Video archív

Rozhovor s Michalem Matějkou

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ing Michal Matějka, partner PRK Partners, vedoucí oddělení práva IT. Dnešním tématem byla a bankovní identita. Co je vlastně bankovní identita a kam ji z právního pohledu zařadit? Jakým způsobem si tuto službu zřídit? Jaký vliv má na digitalizaci v ČR a jakou má výhodu oproti jiným platformám? Tyto a další…

Rozhovor s Janem Langmeierem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Jan Langmeier, MBA, zakladatel advokátní kanceláře Langmeier & Co. Mluvili jsme o oblasti insolvencí v poslední době, zda se očekává nápor další vlny insolvencí v důsledku koronavirové krize a jakých oborů se to může týkat. Co znamená termín insolvenční správce se zvláštním povolením a jak vypadá jeho agenda? Jaká…

Rozhovor s Barborou Dubanskou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., MHA, advokátka advokátní kanceláře Dubanská & Co. Mluvili jsme o tom, co je to telemedicína a na jaké úrovni v České republice v současné době je. Jaké vidí pokroky v této oblasti? Co by se mělo zlepšit? Jaké jsou její výhody? Jak vidí podobu telemedicíny do budoucna a kde je…

Rozhovor s Jaroslavem Kramerem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Jaroslav Kramer, zakladatel marketingové agentury COVER STORY. Zeptali jsme se, jak se z právníka stane žurnalista směřující k vlastnímu byznysu a zdali se dá úspěšně propojit svět žurnalistiky a práva. Jak vidí budoucnost právnického trhu a jak se na něm podepíší inovace? Jaká témata právnící řeší? Toto a další…

Rozhovor s Adélou Šípovou

Hostem studia epravo.cz byla Mgr. Adéla Šípová, samostatná advokátka a senátorka. Ptali jsme se, co ji přivedlo účastnit se kandidatury do orgánů ČAK nebo jak hodnotí volební období stávajícího představenstva komory. Kde vidí aktuální problémy české advokacie? Jaké rozdíly vidí v programech protikandidátů? Toto a další se dozvíte v rozhovoru.

Rozhovor s Robertem Němcem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Robert Němec, LL.M., advokát, spoluřídící partner PRK Partners a místopředseda ČAK. Zeptali jsme se co ho přivedlo k práci v orgánech ČAK, nebo na co je hrdý během svého funkčního období. Jaké má advokacie největší problémy? Co si myslí o kritice komory nebo s jakými prioritami kandiduje? Toto a mnoho dalšího se…

Rozhovor s Monikou Novotnou

Hostem studia epravo.cz byla JUDr. Monika Novotná, advokátka, partnerka Rödl & Partner a místopředsedkyně ČAK. Hovořili jsme například o tom, co se jí podařilo během minulého funkčního období. Jaké jsou největší problémy české advokacie? Jak vnímá ostatní kandidáty? Jaké má priority pro příští funkční období? Toto a další odpovědi uslyšíte v…

Rozhovor s Lukášem Trojanem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. Lukáš Trojan, advokát, viceprezident UO a místopředseda kontrolní rady ČAK. Ptali jsme se, co ho přivedlo k práci v orgánech komory nebo proč opustil kontrolní radu a kandidoval do představenstva ČAK. Jaké má osobní priority ke kandidatuře?. Toto a další odpovědi uslyšíte v rozhovoru. Sledujte…

Rozhovor s Davidem Marešem

Hostem studia epravo.cz byl Mgr. David Mareš, Ph.D., advokát MT Legal. Ptali jsme se například na to, zda je výhodou mít specializovanou advokátní kancelář nebo jak se dostal k hornímu právu. Dále jaký pokrok (druhově i procesně) zaznamenalo v poslední době právo veřejných zakázek a jak je to s jeho zákonnou úpravou. Toto a mnoho dalšího se…

Rozhovor s Martinem Maisnerem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb., advokát a člen představenstva ČAK. Ptali jsme se, co ho před lety přivedlo k práci pro ČAK, co se za jeho působení v orgánech komory podařilo prosadit a co naopak ne. Jaké jsou podle něho největší problémy české advokacie? Jak se dívá na kritiku současného vedení ČAK? Čím by se v…

Rozhovor s Jiřím Rahmem

Hostem studia epravo.cz byl advokát Allen & Overy, Mgr. Ing. Jiří Rahm. Ptali jsme se, co ho přivedlo k specializaci na insolvenční právo, jaké jsou nejčastější formy řešení úpadku a co všechno v tomto oboru je pro něho ještě "výzvou". Dále se dozvíte, co si myslí o výhledu naší ekonomiky v příštích dvanácti měsících a také a trendech v…

Rozhovor s Petrem Němcem

Hostem studia epravo.cz byl advokát Mgr. Petr Němec. Bavili jsme se například o jeho nejzajímavějším případu v oblasti ochrany spotřebitele a celkově o problematice spotřebitelských úvěrových smluv. Dále o jeho kandidatuře do orgánů České advokátní komory, také o jeho důvodech a ambicích a co je jeho osobní prioritou v případě zvolení. Toto a…

Rozhovor s Markétou Seluckou

Hostem studia epravo.cz byla prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., advokátka a emeritní děkanka PF MU Brno. Ptali jsme se, na co je hrdá, co se podařilo během jejího funkčního období na brněnské právnické fakultě a co jí fakulta naučila. Co by se mělo systémově změnit v přípravě budoucích právníků? Co ji motivovalo ke kandidatuře do představenstva…

Rozhovor s Markétou Haindlovou a Janem Šafránkem

Hostem studia epravo.cz byli JUDr. Markéta Vochoska Haindlová, LL.M., majitelka advokátní kanceláře Markéta Haindlová a Mgr. Jan Šafránek, samostatný advokát. Mluvili jsme o tom, proč kandidují za komoru 2.0, co je k tomu vedlo a jaké mají priority. Dále o tom, že advokátní Know-how by bylo dobré mezi sebou sdílet, že je třeba advokacii…

Rozhovor s Lucií Radkovičovou a Vítem Lebedou

Hosty studia epravo.cz byli JUDr. Lucie Radkovičová, majitelka NEXT LEGAL a JUDr. Vít Lebeda, advokát LEBEDA & WANKE. Ptali jsme se, proč kandidují za volební platformu Komora 2.0 a jaká je jejich motivace, dále jak by se měla Česká advokátní komora změnit nebo jak zkvalitnit způsob a formu vzdělávání advokátů a také o co by se chtěli zasadit v…

Rozhovor s Tomášem Nahodilem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Tomáš Nahodil, samostatný advokát. Ptali jsme se, zda se cítí být víc novinářem nebo advokátem, na co se v advokacii specializuje, proč kandiduje za volební uskupení Otevřená advokacie. Dále jsme hovořili o tom, že by ČAK měla být otevřenější vůči veřejnosti i samotným advokátům, jakými prostředky toho dosáhnout a…

Rozhovor s Robertem Němcem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Robert Němec, LL.M., partner P/R/K. Mluvili jsme o tom, jaká by měla být moderní advokacie a jak by se měly dnešní advokátní kanceláře profilovat, také o tom, že práce PRO BONO by měla patřit k slušnému vychování každého advokáta. Dále o tom, jak vnímá Českou advokátní komoru a kam by měla směřovat. Toto a mnoho…

Rozhovor s Lucií Dolanskou Bányaiovou a Vítězslavem Paděrou

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Ing. Vítězslav Paděra, partner Paděra, Rada & partneři a JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, LL.M., Ph.D., partnerka Bányaiová Vožehová. Hovořili jsme o tom, že ačkoliv jsou konkurenti vůči klientům, spojují je povinnosti vůči České advokátní komoře a společný zájem zlepšit její fungování. Jaké mají priotity? Věří ve…

Rozhovor s Michalou Plachkou a Pavlem Kroupou

Hosty studia epravo.cz byli Mgr. Pavel Kroupa, partner KROUPAHELÁN a JUDr. Michala Plachká, LL.M., managing partnerka Pure Legal. Bavili jsme se o nutnosti zlepšení komunikace České advokátní komory směrem k laické i odborné veřejnosti, dále o potřebě změny webových stránek komory nebo o eletronickém vedení spisů. Hesla - šikovnější, chytřejší a…

Rozhovor s Ondřejem Trubačem

Hostem studia epravo.cz byl JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., partner advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Mluvili jsme o tom, jak v advokacii funguje marketing a budování značky, jak důležitý je prvek lidskosti v tomto odvětví, jak lze skloubit advokátní praxi s provozováním baru nebo jak změnit způsob budování značky ČAK. Toto a mnoho dalšího…