26.6.2013
ID: 401upozornenie pre užívateľov

Dovolenkovať v Chorvátsku bude jednoduchšie

Od 1. júla 2013 bude najobľúbenejšia slovenská dovolenková destinácia – Chorvátsko dostupnejšia. Vstup Chorvátskej republiky do Európskej únie (EÚ) prinesie so sebou pozitívne zmeny.

Obmedzenia pri preprave alkoholu a tabakových výrobkov ostávajú v platnosti. Každá členská krajina má nastavené svoje pravidlá v oblasti spotrebných daní, ktoré treba rešpektovať. Cez chorvátske hranice je možné si doviezť na osobnú spotrebu:

  • 200 cigariet, 100 cigarillos, 50 cigár alebo 250 gramov tabaku
  • 1 liter destilátu alebo liehoviny
  • 2 litre likéru alebo dezertného alebo šumivého vína
  • 2 litre stolového vína

Prijatím tejto prímorskej krajiny medzi členov spoločenstva sa dovolenkári nemusia obávať, že by im na hraniciach mohli colníci vziať potraviny či iný tovar živočíšneho pôvodu neobchodného charakteru. Doteraz platilo, že jedna osoba z členskej krajiny únie mohla do Chorvátska priviezť:

  • do 10 kg mäsa a mlieka, mliečnych a mäsových výrobkov
  • do 20 kg rýb alebo rybacích výrobkov
  • do 10 kg ostatných výrobkov ako sú med, živé ustrice, živé slávky, slimáky a pod.
  • 125 g výrobkov z chránených druhov, ako je napr. kaviár na osobu.

Tieto obmedzenia od 1. júla 2013 končia – naďalej platí, že výrobky si ľudia môžu doviezť len na svoju osobnú spotrebu.

Colníci už nebudú cestujúcich na hraničných priechodoch kontrolovať, čo by malo znamenať plynulejšiu premávku. Colné kontroly v prípade podozrenia z pašovania však zostávajú. Kontroly môžu byť zamerané napríklad na zabránenie pašovania ohrozených druhov voľne žijúcich rastlín a živočíchov v rámci medzinárodného dohovoru CITES. Členstvo v únii nič nemení na skutočnosti, že korytnačky, morské koníky či niektoré druhy orchideí musia zostať vo svojom prirodzenom prostredí.

Dovolenkári, ktorí sa chystajú do Chorvátska aj so svojimi domácimi miláčikmi (psy, mačky, fretky), by mali vedieť, že každý musí mať pas spoločenského zvieraťa. V ňom musí byť uvedené, že zviera je klinicky zdravé, očkované proti besnote a nepochádza z oblasti s výskytom besnoty. Potvrdenie od veterinárneho lekára nemôže byť staré viac ako tri dni.

Pre Slovákov, ktorí majú lode v chorvátskych prístavoch, je dôležité, či boli vyrobené v štátoch EÚ. Ak doteraz kotvili v tejto krajine, mali štatút zahraničného tovaru v dočasnom používaní. Po 1. júli by však mali byť prepustené do voľného obehu, pretože sa stanú tovarom únie. V prípade, že clo zaplatil majiteľ v krajine pôvodu, nebudú chorvátske úrady znovu vyžadovať platenie cla.
Najvyššia colná sadzba je 2,7 percent v závislosti od typu plavidla. Majiteľ lode staršej ako 8 rokov nebude musieť platiť dovozné clo ani DPH. Musí však predložiť dôkaz o jeho prvom uvedení do prevádzky.

Plavidlá vyrobené či dovezené zo štátov mimo EÚ budú mať naďalej štatút zahraničného tovaru v dočasnom používaní v inej krajine.


Zdroj: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk