15.6.2017
ID: 3722upozornenie pre užívateľov

Zákon o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach je v 2. čítaní

Slovensko by malo upraviť rozsah použitia európskeho vyšetrovacieho príkazu v trestných veciach na svojom území. Poslanci NR SR posunuli do druhého čítania návrh zákona z dielne ministerstva spravodlivosti, ktorým sa do slovenského právneho poriadku zavádza smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2014.

Cieľom eurosmernice je uľahčiť spoluprácu členských štátov pri získavaní dôkazov v trestnom konaní pre skutok, ktorý je trestným činom podľa práva dotknutého členského štátu EÚ a zjednotiť mechanizmus získavania takých dôkazov. Európsky vyšetrovací príkaz má pritom predstavovať účinný a jednotný nástroj na získavanie dôkazov a prispieť k zabezpečeniu efektívnej spolupráce členských štátov EÚ.

Návrh zákona o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach stanovuje najmä rozsah použitia tohto nástroja, jeho náležitosti, vzor a stanovenie príslušnosti orgánov SR tak pri jeho vydávaní a vykonávaní. Nová právna norma sa zameriava aj na niektoré vyšetrovacie úkony.

Tými sú dočasné odovzdanie osoby a dočasné prevzatie osoby na účely vykonania vyšetrovacieho úkonu, výsluch prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu, výsluch formou telefonickej konferencie, zisťovanie informácií o bankových a iných finančných operáciách a účtoch v banke alebo finančnej inštitúcii, sledovanie, utajené vyšetrovanie, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky s technickou pomocou iného členského štátu, cezhraničné odpočúvanie bez technickej pomoci iného členského štátu a zaistenie veci.

Slovenské orgány budú mať tiež možnosť vydať rozhodnutie, ktoré je potrebné na to, aby sa úkon mohol vykonať v cudzine. Návrh tiež podľa ministerstva posilňuje právo na spravodlivý proces v trestnom konaní, a to stanovením spoločných minimálnych pravidiel týkajúcich sa určitých aspektov prezumpcie neviny a práva byť prítomný na súdnom konaní.

Zdroj: TASR, 14.6.2017
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk