Články

Udalosti uplynulého týždňa

Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Ochrana údajov a zahraničná spoločnosť

Právna úprava členského štátu o ochrane údajov sa môže uplatniť na zahraničnú spoločnosť, ktorá v tomto členskom štáte vykonáva prostredníctvom stálej prevádzkarne skutočnú a efektívnu činnosť

Zmeny v autorskoprávnej ochrane v súvislosti s novým autorským zákonom

V nasledovných riadkoch by sme Vám radi prezentovali zmeny, ktoré so sebou prináša novoprijatá právna úprava, a to v podobe zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej aj len ako “nový autorský zákon“).

MS SR: Ľudia budú viac chránení pred exekúciami, na účte im ostane viac

Ochrana ľudí pred exekúciami sa má od januára 2016 zvýšiť, na účte by mali mať viac peňazí. Avizoval to minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) s tým, že zmeny prinesie novelizácia nariadenia vlády o rozsahu zrážok zo mzdy, ktorá už prešla pripomienkovaním.

Nové pravidlá pre jednoduchšie vymáhanie cezhraničných dlhov

Európsky parlament schválil nové pravidlá, ktoré sprístupnia zjednodušené konanie cezhraničného vymáhania pohľadávok väčšiemu počtu občanov a malých firiem. Nariadenie, ktoré musí ešte formálne potvrdiť Rada (ministrov) EÚ, zvýši strop pre uplatnenie takzvaného európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu z 2.000 eur na 5.000…

Udalosti uplynulého týždňa

Zakázať v administratívno-právnej rovine neoprávnenú a úmyselnú manipuláciu s odometrom, teda počítadlom najazdených kilometrov v automobiloch, je cieľom návrhu novely zákona o podmienkach prevádzky vozidiel. Právnu normu z dielne poslancov vládneho Smeru-SD Antona Martvoňa a Otta Brixiho plénum posunulo do druhého čítania.

EP otvára trh s online platbami, spotrebiteľov čakajú nižšie poplatky a menšie riziko podvodov

Európsky parlament vo štvrtok schválil nové pravidlá platobných služieb, ktoré by mali umožniť novým hráčom na trhu využívanie mobilných a webových nástrojov na realizáciu platieb v mene klienta a viesť tak k zníženiu poplatkov. Smernica, na ktorej sa už v máji neformálne dohodli parlamentní vyjednávači so zástupcami Rady, by tiež mali zvýšiť…

Nový zákon o odpadoch - zberové spoločnosti

V prvých dvoch článkoch nazvaných „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] a „Nový zákon o odpadoch – zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí“[2] sme sa stručne venovali hospodárskej súťaži v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a obave z monopolizácie v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a stručne sme uviedli, aké…

Súdny dvor vyhlasuje rozhodnutie Komisie, ktoré konštatuje, že Spojené štáty zaisťujú preneseným osobným údajom primeranú úroveň ochrany, za neplatné

Zatiaľ čo Súdny dvor má jediný právomoc vyhlásiť neplatnosť aktu Únie, vnútroštátne dozorné orgány, na ktoré bola podaná žiadosť, môžu aj pri existencii rozhodnutia Komisie, ktoré konštatuje, že tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, preskúmať, či prenos údajov osoby do tejto krajiny dodržiava požiadavky právnej úpravy…

Výkon práce v zahraničí a niektoré s tým spojené povinnosti

Vykonávanie práce v zahraničí (t. j. mimo územie Slovenskej republiky), či už zamestnancom v pracovnom pomere alebo v obdobnom právnom vzťahu, alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je v dnešnej dobe pomerne častá skutočnosť, dokonca možno konštatovať, že má stúpajúcu tendenciu.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska ani na druhýkrát nepodpísal novelu zákona o verejnom obstarávaní. Informovala o tom kancelária hlavy štátu. Poslanci Národnej rady (NR) SR na začiatku aktuálnej schôdze prelomili jeho predchádzajúce veto bez zohľadnenia pripomienok k právnej norme. Novela tak platí aj bez podpisu prezidenta v podobe, ako bola…

DISC

Členský štát môže vylúčiť z poskytovania určitých nepríspevkových sociálnych dávok občanov Únie, ktorí prišli na jeho územie s cieľom nájsť si tam zamestnanie

Franchising a hospodárska súťaž? Štyri odporúčania, ako sa vyhnúť problémom pri stanovení ceny.

Franchising ako marketingový odbytový koncept na predaj tovarov/služieb/technológií je veľmi populárny. Niet divu. Franchisor, ako osoba, ktorá úspešne vytvorila systém predaja, umožňuje franchisistovi využívať jeho koncept predaja za stanovených podmienok, vrátane poskytnutia know-how, práva používať meno konceptu a využívať priemyselné a…

Generálny prokurátor zrejme bude mať silnejšie právomoci

Generálny prokurátor by mal dostať silnejšie právomoci. Vo funkcii by mohol zostať na dobu neurčitú. Tieto a ďalšie zmeny má priniesť novela zákona o prokuratúre, ktorú minulý týždeň parlament posunul do druhého čítania.

Ochranná známka a jej registrácia

Pri otázke čo sa vlastne rozumie pod pojmom ochranná známka si uvedomíme, že pojem ochranná známka nie je v právnom poriadku Slovenskej republiky vôbec definovaným. V zmysle § 2 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v platnom znení je výlučne vymedzené, aké označenie môže byť ochrannou známkou. Je to akékoľvek označenie, ktoré (i) tvoria…

MF SR pripravilo manuál pre samosprávy k tuzemskému samozdaneniu

Ministerstvo financií SR pripravilo pre mestá a obce manuál k novému opatreniu v rámci dane z pridanej hodnoty (DPH). Ide o prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia v sektore stavebníctva, tiež známe ako tuzemské samozdanenie.

Udalosti uplynulého týždňa

Notári by už od decembra nemali mať možnosť vyhnúť sa disciplinárnemu potrestaniu, ak porušia pravidlá výkonu svojho povolania. Postarať sa o to má novela zákona o notároch a notárskej činnosti, ktorú 81 hlasmi schválili poslanci NR SR.

Súdna rada rozhodne na základe previerok o prvých 19 kandidátoch na sudcov

Súdna rada má v rukách prvé takzvané previerky kandidátov na sudcov. Posudzovať ich bude na neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v pondelok (28.9.).

Volný pohyb osob

Slovenská republika neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z nariadenia Únie, keď nárok na peňažné príspevky v súvislosti so zdravotným postihnutím a vianočný príspevok priznaný osobám s nízkym príjmom obmedzila len na osoby s bydliskom na Slovensku

Jednak sa na predmetné peňažné príspevky nevzťahuje nariadenie o koordinácii systémov…

Nový zákon o odpadoch - zodpovednosť za komunálny odpad v rukách obcí

V prvom článku nazvanom „Nový zákon o odpadoch - smerujeme k monopolizácii?“[1] sme avizovali, že sa v niekoľkých článkoch pokúsime stručne popísať, čo prináša nový zákon o odpadoch (zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) obciam, zberovým spoločnostiam a spracovateľom odpadov. Ďalej sme sa stručne venovali…