14.2.2023
ID: 5670upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ...Vladimíra Kordoša

Mgr. Vladimír Kordoš, LL. M. je jedným zo zakladajúcich partnerov advokátskej kancelárie Stentors v Bratislave. Má viac ako pätnásťročné skúsenosti v právnej praxi, kedy zastupoval a zastupuje medzinárodných a slovenských klientov v oblasti práva nehnuteľností, fúzii a akvizícii a konkurzného práva. Okrem toho sa zameriava aj na právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie a problematiku compliance a arbitráží.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Advokácia je prácou mnohých tvárí, a to je to, čo mám na nej najradšej. Vďaka nej sa stretávam s mnohými zaujímavými ľuďmi, často aj ich osudmi. Na svojej práci mám tiež veľmi rád aj jej rôznorodosť a časovú flexibilitu, aj keď niekedy to môže byť tiež negatívna stránka mojej profesie.

2. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Každý jeden deň :-) či už sú to ľudia, ich názory, osudy a životné situácie, rozhodnutia súdov, nové zákony. Možno sa to nezdá, ale práca advokáta je jedno veľké nepredvídateľné dobrodružstvo.

3. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
S okamžitou platnosťou by som zrušil Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov z roku 1990... Je zbytočne obmedzujúci a nereflektuje na realitu v sektore nájmov nebytových priestorov v roku 2023, resp. bol obsolentný už aj v roku 2005, takže by som ho odporúčal minimálne aktualizovať.

4. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Ako prežiť rodičovstvo: Láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom, Prisoners of geography, The New Map – energy, climate and the clash of nations.

5. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
V tomto mám jasno – biely piesok na pláži a turistika v horách. Obe možnosti mám rovnako rád, obe sú pre mňa formou relaxu a oddychu.

6. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Nech sa nad tým dobre zamyslia, umelá inteligencia ich (nás) nahradí :-)

7. Máte nejaký srdcový zákon?
Určite je to Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, nakoľko mimo advokácie som aj správcom a otváram ho vždy rád a asi aj najčastejšie.

8. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
Som srdcom športovec. Od malička rád športujem, hrám basketbal, futbal, behám, bicyklujem a stále ma to drží. Preto, ak by som nebol advokátom, tak by som sa rád venoval športu, a viedol k tomu aj deti a mládež, ako napríklad futbalový/basketbalový tréner. Avšak právo samotné mám rád, takže ak by nebolo treba myslieť na peniaze, určite by som pokračoval v podpore neziskových organizácií ako pro bono advokát, lebo chápem, že moja odborná pomoc im prináša možnosť pomáhať efektívnejšie.

9. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
Vždy mi išli a bavili ma čísla, okrem toho mám rád obchod/obchodovanie, takže by to bolo pravdepodobne niečo vo finančnom sektore. V právnej praxi sa vo výraznej miere venujem developmentu a nehnuteľnostiam, takže by som si vedel predstaviť svoje uplatnenie aj v tomto smere.

10. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Časom a vekom sa to mení. Kedysi by som povedal že hlúpi a nerozhodní, dnes sú to skôr sebeckí a neústupčiví ľudia.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk