6.7.2022
ID: 5457upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre ... Miloša Kvasňovského

JUDr. Miloš Kvasňovský je riadiacim partnerom advokátskej kancelárie KVASŇOVSKÝ & PARTNERS | ADVOKÁTI a zároveň jej zakladateľom. V rámci pobočiek pôsobiacich v Prahe, Bratislave a Košiciach vedie jednotlivých právnikov pri poskytovaní právnych služieb klientom, vytvára špecializované tímy pre zastupovanie v tých najnáročnejších kauzách a naďalej osobne zastupuje podstatnú časť sporovej agendy v oblasti súdnych sporov, pracovného práva, daní alebo energetiky.

1.Čo máte na svojej práci najradšej?
Jednoznačne je to rozmanitosť advokátskeho povolania a advokácie ako takej. Zmena podmienok a úprava priorít podľa potrieb klientov. Každý deň, v priebehu každého dňa. Určite to nie je pre každého. Advokácia, ktorú vykonávame v našej kancelárii, rozhodne nie je nudná alebo stereotypná.

2. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
Stále a dokonca aj veľmi často (smiech). Je nevhodné hodnotiť rozhodnutia súdov a nechystám sa s tým ani začať. Niektoré rozhodnutia a ich chyby by však vyvolali úsmev aj u právneho laika. Vždy je to o ľuďoch. A na ľuďoch ma vo všeobecnosti  prekvapuje slabé právne vedomie, nedoceňovanie dôsledkov a podceňovanie faktov.

3. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Mám veľmi rád vodu, pokoj a kľud, ktorý z nej vyžaruje. Úprimne, musím povedať, že som našiel veľkú záľubu v lodiach a v rekreačnej plavbe. Chýba mi už len čas.

4. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
Architekt. Pretože mám rád stavby a priestory, fascinujú ma pekné interiéry. Ale pre istotu zostanem radšej pri advokácii.

5. Čím sú dnešní študenti iní oproti predošlým generáciám?
Dnes sú to viac voľnomyšlienkárske, uvoľnenejšie povahy, ako sme boli my v ich veku. Majú viac možností, zdieľajú s inými prakticky celý svoj život, sú určite rozhľadenejší. Moja generácia sa snažila čím skôr zapojiť do pracovného procesu, nadobudnúť postavenie a nebojím sa povedať, že sme tomu obetovali prakticky celý voľný čas. Dnešní mladí kolegovia už k sebe a svojmu času pristupujú inak, uvedomujú si dôležitosť vhodného rozdelenia času medzi prácu a súkromie.

6. Kto alebo čo najviac ovplyvnilo Váš profesný život?
Určite to boli starší kolegovia, u ktorých som mal možnosť ako praktikant alebo advokátsky koncipient v minulosti pôsobiť. A potom klienti, predovšetkým tí, s ktorými bola veľmi náročná medziľudská komunikácia, zložité povahy a osobnosti trvajúce vždy na svojom. Menovať nemôžem, ale musím povedať, že práve takéto medziľudské skúsenosti posúvajú človeka vpred v tom, aký chce byť a aký by rozhodne byť nechcel.

7. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Karavan. Slobodnejšiu dovolenku som nikdy nezažil. Rozhodne každému odporúčam.

8. Kde sami seba vidíte o desať rokov?
Po pracovnej stránke verím, že to bude stále v advokácii a obklopený mojimi súčasnými kolegami, z ktorých každý vybuduje minimálne taký tím ľudí, aké šťastie som mal na mojich kolegov ja. Po súkromnej stránke by som mal reálne ubrať a venovať viac času rodine, a trochu už aj sám sebe. Verím, že môj cieľ v pracovnej oblasti mi umožní realizovať ten súkromný.

9. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Je to poslanie pre silné a dynamické povahy so záujmom dosahovať ciele.

10. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Hlúpi. Tam končí každá argumentácia, fakty a aj logika.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk