na návšteve

  Alexander Kadela: „Medzi klientmi nerobíme žiadne rozdiely, každému poskytujeme rovnakú starostlivosť.“

  Advokátska kancelária RELEVANS vznikla v roku 2010. Dá sa teda označiť ako veľmi mladá. Napriek tomu dnes patrí medzi najväčšie kancelárie na Slovensku. V súťaži Právnická firma roka 2016 sa stala víťazom až v dvoch odborných kategóriách. O tom, ako vlastne kancelária vznikla, čím sa zaoberá a ako pristupuje ku svojim klientom, sme hovorili s…

  Na návšteve v Schönherr

  "Z hľadiska klienta je stav právneho trhu na Slovensku určite uspokojivý," hovorí otvorene managing partner advokátskej kancelárie Schönherr, Stanislav Kovár a dodáva tiež, že vo firme Schönherr má talentovaný právnik cestu nahor istú.

  Na návšteve v Rödl & Partner

  eFocus

  „Náš mandant pre nás nie je len niekto, kto nám zaplatí faktúru, ale je to niekto, komu chceme reálne pomôcť.“ To je filozofia advokátskej kancelárie Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.. Kde sa cíti byť najsilnejšia a ako reagovala na ekonomickú recesiu?

  Na návšteve v Brichta & Partners

  eFocus

  „Na Slovensku bolo vždy veľmi silné podhubie v technických vedných disciplínach a pri mnohých nových technických riešeniach sme hrdo stáli od počiatku - od ich formulácie v prihláškach, cez pomoc prihlasovateľom pri hľadaní investorov až po ich presadenie sa v reálnom svete,“ hovorí Július a Tatiana Brichtovi, partneri advokátskej…

  Na návšteve v PETERKA & PARTNERS

  eFocus

  „Podľa reflexie, ktorú mám od našich klientov, patríme jednoznačne k frankofónnej špičke na Slovensku a sme v tom jednotkou na právnom trhu,“ hovorí Přemysl Marek, vedúci slovenskej pobočky PETERKA & PARTNERS, jednej z najväčších česko – slovenských kancelárii v Európe.

  Na návšteve v Dentons

  eFocus

  „ Kapitálový trh na Slovensku ako celok je ešte v plienkach. Nefunguje tu zatiaľ burza, respektíve počet obchodov na burze za jeden týždeň sa dá spočítať na prstoch jednej ruky, a to v tých lepších týždňoch,“ hovorí Peter Kubina, partner advokátskej kancelárie Dentons v Bratislave. Kam smeruje kancelária s dvatsaťročnou praxou na…

  Na návšteve v kancelárii Glatzová & Co.

  eFocus

  „Sme česko – slovenská kancelária, ktorá neobťažuje svojích klientov právom, ale ponúka im praktické riešenia a nebojí sa prevziať zodpovednosť za svoje rady. My nehovoríme klientom, že táto zmluva je prevdepodobne neplatná, mi im povieme, že táto zmluva je neplatná a aký nárok im z toho dôvodu vznikol“ hovorí JUDr. Lucia Regecová…

  Na návšteve v Maple & Fish

  eFocus

  „Právo je bez obchodnej znalosti slepé, nikam nevedie a častokrát môže mať deštruktívny účinok. Ako advokáti podnikáme bez korupcie a klientom hovoríme pravdu.“ hovoria partneri z advokátskej kancelárie Maple & Fish.

  Na návšteve u Nitschneider & Partners

  eFocus

  “Nikto sa na Slovensku pracovnému právu nevenuje s láskou a pozornosťou,” hovorí Dušan Nitschneider, partner advokátskej kancelárie, ktorá sa nebojí označiť ako butiková. “Nie sme tí mainstreamoví advokáti, ktorí mali na škole pracovné právo a vedia si pozrieť, aká je v tomto momente úprava, ale ti ktorí okrem rámca právnej úpravy…

  Na návšteve v PRK Partners

  eFocus

  „Až do tohto roku sme nevenovali lokálnemu PR takmer žiadnu pozornosť. Boli sme zaneprázdnení tým, že sme obsluhovali investorov a venovali sme sa projektom. Keď sa ale pozriete na prácu, ktorú robíme, tak patríme na špičku pyramídy,“ hovoria partneri advokátskej kancelárie PRK Partners.

  Na návšteve v Allen & Overy

  eFocus

  „Viac ako desaťročné úsilie, ktoré sme investovali do našej pobočky z nás urobilo kofolu,“ hovorí Renátus Kollár, partner v advokátskej kancelárii Allen & Overy.

  Na návšteve v Čechová & Partners

  eFocus

  „Budeme vždy smerovať k tomu, aby sme zostali tými, ktorí nikdy nesiahnu k niečomu ako korupcia, protekcionárstvo alebo zneužívanie kontaktov,“ hovorí Katarína Čechová. Tvrdí tiež, že kolegovia advokáti nie sú dostatočne otvorení a ochotní debatovať spolu o problémoch vo svojej profesii.

  Na návšteve u Dvořák Hager & Partners

  eFocus


  „Klienti nás vnímajú ako česko - slovenský trh. Chcú mať služby z jednej ruky. Naše kancelárie spolupracujú už štyri roky a tak bolo spojenie logickým krokom,“ hovorí za kanceláriu Dvořák Hager & Partners Stanislav Dvořák a Bernhard Hager.

  Na návšteve u White & Case

  eFocus

  „Nadšenie, ktoré mali investori pri obsadzovaní novej Európy, kam všetci patríme, určite čiastočne vyprchalo pod finančným tlakom krízy a dnes sa na našu časť Európy mnohí pozerajú opatrnejšie. Žiaľ, je vidieť, že niektoré menšie trhy sú opúšťané veľkými spoločnosťami," hovorí Marek Staroň, partner advokátskej kancelárie White &…

  Na návšteve u Ružička Csekes

  eFocus

  „Všetci stojíme pred obrovskou intelektovou výzvou prehodnotiť nás ako firmu, profesiu a podriadiť ju mechanizmu zefektívnenia, nového nastavenia. Posledných dvadsať rokov rastu spôsobeného pre dané obdobie špecifickými koordinátami prechádza do obdobia, v ktorom budú platiť iné, zmenené koordináty, a to tak u poskytovateľov, ako aj u…