19.10.2023
ID: 5893upozornenie pre užívateľov

Drony: Európska komisia začína konať voči Slovensku kvôli porušovaniu európskeho práva

Slovenská republika je posledným členským štátom EÚ, ktorý doposiaľ do svojho právneho poriadku neimplementoval európsku legislatívu týkajúcu sa dronov. Meškáme takmer 3 roky. Európska komisia začína konať.

V čom meškáme?

Európska Únia zverila agendu týkajúcu sa dronov Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva, ktorej úlohou bolo skoncipovať a zjednotiť podmienky ich používania v spoločnom vzdušnom priestore pre všetky členské štáty. Výsledkom týchto snáh bolo jedno delegované[1] a jedno vykonávacie nariadenie.[2] Tieto nariadenia napríklad definujú systém registrácie používateľov dronov, triedy týchto zariadení, ale aj postupy pre ich bezpečnú prevádzku. Napriek tomu, že tieto pravidlá nadobudli účinnosť 31.decembra 2020, zostali sme posledným členským štátom, ktorý ich ignoruje.

Pre úplnosť informácií treba dodať, že v marci tohto roka Ministerstvo dopravy SR predložilo do Národnej rady SR návrh zákona, ktorým sa táto nečinnosť mala vyriešiť, no zákon neprešiel ani len do druhého čítania.[3]

Slovensko tak v tejto chvíli porušuje právo EÚ, a to si všimla aj Európska komisia.

Formálna výzva

Európska komisia 28. septembra 2023 informovala[4] verejnosť, že z dôvodu nerešpektovania povinností a požiadaviek, ktoré vyplývajú z vyššie spomenutých nariadení, zasiela Slovensku formálnu výzvu. V tejto výzve konštatuje nasledovné:

Slovensko nesplnilo regulačné požiadavky na určenie príslušného orgánu zodpovedného za celkové presadzovanie nariadenia, ako aj kľúčové bezpečnostné funkcie, akými sú vydávanie a rušenie prevádzkových osvedčení a zriadenie systému registrácie pre prevádzkovateľov UAS. Súčasná situácia nezabezpečuje rovnaké podmienky v celej EÚ a môže dokonca vytvoriť nebezpečné podmienky pre prevádzku bezpilotných lietadiel.“

Slovensko má na odpoveď 2 mesiace. Keďže je jasné, že v danej lehote sa nepodarí problém vyriešiť a nebudeme mať ani dostatočné vysvetlenie, Komisia následne pristúpi k zaslaniu tzv. odôvodneného stanoviska, v ktorom nás informuje o porušení európskych noriem a opäť nám stanoví lehotu na dodatočné splnenie povinností. V prípade márneho uplynutia lehoty môže Slovensko čakať konanie pred Súdnym dvorom EÚ. Pri absolútnej ignorancii sa celý postup môže skončiť až uložením paušálnej pokuty dennými penále.[5]

Prečo je to problém?

Okrem hrozby sankcie si niekto môže položiť otázku: „Prečo vlastne je dobré implementovať konkrétnu európsku legislatívu?“ Má to minimálne jeden dobrý dôvod: na dnešný stav doplácajú najmä slovenskí občania.

Namiesto modernej európskej legislatívy u nás naďalej platí Rozhodnutie Dopravného úradu č. 2/2019. Dnes nie je určené, ktorý štátny orgán prevezme kompetencie za prevádzku systému (Dopravný Úrad alebo iná inštitúcia), a taktiež zatiaľ nefunguje ani registrácia používateľov dronov, čo komplikuje situáciu všetkým slovenským pilotom, ktorí nemôžu legálne lietať na území iného štátu EU. Napríklad všetci rekreační používatelia dronov, ktorí by si chceli priniesť z dovolenky zábery z dronov, tak môžu urobiť len na vlastné riziko, nakoľko používaním dronu v zahraničí bez registrácie v krajine, kde má pilot trvalý pobyt, porušujú pravidlá. Absencia registračného systému teda komplikuje život mnohým rekreačným a hlavne profesionálnym pilotom dronov.

Bc. Dominik Mičatka
právny asistent


Semančín_loogo_300

 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451

 

[1] Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín.

[2] Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/947 z 24. mája 2019 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel.

[3] Vládny návrh zákona o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (letecký zákon). Tlač. Legislatívny proces dostupný online >>>  tu.

[4] Online dostupné >>> tu.

[5] Ide o konanie podľa čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk