas predpandemického februára 2020. Rezort práce sa v oblasti služieb zamestnanosti sústreďoval na podporu obcí zasiahnutých nedávnym zemetrasením, ale aj na podporu sociálnej ekonomiky.

Ministerstvo školstva vyriešilo problém s učebnicou občianskej náuky

20.12.2023 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zmenilo výkonový štandard štátneho vzdelávacieho programu, na základe ktorého učebnica občianskej náuky pre šiesty ročník základnej školy používala pojmy „harmonická“ a „rozvrátená“ rodina. Nahradilo ho výkonovým štandardom nového štátneho vzdelávacieho programu, ktorý sa postupne od prvého ročníka zavádza do praxe od tohto školského roka.

Svetová rádiokomunikačná konferencia WRC´23

20. 12. 2023 - Svetová rádiokomunikačná konferencia 2023 (WRC-23) sa konala v Dubaji (Spojené arabské emiráty) od 20. novembra do 15. decembra za účasti 3 900 delegátov, 163 delegácií členských krajín Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Členské štáty ITU sa počas konferencie dohodli na revíziách a aktualizáciách Rádiokomunikačného poriadku ITU a využívaní frekvenčného spektra na Zemi a vo vesmíre. Medzi rozhodnutiami WRC-23 identifikovala spektrum pre medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT), ktoré bude kľúčové pre rozšírenie širokopásmového pripojenia a rozvoj mobilných služieb IMT, známych aj ako 4G, 5G a v budúcnosti aj 6G. WRC-23 tiež identifikovala pásma 2 GHz a 2,6 GHz na používanie staníc s vysokou nadmorskou výškou ako základňových staníc IMT (HIBS) a stanovila pravidlá pre ich prevádzku.

Na obnovu nemocníc a internátov pôjdu zdroje z Plánu obnovy pod Ministerstvom dopravy SR

20. 12. 2023 - Na obnovu budov univerzitných nemocníc v Bratislave a v Košiciach a vysokoškolského internátu Univerzity Komenského v Mlynskej doline prispeje Ministerstvo dopravy SR sumou 29,2 milióna EUR. Vláda na to schválila zdroje z Plánu obnovy a odolnosti.

Nákladné vozidlá budú mať výnimku počas vianočných sviatkov

21. 12. 2023 - Prezídium Policajného zboru povoľuje  všeobecnú výnimku podľa § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke počas nadchádzajúcich sviatočných dní. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, je na území Slovenska.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo získala členstvo v EQARe

21.12.2023 - Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) sa stala členom Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQARe). Register združuje 58 agentúr na zabezpečovanie kvality z 31 krajín. Slovenská akreditačná agentúra prešla posúdením panelom zloženým zo zahraničných expertov. Členstvo SAAVŠ v EQARe znamená veľký úspech v oblasti zabezpečovania kvality a poskytovania vysokoškolského vzdelávania.

Štátny tajomník Marek Eštok: Slovinsko je dôveryhodný partner a blízky spojenec, vážime si prítomnosť jeho vojakov na našom území

21.12.2023 - Počas oficiálnej návštevy slovinskej prezidentky Nataše Pircovej Musarovej na Slovensku absolvoval 20. decembra 2023 v Bratislave štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Marek Eštok pracovné rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovinskej republiky Markom Štučinom.

Minister Juraj Blanár prijal ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčikova

21.12.2023 - Ďalšie zo stretnutí ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraja Blanára dnes (21. decembra 2023) prebehlo s ruským veľvyslancom na Slovensku Igorom Bratčikovom. Slovenský minister informoval veľvyslanca o postoji k vojnovému konfliktu na Ukrajine, pričom zdôraznil, že Slovensko to považuje za porušenie medzinárodného práva. Mier je strategickým riešením každého konfliktu a minister J. Blanár ho považuje za nevyhnutný, pretože iba vtedy môže Slovenská republika presadzovať svoje národno-štátne záujmy.

Ministerstvo dopravy predĺžilo druhú cyklovýzvu

21. 12. 2023 - Záujemcovia o peniaze na cyklocesty a ďalšiu cyklistickú infraštruktúru majú viac času na podanie svojich žiadostí. Ministerstvo dopravy SR vyhovelo požiadavkám zástupcov samospráv a predĺžilo termín uzavretia výzvy z 8. januára 2024 na 31. januára 2024. V druhej cyklovýzve si úspešní žiadatelia rozdelia 30 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. O dotácie môžu žiadať mestá, obce, VÚC či rozpočtové organizácie zriadené samosprávami. Maximálna ani minimálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená, oprávnené náklady na 1 kilometer sa odvíjajú od typu cyklotrasy.

Minister Juraj Blanár po návšteve v Budapešti: Je dôležité, aby sme sa starali o Slovákov žijúcich v zahraničí

22.12.2023 - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár sa počas návštevy Budapešti stretol 20. decembra 2023 s predstaviteľmi slovenskej menšiny v Maďarsku. S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Račkovou a hovorcom Slovákov v maďarskom parlamente Antonom Paulíkom diskutovali o výzvach, potrebách a budúcnosti Sloveniek a Slovákov žijúcich v Maďarsku.

NRSR

Poslanci schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií

19. 12. 2023 - Balík opatrení na konsolidáciu verejných financií má v budúcom roku do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu. Vládny návrh zákona, ktorým sa menia viaceré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií, schválili v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o ňom v skrátenom legislatívnom konaní.

Predseda NR SR Peter Pellegrini prijal prezidentku Slovinskej republiky Natašu Pircovú Musarovú

20. 12. 2023 - Bilaterálne vzťahy, možnosti spolupráce medzi krajinami, dôležitosť rozširovania Európskej únie či umelá inteligencia boli hlavnými témami rokovania predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a prezidentky Slovinskej republiky Nataše Pircovej Musarovej. Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini v stredu popoludní prijal prezidentku Slovinskej republiky Natašu Pircovú Musarovú. Stretnutie sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade v rámci oficiálnej návštevy slovinskej prezidentky v SR.

Vznikne nové ministerstvo, poslanci schválili novelu kompetenčného zákona

20. 12. 2023 - Od 1. januára vznikne Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR. Vyplýva to z novely tzv. kompetenčného zákona, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy prináša aj ďalšie zmeny. O návrhu poslanci rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Ministerstvo cestovného ruchu a športu má vzniknúť s cieľom posilniť a zefektívniť využívanie verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu a významne podporiť rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie a vytvoriť na zahraničných trhoch priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva.

Poslanci v noci dorokovali o kompetenčnom zákone, ráno začali rozpočtom

20. 12. 2023 - V Národnej rade (NR) SR sa v stredu ráno začala diskusia k návrhu štátneho rozpočtu. V úvode 10. dňa 6. schôdze vystúpil v pléne minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ktorý návrh predniesol. V utorok (19. 12.) poslanci rokovali do noci. Po niekoľkých dňoch ukončili diskusiu o novele kompetenčného zákona. Do rozpravy sa zapájali najmä opoziční poslanci. Koalícii vyčítali prijímanie viacerých zmien v rámci jedného návrhu v skrátenom legislatívnom konaní, zmenu spôsobu voľby predsedov viacerých štátnych inštitúcií i zmeny pri licenciách na cezhraničný obchod so zbraňami.

Návštevníci Bratislavského hradu si môžu pozrieť tradičný drevený Betlehem

21. 12. 2023 - Návštevníci Bratislavského hradu si na Nádvorí paláca Bratislavského hradu môžu pozrieť drevený Betlehem, ktorý Kancelárii Národnej rady SR každý rok bezplatne zapožičiava obec Babín. Práve tam sa od roku 2002 na počesť rezbára Štefana Siváňa uskutočňuje pracovné stretnutie neprofesionálnych rezbárov.

Poslanci schválili rozpočet na budúci rok, deficit má klesnúť pod 6 % HDP

21. 12. 2023 - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024. Predseda NRSR Peter Pellegrini (Hlas-SD) rokovanie ukončil skôr než vystúpili všetci prihlásení rečníci prostredníctvom schváleného procedurálneho návrhu. Za návrh hlasovalo všetkých prítomných 79 poslancov. V budúcom roku by mal deficit verejných financií klesnúť na 5,97 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 7,84 miliardy eur. Schodok sa tak má znížiť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu (p. b.) z očakávanej úrovne 6,52 % HDP v tomto roku. Poslanci zároveň vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2024 až 2026.

Prezident

Prezidentka vymenovala nového rektora Akadémie ozbrojených síl

18.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v pondelok 18. decembra 2023 za nového rektora Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plk. gšt. Aurela Sabóa. V príhovore pripomenula, že škola si nedávno pripenula pol storočia od svojho vzniku a počas tohto obdobia sa vyprofilovala na špičkovú vysokoškolskú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá vychováva budúcich ochrancov mieru a našej bezpečnosti. Prezidentka zdôraznila, že realita na východ od našich hraníc potvrdzuje, že mier a bezpečnosť nie sú samozrejmosťou.

Slovinská prezidentka Pircová Musarová prišla na návštevu SR

20.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová privítala v stredu 20. decembra 2023 na oficiálnej návštve SR slovinskú prezidentku Natašu Pircovú Musarovú. Medzi Slovenskom a slovinskom sú podľa prezidentky silné väzby a priateľské vzťahy, čo sa ukázalo v mnohých prípadoch, kedy sme si dokázali bezprostredne a nezištne pomôcť. Prezidentka zdôraznila, že oba naše štáty nastúpili na cestu ochrany prírody, zelenej tranzície a inovatívneho hospodárstva.  Prezidentky diskutovali aj o bezpečnostných výzvach, ktorým dnes Európa aj svet čelí.

Prezidentka vyjadrila sústrasť v súvislosti so streľbou v Prahe

21.12.2023 - Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila sústrasť prezidentovi ČR Petrovi Pavlovi v súvislosti s dnešnou streľbu na Filozofickej fakulte v Prahe. „Myslím na všetky nevinné obete, na ich príbuzných a priateľov. Je mi neuveriteľne ľúto, že k takejto tragédii u našich susedov prišlo práve v predvečer Vianoc, sviatkov pokoja a rodiny. Vyjadrujem úprimnú sústrasť a chcem uistiť, že stojíme v tejto ťažkej chvíli pri vás. Som v kontakte s českým prezidentom Petrom Pavlom a ponúkla som mu aj prípadnú pomoc, ak by ju Česká republika potrebovala.“ Prezidentka prezidentovi adresovala aj sústrastný telegram.

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk