20.8.2020
ID: 4871upozornenie pre užívateľov

Budú opäť zavedené obmedzenia pri prevode poľnohospodárskej pôdy?

Začiatkom roka 2019 sme v našom článku informovali o uvoľnení podmienok nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov. Uvoľnenie nastalo rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý vyslovil nesúlad zákona o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku s Ústavou Slovenskej republiky.

Po viac ako roku fungovania prevodov bez pôvodných obmedzení bola zverejnená predbežná informácia č. PI/2020/172, z ktorej je zrejmý pretrvávajúci záujem a vôľa zákonodarcu vytvoriť nové zákonné mechanizmy a limity prevodov poľnohospodárskych pozemkov. Účelom nových podmienok bude zrejme zamedzenie špekulatívnym nákupom poľnohospodárskej pôdy, rešpektujúc pritom rozhodnutie Ústavného súdu SR, prípadne aj Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v EÚ. Možno preto predpokladať, že nové limitácie budú zodpovedať nástrojom používaným v právnych poriadkoch iných členských štátov EÚ, ako napríklad:

  • povinné štátne schvaľovanie nákupov a prenajímania pôdy,

  • predkupné práva,

  • povinnosť vlastníka obhospodarovať pôdu,

  • obmedzenie nákupného práva právnických osôb,

  • stanovenie maximálneho počtu hektárov, ktoré možno kúpiť.

K dnešnému dňu nie je verejne dostupné budúce navrhované znenie zákona, pričom začiatok pripomienkového konania možno očakávať najskôr v septembri tohto roka.

Môžeme teda len predpokladať, akým smerom sa návrh zákona vydá a aké regulačné nástroje trhu s poľnohospodárskou pôdou doň zákonodarca implementuje. Aj napriek absencii paragrafového znenia je však už teraz zrejmé, že v dohľadnej dobe môže byť legislatívny proces dovŕšený a prevádzanie poľnohospodárskej pôdy sa tak opäť stane komplikovanejším a podmienenejším procesom.

V prípade záujmu o bližšie informácie, aktuálny stav legislatívy (osobitne vo vzťahu k ochrane a limitáciám poľnohospodárskej pôdy), je náš špecializovaný tím pripravený poskytovať odborné právne poradenstvo.

Mgr. Peter Ružička
Senior AssociateRUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 2 3233 3444
Fax:    +421 2 3233 3443
e-mail:    office-ba@r-p.sk
PFR 2020


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk