7.6.2022
ID: 5445upozornenie pre užívateľov

10 otázok pre … Leo Teodora Vojčíka

JUDr. Leo Teodor Vojčík absolvoval v roku 2006 Právnickú fakultu v Košiciach a ako advokát pôsobí od roku 2010. V súčasnosti je majiteľom a riadiacim partnerom siete advokátskych a patentových kancelárií na Slovensku – Vojčík & Partners, s.r.o. čím nadviazal na právnickú tradíciu rodiny Vojčíkovcov, ktorej korene siahajú až do obdobia 1. ČSR. Kancelária svojím klientom poskytuje kompletný právny servis na vysokej profesionálnej úrovni.

Obzvlášť sú hrdí na znalosti, skúsenosti, ale najmä výsledky v oblasti práva duševného vlastníctva v ktorom kancelária Vojčík & Partners, s.r.o. patrí k absolútnej špičke na Slovensku. Hlavné sídlo spoločnosti Vojčík & Partners, s.r.o.  je v Košiciach, ďalšie pobočky v Žiline a Bratislave. V rámci aliancie advokátskych kancelárií CLM poskytujú klientom priamu právnu podporu aj v Českej republike a Maďarsku.

 

1. Čo máte na svojej práci najradšej?
Na začiatku ma to síce až mierne ľakalo, ale dnes môžem povedať, že mám najradšej rozmanitosť advokátskej práce. Aby som svoju prácu robil skutočne kvalitne, jeden deň musí advokát byť povedzme trochu lekárom, druhý deň poľovníkom a poobede ešte stavbárom.

2. Ktorý svoj pracovný úspech považujete za najvýznamnejší?
Okrem mnohých jednotlivých prípadov pomoci klientom v ťažkých situáciách, považujem vo všeobecnosti za najväčší úspech etablovanie našej kancelárie okrem východného Slovenska aj v Žiline a Bratislave.

3. Ako často Vás vo Vašej praxi niečo prekvapí?
LKedysi som sa na tom smial, že každý pracovný deň aspoň raz. Dnes môžem povedať, že zhruba raz mesačne dostaneme s kolegami do rúk rozhodnutie, ktoré nás skutočne zarazí a prekvapí. A občas aj pozitívne.

4. Aká je podľa Vašich predstáv ideálna dovolenka?
Ideálna dovolenka je aspoň čiastočne mimo dosahu signálu mobilných a dátových sietí. Osobne sa rád potápam a pri dennom výlete loďou mám 7-8 hodín „radio silence“.

5. Ktorý predmet Vás na škole najviac inšpiroval? A ktorý naopak?
Miloval som dejepis, pravdepodobne hlavne kvôli skvelej gymnaziálnej profesorke, ktorá sa nám snažila v histórii ukazovať logiku a súvislosti. A tiež na právnika trochu neštandardne matematiku. Nemal som rád napríklad biológiu pre nutnosť memorovania.

6. Čo by ste odkázali mladým ľudom, ktorí uvažujú o právnickej profesii?
Aby od začiatku uvažovali, o ktorú konkrétnu právnickú profesiu majú záujem, a to mu prispôsobili smerovanie svojho vzdelávania a sebarozvoja. Je veľký rozdiel, či niekto má záujem pracovať v štátnej správe, ako sudca, alebo ako notár či advokát.

7. Aký druh relaxácie je pre Vás ideálny?
Krátkodobo najviac zrelaxujem pri hudbe – hrám na husle, a pri hre dokážem na pár desiatok minút úplne „vypnúť“. Na dlhšiu chvíľku pri cestovaní a úplne najviac, ak cestujem s mojimi deťmi, ktoré sú náročné a musím sa im úplne venovať.

8. Aké je zamestnanie Vašich snov, keby nebolo treba myslieť na peniaze?
Asi by som mal boutique hotel na nejakej tropickej pláži s diving centrom a staral sa o ne. Ale možno niekedy.

9. Prezradíte nám Vaše silné a slabé stránky?
Asi by to mali zhodnotiť iní, ale myslím si, že mám vysoko vyvinutú analytiku a schopnosť reagovať na zmenené okolnosti v reálnom čase. Medzi slabšie stránky patrí pohodlnosť a pravdepodobne i tvrdohlavosť, ale tá mi občas i pomohla.

10. Akí ľudia Vás dokážu najviac rozčúliť?
Neznášam ľudskú hlúposť a tvrdohlavosť. Keď sa tieto vlastnosti spoja, dokáže ma to rozhodiť, ale iba ak som v situácii nejak osobne angažovaný. Pracovne sa rozčúlim skutočne výnimočne.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk