Video archív

Rozhovor s Janem Kramperou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Krampera, zakladatel a společník advokátní kanceláře Aegis Law. Jak složité je v dnešní době vstupovat na trh advokátních kanceláří? Proč volil cestu vlastní kanceláře a ne partnerství v etablované společnosti? V jakém karierním momentě na tuto myšlenku přišel? S jakými komplikacemi vzniká pracovní tým? Toto a…

Rozhovor s Martinem Svatošem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., mediátor, rozhodce a vedoucí centra pro mimosoudní řešení sporů PF UK. Tématem bylo smírné řešení sporů. Jaké má smírčí řízení výhody? Jakou agendu má mediátor a rozhodce a kdo se jím může stát? Je povinností právnické vzdělání? Pro koho je rozhodčí řízení určené? Kdy se rozhodnout pro…

Rozhovor s Janem Mlynarčíkem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR. Jak vnímá systém exekučního práva v České republice? Jak by měl moderní exekuční řád vypadat a co je v něm třeba legislativně upravit? Jaké jsou typické problematické případy? Jak pohlíží na současný exekuční tarif? Jak by se dělila agenda v rámci teritoriálního…

Rozhovor s Milošem Olíkem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, advokát, odborník na rozhodčí řízení a partner Rowan Legal. Jaké byly jeho začátky s rozhodčím řízením? Proč není v rámci propagace rozhodčích řízení kladen větší důraz na vzdělávání rozhodců? Jaký rozdíl je mezi běžným rozhodčím řízením a ICC řízením? Může se mezinárodní…

Rozhovor s Martinem Foukalem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Foukal, notář, čestný předseda Notářské komory ČR a předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků. Co si myslí o obnovených Právnických sjezdech, kterých právnických profesí se týká? Jak tuto akci hodnotí? Co je memorandum o spolupráci mezi jednotlivými právnickými komorami? Kam se notářství ubírá…

Rozhovor s Jiřím Novákem ml.

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Novák ml., advokát a společník advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák. Mluvili jsme o projektu Skype obhajoby a také o právu informačních technologií. Jak vidí budoucnost advokacie a justice? Budou nás v budoucnu soudit roboti? Která země je lídrem v digitalizaci justice? Kde vidí největší problémy…

Rozhovor s Klárou Long Slámovou

Hostem studia epravo.cz byla pražská advokátka JUDr. Klára Long Slámová. Ptali jsme se, proč opustila poklidné vody advokacie a rozhodla se kandidovat na prezidentku ČR. Jaké nejpalčivější problémy by chtěla změnit a prosadit? Co jí na advokacii stále baví? Co je ten motor, který jí žene vpřed? Co ji v poslední době potěšilo? Toto a další se…

Rozhovor s Marií Janšovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Marie Janšová, advokátka a partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ. Hovořili jsme o jejím letošním ocenění v anketě Právník roku v oblasti pracovního práva. Jaké to je, obdržet takovéto ocenění? Je to milník nebo spíše závazek? Jaké jsou aktuální problémy pracovního práva? Jaký je výčet věcí, které neúměrně…

Rozhovor s Petrem Hostašem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Hostaš, místopředseda Rozhodčího soudu při HKČR a AKČR. Dnes jsme mluvili o rozhodčím řízení. Co je jeho podstatou a jaké má výhody? Jaké prestiži a postavení se Rozhodčí soud dnes těší? Jaký má počet agend? Proč řešit doménový spor právě u rozhodčího soudu? Jak probíhá online rozhodčí řízení? Toto a mnohem…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát, rozhodce a místopředseda ČAK. Mluvili jsme o tom, jak se změnila práce v představenstvu ČAK s novým vedením a také co by mělo být uděláno v rámci digitalizace komory. Jakou úlohu má komora hrát v rámci mezinárodních aktivit a jak vidí její profilaci v této oblasti? Jaké…

Rozhovor s se Zdeňkem Kučerou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D., partner AK Dentons a přednášející práva ICT na PFUK v Praze. Dnešním tématem bylo právo ICT. Jaká jsou aktuální témata, aktuální kauzy a stav práva ICT v České republice? Stane se do budoucna součástí všech právních oborů? Kdy nastal rozmach tohoto odvětví? Souvisí právo ICT s regulacemi…

Rozhovor s Milanem Šebestou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Milan Šebesta, LL.M., advokát a zakládající partner MT LEGAL. Dnešním tématem byly veřejné zakázky. Mluvili jsme o nich z pohledu nového komentáře k zákonu o veřejných zakázkách. V jakém legislativním stavu je tato praxe a co bylo motivací k tak rozsáhlému komentáři? Jaký názorový posun nastal a k jakým pochybením…

Rozhovor s Jurajem Szabó

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Juraj Szabó, Ph.D., předseda Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Tématem rozhovoru bylo rozhodčí řízení. K čemu slouží? Jaké jsou jeho výhody a jeho agenda? Kdo bývá rozhodcem a jaký je jeho etický kodex? Jakou váhu má rozhodčí nález v porovnání s klasickým soudním řízením? Co udělat pro další popularizaci…

Rozhovor s Davidem Bohadlem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D., partner a advokát KVB. Dnešním tématem bylo správní právo. Mluvili jsme o právním poradenství městům a obcím a co se obvykle v této oblasti řeší. Co je jeho specializací? Na čem momentálně pracuje? Co říká na online právní poradenství? Toto a další informace se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor s Janem Freyem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jan Frey, partner a advokát ROWAN LEGAL. Ptali jsme se na aktuální stav a na nové trendy v oblasti fúzí a akvizic. Jaká byla jeho cesta k tomuto oboru? Jaké jsou v praxi nejčastější důvody k prodeji firmy? Jak dlouhá je cesta a na co se připravit, když chci prodat firmu? Jaká je nejdůležitější rada těm, kteří se v…

Rozhovor s Miroslavem Kučerkou

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Miroslav Kučerka, jednatel a společník KGS LEGAL. Dnešním tématem byly veřejné zakázky. Ptali jsme se, jak veřejnost vnímá veřejné zakázky z médií a jaký je pohled advokáta, který se jimi zabývá. Jaká byla realita veřejných zakázek v minulosti a jaká je dnes? Snižuje se procento VZ, které končí v trestním řízení?…

Rozhovor s Davidem Kuboněm

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. David Kuboň, advokát a řídící partner KLB LEGAL. Tentokrát byly tématem rozhovoru finanční služby a jejich propojení se světem práva a advokátními kancelářemi. Jak moc je propojený svět financí a svět právní? Jak se dostal k tomuto oboru? Čím se zabývá? Jak se tato agenda mění? Proč by měl uchazeč o finanční…

Rozhovor s Jiřím Ctiborem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jiří Ctibor, advokát a partner advokátní kanceláře Z/C/H Legal, specializující se na problematiku franšízingu. Ptali jsme se na to, jak kovidová pandemie pozměnila tento obor, jaké nové trendy se objevily a zda se zvýšil počet sporů mezi franšízory a franšízanty? Jak je to s průnikem moderních technologií do…

Rozhovor s Petrem Sprinzem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M., vedoucí lokální restrukturalizační praxe Allen & Overy. Ptali jsme se, proč ho oslovilo insolvenční právo, jaké jsou v ČR podmínky v porovnání se světem a čím je toto odvětví specifické. Co nového do insolvencí přinesly poslední dva "covidové" roky? Jakou dynamiku bude mít v následujícím…

Rozhovor s Petrem Novotným

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Petr Novotný, partner advokátní kanceláře MT Legal. Mluvili jsme o očekávané novele Zákona o zadávání veřejných zakázek a také o rozsáhlém komentáři k němu, jehož je spoluautorem. Co je v zákoně v pořádku? Co naopak vyžaduje úpravu? K čemu vlastně slouží komentář k zákonu? V jakém stavu je rozhodovací praxe? Toto…