22.12.2022
ID: 5620upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Karin Konečnú

JUDr. Karin Konečná je advokátkou zapísanou v zozname advokátov SAK od roku 2008 a v zozname európskych advokátov ČAK od roku 2021. Vo Weinhold Legal pracuje vyše desať rokov. Pracovala aj pre medzinárodnú nemeckú advokátsku kanceláriu a pre jednu z najväčších českých bánk. Má praktické skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, úverového financovania, finančného sprostredkovania, práv k nehnuteľnostiam a pracovného práva. Promovala na PF UK v Bratislave v roku 2004. Absolvovala stáže zamerané na európske štúdiá na Univerzite Hamburg, na EUBA i na FOWI vo Viedni. Je spoluautorkou publikácií z oblasti pracovného práva.   

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Na mojej práci sa mi páči najmä rôznorodosť a každodenné výzvy. Hľadanie jednoduchých a klientsky zameraných odpovedí na zložité otázky. Rýchle zorientovanie sa v skutkovom stave a potrebách klienta, príprava komplexných a prakticky orientovaných riešení s tímom šikovných a inšpiratívnych kolegov.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
V práci sa stretávam tak s väčšími a komplikovanejšími prípadmi - rôzne M&A projekty, právne stanoviská pre banky a iné inštitúcie, ako aj s bežnými právnymi úlohami – príprava a revízia štandardných obchodných či pracovných zmlúv a ďalších právnych dokumentov. Každá pracovná úloha vyžaduje kvalifikované posúdenie a koncentráciu, a preto každá dobre odvedená práca a spokojný klient mi prináša pocit uspokojenia.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
V našej kancelárii často pripravujeme právny rámec pre inovatívne obchodné modely, takže vlastne ani nie moc často. Taktiež máme v kancelárii nastavený funkčný systém interného i externého vzdelávania, prostredníctvom ktorého máme vždy čerstvé informácie z rôznych oblastí práva. 

4. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Zrušiť hádam ani nie, ale trochu prepísať „do ľudskej reči“ a zbaviť zacyklených definícií by sa podľa mojej nedávnej skúsenosti hodilo najmä slovenskému AML zákonu.  

5. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Vzhľadom nato, že som matka 2 detí, napadá mi momentálne najmä detská beletria. Bola som prekvapená koľko autorov publikácií pre dospelých čitateľov píše i pre deti. Zaujali nás najmä knižky Roalda Dahla, Stephena a Lucy Hawkingových či českej autorky populárno-náučných kníh o histórii Veroniky Válkovej. Nedávno ma pobavila kniha s názvom „Päť hviezdičiek pre teba“ od nemeckej autorky Wiebke Lorenz, ktorú napísala pod pseudonymom Charlotte Lucas.  

6. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Ideálna relaxácia je pre mňa spojená so schopnosťou „vypnúť hlavu“ a odstrihnúť sa od pracovných projektov či dennej rutiny. K tomu mi dopomáha čas strávený s rodinou, kdekoľvek v prírode, s dobrou knihou či kondičný beh.

7. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?  
Veľmi si vážim vyučujúcich, ktorí sa na škole snažili študentom priblížiť právo v teoretickej či praktickej rovine a niečo ich naučiť, čo nebolo za mojich študentských čias úplnou samozrejmosťou. Moje spomienky na vysokoškolské lavice sú tak spojené najmä s pedagógmi ako prof. Blaho, prof. Patakyová, prof. Dulak či doc. Smyčková a doc. Pavelková. Pamätám sa však i na vyučujúceho, ktorý udeľoval zápočet bez ohľadu na účasť na seminároch; ten ma rozhodne nemotivoval.

8. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Na základe mojej skúsenosti z praxe si myslím, že dnešní študenti sú sebavedomejší, skúsenejší, majú väčšie možnosti vzdelávať sa i viac pracovných príležitostí.

9. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Veľmi by som im odporúčala vyskúšať si počas štúdia právnu prax v oblasti, v ktorej by radi v budúcnosti pôsobili. Napríklad naša kancelária spolupracuje so študentmi už od 3. ročníka VŠ a veľa z nich u nás po škole i zostáva. Mladí ľudia tak už počas štúdia získajú jedinečnú príležitosť vyskúšať si, či vybraná profesia spĺňa ich očakávania. V prípade obojstrannej spokojnosti študenti spravidla ešte počas školy nájdu svojho prvého zamestnávateľa po ukončení štúdií, čo im ušetrí čas i úsilie s hľadaním zamestnania po štátniciach, keď by si mali užívať posledné študentské leto.

10. Spomeniete si na nejaký zásadný pracovný konflikt, z ktorého plynie užitočné ponaučenie?
V praxi sa zaoberám najmä hmotným právom. Snažím sa pochopiť potreby klienta a nájsť pre neho čo najfunkčnejšie riešenie. Dobrý právnik je predvídavý a flexibilný; posudzuje požiadavky klienta v širších súvislostiach zohľadňujúcich oblasť jeho pôsobenia, aby pre neho zabezpečil dlhodobo uspokojivé právne riešenie. Mojím mottom preto je konfliktom hlavne predchádzať.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk