Video archív

Rozhovor s Petrem Hostašem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Hostaš, místopředseda Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR. Dnes jsme mluvili o rozhodčím řízení. Co je jeho podstatou a jaké má výhody? Jaké prestiži a postavení se Rozhodčí soud dnes těší? Jaký má počet agend? Proč řešit doménový spor právě u rozhodčího soudu? Jak probíhá online rozhodčí řízení? Toto a mnohem…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát, rozhodce a místopředseda ČAK. Mluvili jsme o tom, jak se změnila práce v představenstvu ČAK s novým vedením a také co by mělo být uděláno v rámci digitalizace komory. Jakou úlohu má komora hrát v rámci mezinárodních aktivit a jak vidí její profilaci v této oblasti? Jaké…

Rozhovor s se Zdeňkem Kučerou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., partner AK Dentons a přednášející práva ICT na PFUK v Praze. Dnešním tématem bylo právo ICT. Jaká jsou aktuální témata, aktuální kauzy a stav práva ICT v České republice? Stane se do budoucna součástí všech právních oborů? Kdy nastal rozmach tohoto odvětví? Souvisí právo ICT s regulacemi…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a zakládající partner MT LEGAL. Dnešním tématem byly veřejné zakázky. Mluvili jsme o nich z pohledu nového komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. V jakém legislativním stavu je tato praxe a co bylo motivací k tak rozsáhlému komentáři? Jaký názorový posun nastal a k jakým pochybením…

Rozhovor s Jurajem Szabó

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Tématem rozhovoru bylo rozhodčí řízení. K čemu slouží? Jaké jsou jeho výhody a jeho agenda? Kdo bývá rozhodcem a jaký je jeho etický kodex? Jakou váhu má rozhodčí nález v porovnání s klasickým soudním řízením? Co udělat pro další popularizaci…

Rozhovor s Davidem Bohadlem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D., partner a advokát KVB. Dnešním tématem bylo správní právo. Mluvili jsme o právním poradenství městům a obcím a co se obvykle v této oblasti řeší. Co je jeho specializací? Na čem momentálně pracuje? Co říká na online právní poradenství? Toto a další informace se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor s Janem Freyem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Frey, partner a advokát ROWAN LEGAL. Ptali jsme se na aktuální stav a na nové trendy v oblasti fúzí a akvizic. Jaká byla jeho cesta k tomuto oboru? Jaké jsou v praxi nejčastější důvody k prodeji firmy? Jak dlouhá je cesta a na co se připravit, když chci prodat firmu? Jaká je nejdůležitější rada těm, kteří se v…

Rozhovor s Miroslavem Kučerkou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Miroslav Kučerka, jednatel a společník KGS LEGAL. Dnešním tématem byly veřejné zakázky. Ptali jsme se, jak veřejnost vnímá veřejné zakázky z médií a jaký je pohled advokáta, který se jimi zabývá. Jaká byla realita veřejných zakázek v minulosti a jaká je dnes? Snižuje se procento VZ, které končí v trestním řízení?…

Rozhovor s Davidem Kuboněm

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. David Kuboň, advokát a řídící partner KLB LEGAL. Tentokrát byly tématem rozhovoru finanční služby a jejich propojení se světem práva a advokátními kancelářemi. Jak moc je propojený svět financí a svět právní? Jak se dostal k tomuto oboru? Čím se zabývá? Jak se tato agenda mění? Proč by měl uchazeč o finanční…

Rozhovor s Jiřím Ctiborem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Ctibor, advokát a partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal, specializující se na problematiku franšízingu. Ptali jsme se na to, jak kovidová pandemie pozměnila tento obor, jaké nové trendy se objevily a zda se zvýšil počet sporů mezi franšízory a franšízanty? Jak je to s průnikem moderních technologií do…

Rozhovor s Petrem Sprinzem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., vedoucí lokální restrukturalizační praxe Allen & Overy. Ptali jsme se, proč ho oslovilo insolvenční právo, jaké jsou v ČR podmínky v porovnání se světem a čím je toto odvětví specifické. Co nového do insolvencí přinesly poslední dva "covidové" roky? Jakou dynamiku bude mít v následujícím…

Rozhovor s Petrem Novotným

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Novotný, partner advokátní kanceláře MT Legal. Mluvili jsme o očekávané novele Zákona o zadávání veřejných zakázek a také o rozsáhlém komentáři k němu, jehož je spoluautorem. Co je v zákoně v pořádku? Co naopak vyžaduje úpravu? K čemu vlastně slouží komentář k zákonu? V jakém stavu je rozhodovací praxe? Toto…

Rozhovor s Michalem Matějkou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing Michal Matějka, partner PRK Partners, vedoucí oddělení práva IT. Dnešním tématem byla a bankovní identita. Co je vlastně bankovní identita a kam ji z právního pohledu zařadit? Jakým způsobem si tuto službu zřídit? Jaký vliv má na digitalizaci v ČR a jakou má výhodu oproti jiným platformám? Tyto a další…

Rozhovor s Janem Langmeierem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jan Langmeier, MBA, zakladatel advokátní kanceláře Langmeier & Co. Mluvili jsme o oblasti insolvencí v poslední době, zda se očekává nápor další vlny insolvencí v důsledku koronavirové krize a jakých oborů se to může týkat. Co znamená termín insolvenční správce se zvláštním povolením a jak vypadá jeho agenda? Jaká…

Rozhovor s Barborou Dubanskou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., MHA, advokátka advokátní kanceláře Dubanská & Co. Mluvili jsme o tom, co je to telemedicína a na jaké úrovni v České republice v současné době je. Jaké vidí pokroky v této oblasti? Co by se mělo zlepšit? Jaké jsou její výhody? Jak vidí podobu telemedicíny do budoucna a kde je…

Rozhovor s Jaroslavem Kramerem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jaroslav Kramer, zakladatel marketingové agentury COVER STORY. Zeptali jsme se, jak se z právníka stane žurnalista směřující k vlastnímu byznysu a zdali se dá úspěšně propojit svět žurnalistiky a práva. Jak vidí budoucnost právnického trhu a jak se na něm podepíší inovace? Jaká témata právnící řeší? Toto a další…

Rozhovor s Adélou Šípovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Adéla Šípová, samostatná advokátka a senátorka. Ptali jsme se, co ji přivedlo účastnit se kandidatury do orgánů ČAK nebo jak hodnotí volební období stávajícího představenstva komory. Kde vidí aktuální problémy české advokacie? Jaké rozdíly vidí v programech protikandidátů? Toto a další se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor s Robertem Němcem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Robert Němec, LL.M., advokát, spoluřídící partner PRK Partners a místopředseda ČAK. Zeptali jsme se co ho přivedlo k práci v orgánech ČAK, nebo na co je hrdý během svého funkčního období. Jaké má advokacie největší problémy? Co si myslí o kritice komory nebo s jakými prioritami kandiduje? Toto a mnoho dalšího se…

Rozhovor s Monikou Novotnou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Monika Novotná, advokátka, partnerka Rödl & Partner a místopředsedkyně ČAK. Hovořili jsme například o tom, co se jí podařilo během minulého funkčního období. Jaké jsou největší problémy české advokacie? Jak vnímá ostatní kandidáty? Jaké má priority pro příští funkční období? Toto a další odpovědi uslyšíte v…

Rozhovor s Lukášem Trojanem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Lukáš Trojan, advokát, viceprezident UO a místopředseda kontrolní rady ČAK. Ptali jsme se, co ho přivedlo k práci v orgánech komory nebo proč opustil kontrolní radu a kandidoval do představenstva ČAK. Jaké má osobní priority ke kandidatuře?. Toto a další odpovědi uslyšíte v rozhovoru. Sledujte…