2.1.2024
ID: 5955upozornenie pre užívateľov

Udalosti uplynulého týždňa

Pacienti počas roka naplno pociťovali problémy s dostupnosťou viacerých liekov, nedostatkom lekárov, neúmernými čakacími dobami či chaosom v poplatkoch. Pre TASR to zhodnotila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová s tým, že veľa problémov sa rokmi prehlbuje a riešenia neprichádzajú. Dúfa, že sa v novom roku podarí nastaviť jasné a transparentné pravidlá v celom systéme.

Vláda

Na seriózne spravodajstvo sa kliká mene ako na problematický obsah

23.2. 2020 - Virálne príspevky na webových stránkach s problematickým obsahom majú najvyšší počet priemerných interakcií na príspevok. Príspevky spravodajských portálov umiestnili až na druhom mieste. Vyplýva to z analýzy neziskovej organizácie Globsec. Informovala o tom Henrieta Kunová z oddelenia komunikácie a marketingu Globsecu. (zdroj: trend.sk)

Vianočná návšteva ministra vnútra u policajtov a hasičov v Novom Meste nad Váhom, Trnave a Bratislave

24. 12. 2023 - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok navštívil na Štedrý deň dopoludnia policajtov a hasičov, aby sa im poďakoval za ich celoročnú prácu a zároveň ocenil ich nepretržité nasadenie pri zabezpečení bezpečnosti v uliciach a na cestách, sviatky nevynímajúc. Šéf rezortu vnútra spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom spríjemnili príslušníkom Obvodného oddelenia PZ Nové Mesto nad Váhom sviatočnú službu aj drobnými darčekmi a novou kancelárskou technikou(monitor, počítač, tlačiareň). Minister a policajný prezident si následne prezreli obvodné oddelenie, pričom policajti ministra informovali o dokončení výstavby nových kotercov pre služobné psy.

Moldavsko - v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky H1N1 je v Kišiňove vyhlásený výnimočný stav

26.12.2023 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moldavskej republike informuje občanov SR a cestujúcu verejnosť, že od 22. decembra 2023 je v hlavnom meste Kišiňov vyhlásený Komisiou pre mimoriadne situácie mesta Kišiňov výnimočný stav v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky H1N1. Ohniská nákazy boli zistené v populáciách labutí, ktoré zimujú v Moldavsku. Doteraz boli potvrdené štyri ohniská vtáčej chrípky vrátane ohniska v Kišiňove, najmä v blízkosti jazera Ghidighici.

Susko: Dlhé tresty odňatia slobody komplikujú návrat odsúdeného do spoločnosti

27.12.2023 - Dlhé tresty odňatia slobody komplikujú začlenenie sa odsúdeného späť do spoločnosti. V koncoročnom rozhovore pre TASR to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) s tým, že práve harmonizácia trestných sadzieb s ostatnými krajinami EÚ je cieľom novely Trestného zákona. Vláda navrhuje, aby legislatívu, ktorá okrem iného počíta aj so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), prerokoval parlament v skrátenom legislatívnom konaní. (TASR)

Správa o výsledku faktického posúdenia vnútorných poriadkov zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti s odborným zameraním psychiatria a s odborným zameraním detská psychiatria

27.12.2023 - Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) bolo Uznesením Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 302 z 26. júna 2023 k Stanovisku verejného ochrancu práv k úrovni ochrany ľudských práv pacientov v nemocniciach, osobitne vo vzťahu k používaniu obmedzovacích prostriedkov zo dňa 08. júna 2023 v bode B.1 písm. c) odporúčané „v druhej polovici roka 2023 vykonať faktické posúdenie prijatých vnútorných poriadkov (§ 11b ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v spojení s vyhláškou č. 143/2023 Z. z.) a do 31. januára 2024 zverejniť správu o výsledku posúdenia a obsah tejto správy prerokovať na zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Na podporu sociálnych služieb a sociálnej kurately sme v roku 2023 poskytli dotácie vo výške viac ako 1,5 mil. eur

27.12.2023 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v roku 2023 dotáciami rozvoj sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce (č. 544/2010 Z. z.) a na základe schválených žiadostí poskytlo obciam, vyšším územným celkom, rovnako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a akreditovaným osobách v oblasti sociálnej kurately spolu viac ako 1, 566 milióna eur.

Slovensko posiela pomoc do Gazy postihnutej humanitárnou katastrofou

28. 12. 2023 - Slovenská republika sa aktívne zapojila do humanitárnej výzvy - obyvateľom Gazy poskytneme materiálnu pomoc v podobe trvanlivých potravín, dojčenského mlieka a detskych výživ, diek a spacích vakov, hygienických balíčkov, liekov a zdravotníckeho materiálu. Prispievame tak k medzinárodnej snahe o zmiernenie následkov humanitárnej krízy v pásme Gazy. Celková hodnota 11 816 ton humanitárnej pomoci je 66 698 €. Darovaný materiál pochádza od rôznych inštitúcií, vrátane Ministerstva vnútra SR, Ústredia ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl SR a ozbrojených zborov SR, Slovenskej katolíckej charity, Vysokej školy svätej Alžbety a Človeka v ohrození, n.o.

V americkej Arizone pochovajú elitného spravodajského dôstojníka, exriaditeľa rozviedky Kohutiara

28.12.2023  - V piatok sa v americkom štáte Arizona uskutoční posledná rozlúčka so slovenským plukovníkom v.v. Ing. Jurajom Kohutiarom, bývalým riaditeľom rozviedky Slovenskej informačnej služby (TASR).

Ochrancovia práv pacientov: Problémy v zdravotníctve sa prehlbujú a riešenia neprichádzajú

28.12.2023 - Pacienti počas roka naplno pociťovali problémy s dostupnosťou viacerých liekov, nedostatkom lekárov, neúmernými čakacími dobami či chaosom v poplatkoch. Pre TASR to zhodnotila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová s tým, že veľa problémov sa rokmi prehlbuje a riešenia neprichádzajú. Dúfa, že sa v novom roku podarí nastaviť jasné a transparentné pravidlá v celom systéme. (TASR)

Šutaj Eštok: Súťaž na stacionárne radary zrušíme a vyhlásime nanovo

28.12.2023 - Súťaž na automatizovaný systém porušení pravidiel cestnej premávky sa zruší, upraví a vyhlási nanovo. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) to avizoval v rozhovore pre TASR. Pôvodné verejné obstarávanie je podľa neho neprehľadné. V novej súťaži nevylučuje zníženie ceny. (TASR)

Učiť podľa nového vzdelávacieho programu chce vyše 400 škôl

28.12.2023 - Od budúceho školského roka v septembri 2024 začne po novom učiť ďalších minimálne 422 základných škôl. V aktuálnom školskom roku učí prvákov a prváčky podľa nového štátneho vzdelávacieho programu s podporou štátu 39 škôl. Podľa ministra školstva Tomáša Druckera je vysoký záujem dôkazom, že školy dôverujú zmenám vo vzdelávaní a zároveň chcú využiť pomoc a podporu, ktorú im štát ponúka. Do 19. decembra bola otvorená registrácia škôl, ktoré od školského roka 2024/2025 začnú s podporou rezortu školstva zavádzať do praxe nový štátny vzdelávací program. Prihlásilo 422 základných škôl. Hlavným cieľom zmien v základnom vzdelávaní je zlepšenie gramotností a zručností žiakov potrebných pre 21. storočie.

Nákladné vozidlá budú mať výnimku aj na nový rok

28. 12. 2023 - Prezídium Policajného zboru povoľuje  všeobecnú výnimku podľa § 39 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke počas nadchádzajúcich sviatočných dní:1. január 2024, 6. január 2024. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty, napríklad stanovište vozidla alebo miesto vykládky, je na území Slovenska. Napriek tejto výnimke však budú policajti oprávnení zakázať vodičom jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo im prikázať smer jazdy v prípade, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Na tzv. seniorské pobyty sme v roku 2023 poskytli 650-tisíc eur

28.12.2023 - Registrované občianske združenia a odborové organizácie získali v roku 2023 dotáciu na podporu rekondičných aktivít od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z. z.). Koncovým užívateľom dotácie sú seniori – poberatelia dôchodkov, aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, a tiež osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rezort práce na tento účel v uplynulých mesiacoch schválil spolu 24 žiadostí v celkovej sume 753-tisíc eur.

Opozícia kritizuje, že vláda má prioritu v trestnoprávnych zmenách

29.12.2023  - Opozičné parlamentné strany kritizujú, že vláda má prioritu v zmenách v trestnoprávnej rovine, ktoré môžu ohroziť právny štát. Problém tiež vidia v tom, že o viacerých návrhoch sa rokuje expresne rýchlo. Niektorí opoziční predstavitelia označili za pozitívnu pokračujúcu kontinuitu vlády v zahraničnej politike. (TASR)

Prieskum SANEP: Koalícia má podporu väčšiny ľudí, rovnako aj zrušenie špeciálnej prokuratúry

29.12.2023 - Agentúra SANEP uskutočnila v dňoch 13. – 22. decembra 2023 exkluzívny prieskum verejnej mienky pre televíziu ta3. Cieľom prieskumu bolo zistiť, ako sú ľudia spokojní s doterajšou prácou vládnej koalície v zložení Smer/Hlas/SNS a tiež aký postoj zaujímajú ľudia ohľadom zámeru vlády zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Z prieskumu vyplynulo, že nadpolovičná väčšina ľudí je spokojná s doterajšou prácou vládnej koalície. V súhrne je spokojných 53,3 percent oslovených, zatiaľ čo 38,5 percent ľudí je s prácou vlády nespokojných a 8,2 percenta nemá v tejto otázke jasno. (zdroj: Pravda)

Zdroj:
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy/
https://www.nrsr.sk/web/


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk