Video archív

Rozhovor s Adélou Gajdovou

Hostem studia epravo.cz byla Adéla Gajdová, advokátka a partnerka Urbášek & Partners. Mění se advokátní praxe? Jaký přístup má mladá generace k té dnešní praxi? Objevují se hlasy "mladí nechtějí pracovat"? Jaký je přístup starší generace k té mladší a jak v praxi funguje rozdíl v jejich přístupu? Jaké místo jako disciplína zaujímá advokacie v…

Rozhovor s Václavem Vlkem

Hostem studia epravo.cz byl Václav Vlk, advokát a partner zakladatel AK Moreno Vlk a člen prezidia Unie obhájců ČR. Co ho vedlo k tomu, spojit se s partnerem z latinského světa, bylo to cílenou volbou? Jaká specifika má advokacie v těchto zemích? Jak je to u nás s kárnou praxí? Co advokáti a dobročinnost? Kam by měla směřovat finanční podpora?…

Rozhovor s Petrem Šukem

Hostem studia epravo.cz byl Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. Zeptali jsme se, jak hodnotí uplynulou dobu v této funkci a jaký to na něho dělá dojem. Jaké mu tato funkce odhalila problémy v justici, které jako právník před tím nevnímal? Co si myslí o způsobu výběru nových soudců? Kde v justičním systému scházejí peníze? Jak je to s…

Rozhovor s Kristiánem Léko

Hostem studia epravo.cz byl Kristián Léko, advokát a partner advokátní kanceláře Richter & Léko advokáti s.r.o. Jak pestrá byla jeho cesta k advokacii? Je výhodou mít ještě jinou praxi, která přeruší studium a advokátní činnost? Jaké zkušenosti z novinařiny dnes využívá? Co bylo motivací k založení advokátní kanceláře? Jaké jsou plány do budoucna?…

Rozhovor s Danielou Kovářovou

Hostem studia epravo.cz byla advokátka, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti a nyní kandidátka do Senátu Parlamentu České republiky JUDr. Daniela Kovářová. Co ji vedlo ke kandidatuře do senátních voleb? Co je podstatou jejího programu? Co si myslí o dnešní legislativní tvorbě? Co ji při kampani překvapilo nebo…

Rozhovor s Petrem Stuchlíkem a Mojmírem Ježkem

Hosty studia epravo.cz byli ekonom CorCo systems Ing. Petr Stuchlík a pražský advokát JUDr. Mojmír Ježek. Dnešním tématem byla podpora rozvoje lokálního podnikání a transparentní distribuce veřejné podpory. Hosté nám představili systém Corrency. Kdo je jeho poskytovatelem a kam systém primárně míří? Kdo ho může využívat? Kde systém funguje? Kde…

Rozhovor s Petrem Tomanem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Toman, LL.M., jednatel advokátní kanceláře TOMAN & PARTNERS a místopředseda ČAK. Jaký byl poslední rok z pohledu České advokátní komory? Jak komora a advokáti reagovali na vpád Ruska na Ukrajinu? Jak se změnila práce a portfolio advokátní praxe advokátů? Jaké další věci musela řešit Česká advokátní komora?…

Rozhovor s Janem Kramperou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Krampera, zakladatel a společník advokátní kanceláře Aegis Law. Jak složité je v dnešní době vstupovat na trh advokátních kanceláří? Proč volil cestu vlastní kanceláře a ne partnerství v etablované společnosti? V jakém karierním momentě na tuto myšlenku přišel? S jakými komplikacemi vzniká pracovní tým? Toto a…

Rozhovor s Martinem Svatošem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., mediátor, rozhodce a vedoucí centra pro mimosoudní řešení sporů PF UK. Tématem bylo smírné řešení sporů. Jaké má smírčí řízení výhody? Jakou agendu má mediátor a rozhodce a kdo se jím může stát? Je povinností právnické vzdělání? Pro koho je rozhodčí řízení určené? Kdy se rozhodnout pro…

Rozhovor s Janem Mlynarčíkem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR. Jak vnímá systém exekučního práva v České republice? Jak by měl moderní exekuční řád vypadat a co je v něm třeba legislativně upravit? Jaké jsou typické problematické případy? Jak pohlíží na současný exekuční tarif? Jak by se dělila agenda v rámci teritoriálního…

Rozhovor s Milošem Olíkem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, advokát, odborník na rozhodčí řízení a partner Rowan Legal. Jaké byly jeho začátky s rozhodčím řízením? Proč není v rámci propagace rozhodčích řízení kladen větší důraz na vzdělávání rozhodců? Jaký rozdíl je mezi běžným rozhodčím řízením a ICC řízením? Může se mezinárodní…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Foukal, notář, čestný předseda Notářské komory ČR a předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Co si myslí o obnovených Právnických sjezdech, kterých právnických profesí se týká? Jak tuto akci hodnotí? Co je memorandum o spolupráci mezi jednotlivými právnickými komorami? Kam se notářství ubírá…

Rozhovor s Jiřím Novákem ml.

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Novák ml., advokát a společník advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Mluvili jsme o projektu Skype obhajoby a také o právu informačních technologií. Jak vidí budoucnost advokacie a justice? Budou nás v budoucnu soudit roboti? Která země je lídrem v digitalizaci justice? Kde vidí největší problémy…

Rozhovor s Klárou Long Slámovou

Hostem studia epravo.cz byla pražská advokátka JUDr. Klára Long Slámová. Ptali jsme se, proč opustila poklidné vody advokacie a rozhodla se kandidovat na prezidentku ČR. Jaké nejpalčivější problémy by chtěla změnit a prosadit? Co jí na advokacii stále baví? Co je ten motor, který jí žene vpřed? Co ji v poslední době potěšilo? Toto a další se…

Rozhovor s Marií Janšovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Marie Janšová, advokátka a partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ. Hovořili jsme o jejím letošním ocenění v anketě Právník roku v oblasti pracovního práva. Jaké to je, obdržet takovéto ocenění? Je to milník nebo spíše závazek? Jaké jsou aktuální problémy pracovního práva? Jaký je výčet věcí, které neúměrně…

Rozhovor s Petrem Hostašem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Hostaš, místopředseda Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR. Dnes jsme mluvili o rozhodčím řízení. Co je jeho podstatou a jaké má výhody? Jaké prestiži a postavení se Rozhodčí soud dnes těší? Jaký má počet agend? Proč řešit doménový spor právě u rozhodčího soudu? Jak probíhá online rozhodčí řízení? Toto a mnohem…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát, rozhodce a místopředseda ČAK. Mluvili jsme o tom, jak se změnila práce v představenstvu ČAK s novým vedením a také co by mělo být uděláno v rámci digitalizace komory. Jakou úlohu má komora hrát v rámci mezinárodních aktivit a jak vidí její profilaci v této oblasti? Jaké…

Rozhovor s se Zdeňkem Kučerou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., partner AK Dentons a přednášející práva ICT na PFUK v Praze. Dnešním tématem bylo právo ICT. Jaká jsou aktuální témata, aktuální kauzy a stav práva ICT v České republice? Stane se do budoucna součástí všech právních oborů? Kdy nastal rozmach tohoto odvětví? Souvisí právo ICT s regulacemi…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a zakládající partner MT LEGAL. Dnešním tématem byly veřejné zakázky. Mluvili jsme o nich z pohledu nového komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. V jakém legislativním stavu je tato praxe a co bylo motivací k tak rozsáhlému komentáři? Jaký názorový posun nastal a k jakým pochybením…

Rozhovor s Jurajem Szabó

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Tématem rozhovoru bylo rozhodčí řízení. K čemu slouží? Jaké jsou jeho výhody a jeho agenda? Kdo bývá rozhodcem a jaký je jeho etický kodex? Jakou váhu má rozhodčí nález v porovnání s klasickým soudním řízením? Co udělat pro další popularizaci…