23.6.2022
ID: 5456upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Jakuba Malého

Jakub Malý je managing partnerom advokátskej kancelárie DETVAI LUDIK MALY | DLMU. Vo svojej praxi sa venuje problematike corporate governance, bankového a nebankového financovania, fúzií a akvizícii (M&A), real estate, zamestnaneckých schém spoluúčasti (ESOP). Radil domácim a zahraničným klientom pri viacerých významných akvizičných transakciách na slovenskom a medzinárodnom trhu. V rámci pro bono aktivít pomáhal viacerým občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám a jednotlivcom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách.

1. Prečo ste sa rozhodli stať sa právnikom?
Už ako malý chlapec som citlivo vnímal rôzne „nespravodlivosti“, ktorých sa dopúšťali silnejší na slabších, napríklad z pozície autority. To ma veľakrát samého namočilo do „problému“, pochopiteľne k veľkému potešeniu mojich vtedajších zákonných zástupcov – mojich rodičov (smiech). Presvedčil som sa však, že sila správnej argumentácie vie byť neodolateľná a dokáže pohnúť aj so zdanlivo „nehybným“ oponentom. 

2. Čím by ste boli, keby ste neboli právnikom?
Lekárom. Vždy ma fascinovala medicína. Zdá sa mi, že na túto otázku by mnoho kolegov odpovedalo podobne. Zrejme to má súvis so všeobecným vnímaním života a zdravia ako zásadných hodnôt, o ktorých ochranu či záchranu je ušľachtilé sa snažiť a zasadzovať. 

3. Čo máte na svojej práci najradšej?
Množstvo výziev, hľadanie riešení problémov. Výkon advokácie vie byť veľmi dynamický a roznôrodý. V neposlednom rade je to takmer každodenný kontakt s podnetnými ľudmi, ktorý zaiste vie byť vyčerpávajúci, avšak aj veľmi obohacujúci. 

4. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Aby si to dobre rozmysleli a predtým ako spravia také zásadné životné rozhodnutie, využili možnosť navnímať ako vyzerá „practice of law“ in vivo, ideálne cez stáž alebo pracovnú príležitosť. Je to zaiste zaujímavá profesia, avšak nepochybne náročná. Nedá sa robiť povrchne. Vyžaduje kombináciu viacerých vlastností, z ktorých veľmi dôležitá je dobrá sebadisciplína. Jeden náš skúsený kolega mi raz povedal, že advokácia je ako rehoľa. Niečo na tom zrejme bude... (smiech). Je nesporné, že právnické profesie sa vyznačujú časovou náročnosťou a v nie zanedbateľnom rozsahu výkon praxe ovplyvní život nielen právnika, ale aj jeho blízkych... napríklad niektoré témy nie je vhodné so mnou otvárať pri rodinnom obede (smiech).  

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Rímske právo. Nenávidel som ho až tak, že som sa do neho zamiloval. Asi stockholmský syndróm. (smiech). A ktorý naopak? Povedal by som, že kánonické právo, ale musím taktiež konštatovať, že poznatky z neho už spestrili nejedno posedenie.

6. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
James L. Adams – Conceptual Blockbusting – výborne napísaná rozprava o prístupoch k riešeniu problémov. Anders Ericsson, Robert Pool – Peak: Secrets from the New Science of Expertise – zaujímavé poznatky o učení, cvičení a zlepšovaní sa v čomkoľvek čoho sa chytíme. Reihard Zimmermann – The Law of Obligations.

7. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Tvrdohlavci, ktorí konajú v rozpore s vlastnými záujmami i napriek tomu, že boli konfrontovaní s jednoznačnými argumentami a faktami.  

8. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
V lese na bicykli, na lyžiach vo voľnom teréne, pri dobrom jedle a/alebo dobrej hudbe, filme alebo knihe.

9. Rozhodnosť je vo Vašej práci iste podmienkou. Sú však v živote situácie, kedy sa cítite nerozhodní?
Pri dobre zostavenom jedálnom lístku v zaujímavej reštaurácii.

10. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Pri dobre zostavenom jedálnom lístku v zaujímavej reštaurácii. (smiech). Rád by som sa venoval viac akademickej činnosti, na ktorú žiaľ momentálne pri výkone mojej praxe nemám vôbec čas.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk