4.7.2023
ID: 5789upozornenie pre užívateľov

Digitálna diplomacia: Rada stanovila prioritné opatrenia na posilnenie krokov EÚ v oblasti globálnych digitálnych záležitostí

Rada 26.6.2023 schválila závery o digitálnej diplomacii EÚ. V časoch rastúcich geopolitických výziev si rýchly vývoj prelomových technológií, ktoré majú transformačný vplyv na hospodárstva a spoločnosti, vyžaduje, aby EÚ a jej členské štáty posilnili svoju úlohu a vedúce postavenie v globálnej elektronickej správy vecí verejných.

V tejto súvislosti sa v záveroch zdôrazňuje potreba silnejšej, strategickejšej, súdržnejšej a účinnejšej politiky a činnosti EÚ v globálnych digitálnych záležitostiach a stanovuje sa súbor prioritných opatrení na základe pokroku dosiahnutého pri vykonávaní záverov Rady o digitálnej diplomacii EÚ z roku 2022.

V záveroch sa zdôrazňuje, že na to, aby sa jej digitálna diplomacia dostala na vyššiu úroveň, musí EÚ konať v rámci prístupu Tím Európa, spoločne chrániť svoje strategické záujmy a podporovať svoj prístup k digitálnej transformácii zameraný na človeka.

Malo by sa to uskutočniť:

  • po prvé, strategickým zapájaním sa na všetkých príslušných multilaterálnych fórach a zachovaním súčasného modelu správy internetu s účasťou viacerých zainteresovaných strán
  • po druhé, začlenením digitálnej diplomacie do stratégie Global Gateway, ktorá je „ponukou“ EÚ na formovanie bezpečnej a dôveryhodnej globálnej prepojenosti
  • farba: prevzatá; a napokon posilnením pozície EÚ ako tvorcu globálneho súboru digitálnych pravidiel, a to aj prostredníctvom posilnených dvojstranných a regionálnych digitálnych partnerstiev a aliancií
Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk