14.7.2022
ID: 5459upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Ľudovíta Mičinskeho

JUDr. Ľudovít Mičinský pôsobí v advokácii prostredníctvom AK Mičinský & Partners s. r. o. V rámci svojej advokátskej praxe sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riešenia sporov, najmä arbitráží a verejných investícií. Pôsobí zároveň ako člen Predsedníctva Slovenskej advokátskej komory.

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Povedal by som rôznorodosť, ale to je klišé. Najradšej mám asi, keď si nejakú právnu otázku poriadne naštudujem kvôli nejakému prípadu a o nejaký čas mi príde podobný prípad s podobnou otázkou a už som rovno za múdreho.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Za najväčší úspech považujem zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodnej investičnej arbitráži s holandskou spoločnosťou Achmea B.V.  a súvisiacich konaniach až pred Súdnym dvorom EÚ. Tento spor mal za následok ukončenie celého systému investičných arbitráži v EÚ fungujúceho takmer 30 rokov. Som rád, že som sa mohol podieľať na tomto významnom právnom medzníku.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Myslím, že prekvapenia sú pravidelnou súčasťou advokátskeho života. Či už je to pri klientoch (ktorí často neposkytnú všetky informácie) alebo pri súdnych rozhodnutiach (ako sa hovorí „pred súdom a na mori sme v rukách Božích“), ale aj pri kolegoch (najmä pri rôznych „gerilových taktikách“ protistrany v sporových konaniach). Kto nemá rád prekvapenia, nech nechodí do advokácie.

4. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Určite kolegyne a kolegovia v advokácii. Stále sa snažím „odkukávať“ od kolegov dobré veci a zároveň aj poučiť sa z tých zlých vecí („takto to robiť nechcem“).

5. Je nejaký zákon, ktorý by ste najradšej zrušili?
Najradšej by som zrušil predpisy o ochrane osobných údajov (súhrnne v praxi nazývané „GDPR“). Aj keď si veľa advokátov na týchto predpisoch vybudovalo biznis (čo je samozrejme fajn), myslím, že ochrana osobných údajov je v praxi viac teoretická a tieto predpisy sa stávajú len nástrojom na šikanovanie podnikateľov.

6. Odporučíte nám nejakú zaujímavú knižku?
Rád čítam knihy. Kedysi som čítaval tak 20-30 kníh ročne, aktuálne sa zmôžem tak na 4-5. Kompenzujem si to ale knihami na počúvanie v aute. Ťažko odporučiť jednu konkrétnu, z právnického žánra by som určite odporúčal knihy od Johna Grishama - úprimne ma šokovalo, keď som na seminári advokátskych koncipientov zistil, že drvivej väčšine mladých právnikov toto meno nič nehovorí. Mojou obľúbenou je Kniha o San Michele od švédskeho lekára a humanistu Axela Muntheho. Z poézie mám najradšej Bezručove Slezské písně.

7. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Tiež si kladiem túto otázku. Myslím, že mladá generácia má dnes vďaka ľahkému prístupu k informáciám až príliš veľa vnemov. A vďaka internetu často aj falošné predstavy o tom, ako veci fungujú. Keby som použil slovník dôchodcu, tak by som povedal, že za našich študentských čias sme si museli veci viac obehať a „ošahať“, aby sme videli ako fungujú – bolo to síce náročnejšie, ale získané informácie boli pravdivejšie a dlhšie v nás vydržali.

8. Máte nejaký srdcový zákon?
Môj „srdcový“ zákon je zákon o advokácii, z.č. 586/2003 Z. z. (a nie len preto, že som spoluautor komentára, ktorý aktuálne v SR vychádza). Hoci sa jedná o „najzákladnejší“ zákon upravujúci fungovanie advokátov, v praxi je práve advokátmi najviac prehliadaný, keďže sa netýka klientskych vecí. Odporučil by som každému advokátovi, aby si ho raz za čas prečítal.

9. Podelíte sa s nami o nezapomenuteľný zážitok z praxe?
Zážitkov je veľa, hoci v pamäti utkvejú najmä zážitky z kategórie „tenkrát poprvé“. Keď som išiel prvý krát na súd, prekvapil ma pri vchode príslušník otázkou, či mám so sebou nejakú zbraň. Zareagoval som protiotázkou „Nie. Budem ju potrebovať?“.

10. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Úprimne, asi tam kde teraz. Len starší a múdrejší. A dúfam, že zdravotne v pohode.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk