Knižné novinky nakladateľstva Wolters Kluwer

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jednoduché účtovníctvo a dane pre neziskové organizácie - príklady z praxe (E-kniha)

Jaroslava Lukačovičová

Praktický sprievodca vo svete účtovníctva a daní pre tie najmenšie organizácie neziskového sektora, pokiaľ im zákon umožní účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Obsah je zostavený tak, aby ponúkol čo najviac praktických...

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie

Anna Baštincová

Druhé, doplnené a prepracované vydanie poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto...

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie (E-kniha)

Učtovníctvo a dane fyzických osôb, 2. vydanie (E-kniha)

Anna Baštincová

Druhé, doplnené a prepracované vydanie poskytuje ucelený prehľad o účtovných a daňových povinnostiach fyzických osôb pri začatí podnikania, o účtovníctve ako nástroji na zníženie podnikateľského rizika, o zdaňovaní týchto...

Obchodný manažment (E-kniha)

Obchodný manažment (E-kniha)

Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto...

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať

Judikatúra vo veciach práva slobodne sa združovať

Martina Gajdošová

Kniha s judikatúrou v oblasti združení a združovania sa predstavuje pohľad na niekoľko tematických okruhov z rozhodovacej činnosti súdov predovšetkým Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky (z dôvodu spoločnej i právnej...

Finančný manažment nadnárodných korporácií

Finančný manažment nadnárodných korporácií

Anna Harumová

Autorka vo svojej monografii predstavuje na relatívne malom priestore mnohé aspekty finančného manažmentu nadnárodných korporácií. Zameriava sa na formy podnikania nadnárodných spoločností, ich právnych štruktúr a prepojení a tiež...

Finančný manažment nadnárodných korporácií (E-kniha)

Finančný manažment nadnárodných korporácií (E-kniha)

Anna Harumová

Autorka vo svojej monografii predstavuje na relatívne malom priestore mnohé aspekty finančného manažmentu nadnárodných korporácií. Zameriava sa na formy podnikania nadnárodných spoločností, ich právnych štruktúr a prepojení a tiež...

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches

Martin Boďa

The monograph originated in response to a number of critical methodological issues that arise in technical efficiency measurement in banking, especially with a focus upon the branch level. Its ambition is to clear some ambiguities that continue to...

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches (E-kniha)

Selected Methodological Issues in Technical Efficiency Measurement of Bank Branches (E-kniha)

Martin Boďa

The monograph originated in response to a number of critical methodological issues that arise in technical efficiency measurement in banking, especially with a focus upon the branch level. Its ambition is to clear some ambiguities that continue to...

Obchodný manažment

Obchodný manažment

Viera Čihovská, Monika Matušovičová

Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto...

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Internetový obchod – 2., aktualizované vydanie

Katarína Bystrická, Jozef Jesenič, Martin Tužinský

Druhé, aktualizované vydanie publikácie „Internetový obchod“ nadväzuje na mimoriadne úspešné vydanie z roku 2013. Do dnešného dňa sa na slovenskom knižnom trhu neobjavila kniha, ktorá by tak detailne a komplexne riešila otázky...

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Judikatúra vo veciach katastra nehnuteľností

Róbert Jakubáč

Kataster nehnuteľností nepochybne predstavuje jeden z najobsažnejších informačných systémov verejnej správy a zároveň jeden z najvýznamnejších verejných zoznamov, resp. verejných registrov. Zápis do katastra ako verejnej knihy má...

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Trestné právo hmotné I. Všeobecná časť

Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov....

Ústavné právo

Ústavné právo

Daniel Krošlák

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok pôsobiacich v čase písania na viacerých akademických...

Husitská revolúcia a Uhorsko

Husitská revolúcia a Uhorsko

Miroslav Lysý

Keď po nepokojnom období prelomu 14. a 15. storočia vypukla v Českom kráľovstve husitská revolúcia, zdalo sa, že pôjde o okrajový a lokálne obmedzený problém. V priebehu rokov 1418 až 1428 sa však husitstvo ako hnutie i vojenská...

Základy práva pre ekónomov

Základy práva pre ekónomov

Dušan Holub, Mária Veterníková, Marián Kropaj, Hana Magurová, Andrea Slezáková, Katarína Bartalská

Právo nie je len pre právnikov. Na trhu práce v podstate nenájdeme pozície, ktoré by si nevyžadovali v menšej alebo väčšej miere znalosť a uplatňovanie práva. Preto je základná právna gramotnosť súčasťou všetkých študijných...

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (E-kniha)

Základy práva v cestovnom ruchu pre ekonómov (E-kniha)

Hana Magurová

Publikácia čitateľom ponúka prehľad základných poznatkov z problematiky práva v cestovnom ruchu, so zameraním sa na domáci cestovný ruch. Cestovný ruch je interdisciplinárnym a medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry...

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. - komentár

Vyhlášky č. 490/2004 Z. z. a č. 491/2004 Z. z. - komentár

Peter Strapáč

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch; vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a...

Najstaršie právo na Slovensku?

Najstaršie právo na Slovensku?

Tomáš Gábriš

Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického...