7.12.2016
ID: 3548upozornenie pre užívateľov

Elektronickú schránku musí mať zriadenú aj škola

Elektronickú schránku musí mať zriadenú aj škola, keďže je tiež orgánom verejnej moci. Od 1. novembra totiž začala pre štát platiť všeobecná povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky. Orgány verejnej moci tak začali prioritne komunikovať elektronickou formou prostredníctvom zriadených elektronických schránok.

Rozhodnutia o prijatí či vylúčení žiaka zo školy, komunikácia s ostatnými orgánmi verejnej moci, ktorej výsledkom je konkrétne rozhodnutie, to je časť úkonov, ktoré školy musia po novom vybavovať elektronicky. Formulár pre nahlásenie údajov na zriadenie elektronickej schránky je dostupný na portáli slovensko.sk v časti - Dokumenty a tlačivá. "Je potrebné, aby formulár podpísal štatutár a škola žiadosť zaslala v listinnej podobe na adresu Úradu vlády SR," uviedol riaditeľ sekcie komunikácie Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Martin Dorčák.

Žiadosť je možné zaslať i elektronicky, avšak je potrebné prihlásiť sa na portál slovensko.sk ako fyzická osoba a formulár podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Elektronické schránky zriaďuje Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom NASES.

Do elektronickej schránky má prístup štatutár školy alebo ním poverená osoba. Na prístup do schránky je potrebné mať elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód (BOK) a mať v počítači nainštalované aplikácie eID klient, ovládač čítačky čipových kariet, či aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis.

Ak má občan záujem komunikovať so školou či školským zariadením elektronicky, škola mu musí vyhovieť. "Riaditeľ školy si pri posielaní rozhodnutí overí, či má rodič aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie rozhodnutí. Ak áno, pošle rozhodnutie do elektronickej schránky, ak nie, pošle rozhodnutie listinne," dodal Dorčák.

NASES zároveň organizuje pre orgány verejnej moci školenia, na ktorých sa naučia pracovať so samotnou schránkou a jej funkciami. Termíny školení a možnosť prihlásiť záujemcovia nájdu na stránke www.nases.gov.sk v časti slovensko.sk alebo priamo na stránke www.slovensko.sk. "Doteraz túto možnosť využilo len veľmi málo škôl," skonštatoval Dorčák.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk