Video archív

Rozhovor s Markétou Haindlovou a Janem Šafránkem

Hostem studia epravo.cz byli JUDr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M., majitelka advokátní kanceláře Markéta Haindlová a Mgr. Jan Šafránek, samostatný advokát. Mluvili jsme o tom, proč kandidují za komoru 2.0, co je k tomu vedlo a jaké mají priority. Dále o tom, že advokátní Know-how by bylo dobré mezi sebou sdílet, že je třeba advokacii…

Rozhovor s Lucií Radkovičovou a Vítem Lebedou

Hosty studia epravo.cz byli JUDr. Lucie Radkovičová, majitelka NEXT LEGAL a JUDr. Vít Lebeda, advokát LEBEDA & WANKE. Ptali jsme se, proč kandidují za volební platformu Komora 2.0 a jaká je jejich motivace, dále jak by se měla Česká advokátní komora změnit nebo jak zkvalitnit způsob a formu vzdělávání advokátů a také o co by se chtěli zasadit v…

Rozhovor s Tomášem Nahodilem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Tomáš Nahodil, samostatný advokát. Ptali jsme se, zda se cítí být víc novinářem nebo advokátem, na co se v advokacii specializuje, proč kandiduje za volební uskupení Otevřená advokacie. Dále jsme hovořili o tom, že by ČAK měla být otevřenější vůči veřejnosti i samotným advokátům, jakými prostředky toho dosáhnout a…

Rozhovor s Robertem Němcem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Robert Němec, LL.M., partner P/R/K. Mluvili jsme o tom, jaká by měla být moderní advokacie a jak by se měly dnešní advokátní kanceláře profilovat, také o tom, že práce PRO BONO by měla patřit k slušnému vychování každého advokáta. Dále o tom, jak vnímá Českou advokátní komoru a kam by měla směřovat. Toto a mnoho…

Rozhovor s Lucií Dolanskou Bányaiovou a Vítězslavem Paděrou

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, partner Paděra, Rada & partneři a JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D., partnerka Bányaiová Vožehová. Hovořili jsme o tom, že ačkoliv jsou konkurenti vůči klientům, spojují je povinnosti vůči České advokátní komoře a společný zájem zlepšit její fungování. Jaké mají priotity? Věří ve…

Rozhovor s Michalou Plachkou a Pavlem Kroupou

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Pavel Kroupa, partner KROUPAHELÁN a JUDr. Michala Plachká, LL.M., managing partnerka Pure Legal. Bavili jsme se o nutnosti zlepšení komunikace České advokátní komory směrem k laické i odborné veřejnosti, dále o potřebě změny webových stránek komory nebo o eletronickém vedení spisů. Hesla - šikovnější, chytřejší a…

Rozhovor s Ondřejem Trubačem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., partner advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Mluvili jsme o tom, jak v advokacii funguje marketing a budování značky, jak důležitý je prvek lidskosti v tomto odvětví, jak lze skloubit advokátní praxi s provozováním baru nebo jak změnit způsob budování značky ČAK. Toto a mnoho dalšího…

Rozhovor s Janem Holubem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jan Holub, advokát a člen Kontrolní rady ČAK. Hovořili jsme o tom, jaký je v praxi rozdíl mezi rodinnou advokátní kanceláří a velkým korporátem, také o tom, jakou by chtěl vidět Českou advokátní komoru po těchto sněmovních volbách a jakou má ČAK společenskou odpovědnost. Toto a mnoho dalšího najdete rozhovoru.

Rozhovor s Mgr. Lenkou Gomez Tomčalovou a JUDr. Jiřím Ctiborem

Hosty studia epravo.cz tentokrát byli Mgr. Lenka Gomez Tomčalová, advokáta Z|C|H Legal a JUDr. Jiří Ctibor, partner Z|C|H Legal. Mluvili jsme o specializacích kanceláře a zejména o home office, jakožto o novém fenoménu posledního roku. O jeho nastavení, výhodách, nevýhodách a záludnostech z právního hlediska. Dále o zásadních tezích, které by v…

Rozhovor s Antonínem Mokrým

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Antonín Mokrý, advokát a člen představenstva ČAK. Ptali jsme se na to, zda se daří České advokátní komoře udržovat zahraniční vztahy na dobré úrovni, co všechno tvoří mezinárodní činnost ČAKu a co do ní spadá, jakým způsobem se mění komorová agenda mezinárodních vztahů a mnoho dalšího. Odpovědi nejen na tyto…

Rozhovor s Petrem Tomanem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Toman, advokát a předseda výboru pro vnější vztahy ČAK. Hovořili jsme o důležitosti medializace České advokátní komory, jakou formou probíhá a kdo je cílovou skupinou. Také o tom, jakou formu popularizace nabídnout české veřejnosti nebo o nutnosti bránit soudržnost a nezávislost české advokacie a mnoho…

Rozhovor s Jiřím Novákem ml.

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Novák ml., vedoucí společník advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Hovořili jsme o IT právu a o elektronizaci justice, jaké kroky by v této oblasti preferoval a jaká úskalí v ní vidí. Narazili jsme také na online právní poradenství, dále na tutorované kurzy a mnoho dalšího. Odpovědi nejen na tyto otázky…

Rozhovor s Pavlem Rychetským

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu České republiky. Ptali jsme se, co pro něho znamená svoboda, také na jeho názor na stav dnešní společnosti a vliv sociálních sítí, o vývoji a stavu české justice během uplynulých třiceti let a o nutnosti a povinnosti naší justice čelit politickým tlakům pro udržení…

Rozhovor s Petrom Vráblom

JUDr. Peter Vrábel - advokát a managing partner bratislavskej advokátskej kancelárie Legate a popredný odborník na fúzie a akvizície na slovensku, bol hosťom štúdia EPRAVO. Hovorili sme napríklad o tom, ako sa má firma a jej vlastníci pripraviť na vstup investora, ako v tejto dobe zvýšiť hodnotu spoločnosti, o prevode akcií dcérskej spoločnosti z…

Rozhovor s Jankem Ledeckým

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Janek Ledecký, zpěvák, hudebník, skladatel, autor. . Hovořili jsme o tom, co ho přivedlo na myšlenku studovat práva, jaké to na studiích bylo, o tom, zda ve svém oboru toto vzdělání využije a také zda si myslí, že autorský zákon dostatečně chrání naše autory. Odpovědi na tyto a další otázky a se dozvíte…

Rozhovor s Janem Kuklíkem

Hostem studia epravo.cz byl děkan pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významný právní historik profesor Jan Kuklík. Povídali jsme si o sociálních sítích, o způsobech fakultní komunikace s učiteli a se studenty, o zpětné vazbě od studentů, také o generační výměně a o zavedení povinné praxe, jako součásti studia. Odpovědi na tyto a další…

Rozhovor s Petrom Vráblom

JUDr. Peter Vrábel – managing partner Bratislavskej advokátskej kancelárie LEGATE bol hosťom štúdia EPRAVO. Advokátska kancelária pôsobí v nasledujúcich oblastiach práva - Spory a arbitráž, Fúzie a akvizície, Právo obchodných spoločností, Energetické právo a ďalších. Rozprávali sme sa o možnostiach oslobodenia vlastníkov slovenských obchodných…

Rozhovor s Luciou Janskou

JUDr. Lucia Janská, LLM – riadiaca partnerka bratislavskej advokátskej kancelárie MENKE LEGAL. Rozprávali sme sa o tom, či je GDPR stále u klientov aktuálne, o PPP a EPC projektoch, o poskytovaní právnych služieb verejným obstarávateľom a uchádzačom o verejné zákazky, o odbornej kvalifikácii advokátov. Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete…