18.12.2015
ID: 3148upozornenie pre užívateľov

Automatická výmena informácií štartuje

Finančná správa začne prijímať informácie o zahraničných účtoch v bankách. Prijatý zákon je nástrojom boja proti daňovým únikom s cieľom eliminovať nenahlásené a nezdanené príjmy na nadnárodnej úrovni. Slovensko sa pripojilo k štátom, ktoré sa dohodli na zavedení povinnosti bánk hlásiť zahraničné účty domácim daňovým správam. Nová legislatíva nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Zákon o výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní upravuje automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi príslušným orgánom Slovenskej republiky a:

  • príslušným orgánom členského štátu,
  • zmluvným štátom Dohovoru o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach.

Zabezpečuje jednotný prístup platný pre celú EÚ.

Automatická výmena informácií o finančných účtoch môže rovnako prebiehať aj na základe zmluvy uzavretej medzi EÚ a tretím štátom.

Zabezpečuje aj vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní na základe dohody FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Dohoda FATCA je reakciou na právne predpisy Spojených štátov. Zaväzuje SR poskytovať Spojeným štátom informácie o účtoch určených amerických osôb vedených finančnými inštitúciami na území Slovenskej republiky prostredníctvom automatickej výmeny informácií.

Záväzné termíny prijímania/odosielania informácií do/z FS pre účely FACTA:

  • do 30.06.2016 je FS povinná prijať informácie od bánk a finančných inštitúcií za roky 2014 a 2015,
  • do 30.09.2016 je FS povinná poskytnúť informácie Americkej daňovej správe.

Výmena informácií bude prebiehať elektronicky vo formáte xml v požadovanej štruktúre raz ročne.

Povinnosť hlásiť účty cudzincov do zahraničia budú od januára mať aj naše banky a iné finančné inštitúcie. Ak by zákon naše finančné inštitúcie nedodržiavali, finančná správa im môže uložiť pokutu až do výšky 10-tisíc eur.

Zdroj: TS FS SR

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk