24.8.2022
ID: 5542upozornenie pre užívateľov

B. Gröhling: Školy dostanú na ukrajinských žiakov financie z eurofondov, s ich začleňovaním a vzdelávaním pomôžu koordinátori

Školy v septembri dostanú finančný príspevok na žiakov z Ukrajiny. Pôjde o financie z eurofondov za predchádzajúce obdobie marec až august v objeme viac než 10 miliónov eur. V novom školskom roku budú finančné prostriedky vyčleňované podľa počtu detí z Ukrajiny, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Príspevok na jedného žiaka je zhruba 200 eur. V spolupráci NIVAM s UNICEF tiež vzniknú nové pozície - koordinátori na regionálnych úradoch školskej správy v ôsmich krajských mestách, ktorí budú zodpovední za vzdelávanie žiakov z Ukrajiny.

Na starosti budú mať ich zaraďovanie do škôl alebo budú metodicky usmerňovať školy. Venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov. V novom školskom roku sa školy môžu oprieť aj o jednoduchú pomôcku pre školy s modelovými situáciami k začleňovaniu žiakov z Ukrajiny.

V prvých dňoch po vypuknutí vojny na Ukrajine rezort školstva v spolupráci so svojimi priamo riadenými organizáciami pripravil a zverejnil materiály, ako zaraďovať žiakov a ako ich hodnotiť, ako robiť jazykové kurzy, pripravil tiež pokyny a letáky v ukrajinskom jazyku, vytvorili sa edukačné pomôcky pri vzdelávaní Ukrajincov, školám sa poskytli intervenčné tímy a realizovali sa webináre, preplácali sa jazykové kurzy pre žiakov z Ukrajiny.

Na pomoc so začlenením žiakov slúžili aj Letné školy, na ktoré prispel UNICEF sumou 1 milión eur. Ďalších 600-tisíc eur vyčlenil aj na projekt Predškoláci II (rozširovanie kapacít v materských školách), ktorý ministerstvo školstva organizovalo v snahe pomôcť samosprávam, ktoré majú zo zákona povinnosť financovať, budovať a rozširovať kapacity materských škôl. Ministerstvo školstva tak pomohlo vytvoriť miesta pre 7 655 detí.

Podporným opatrením z dielne rezortu práce sú takzvané detské skupiny. Ide o neformálne poskytovanie starostlivosti deťom s možnosťou príspevku vo výške 160 eur na dieťa. Takúto starostlivosť môže poskytovať aj osoba s dočasným útočiskom. Urýchlil sa aj proces uznávania dokladov, pričom sa nevyžaduje plošné vyššie overenie pravosti dokladu o vzdelaní z tretích štátov.

Školy tiež dostali jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny. Vďaka intenzívnym rokovaniam sa ministerstvu školstva podarilo prostredníctvom Európskej únie dohodnúť národný projekt, v rámci ktorého budú školám poskytnuté financie v sume 10 660 000 eur, ktoré sú za mesiace marec až august 2022.

„Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s Európskou komisiou systém, vďaka ktorému každá škola dostane európsky príspevok na vzdelávanie žiakov z Ukrajiny. Je to veľký krok k tomu, aby školy mali systémovú podporu pri vzdelávaní žiakov z Ukrajiny a aby títo žiaci mali zabezpečené rovnako kvalitné vzdelávanie ako ostatní. Financie dostanú školy spätne za žiakov, ktorých vzdelávali od marca. Za nový školský rok budú dostávať financie na žiakov z Ukrajiny každého štvrť roka. Každá škola tak dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok (normatív) a na žiaka z Ukrajiny dostane európsky príspevok na vzdelávanie. Ten môže využiť na odmeny, nákup pomôcok či vybavenia, rovnako ako pri štátnom príspevku na žiaka," uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Ďalšou novinkou sú koordinátori, ktorí budú pôsobiť na regionálnych úradoch školskej správy v ôsmich krajských mestách. Ich náplňou bude sledovanie voľných miest v školách, pomoc pri zaraďovaní žiakov do škôl, metodické usmerňovanie škôl, podpora pri integrácii žiakov a venovať sa budú aj jazykovým kurzom pre učiteľov z Ukrajiny, ako aj vzdelávaniu slovenských učiteľov. „Budú komunikačným spojencom, napríklad ak je v kraji tábor, oslovia rodičov z Ukrajiny a budú ich informovať o školách,“ dodal minister školstva. 

Zdroj:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk