14.2.2024
ID: 5987upozornenie pre užívateľov

Európsky akt o slobode médií: zástupcovia členských štátov EÚ potvrdili predbežnú dohodu

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ dnes schválili predbežnú dohodu, ktorú 15. decembra 2023 dosiahli vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu o novom právnom predpise zameranom na vytvorenie spoločného rámca pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ a naochranu slobody médií, plurality médií a redakčnej nezávislosti v EÚ.

Európskym aktom o slobode médií sa vytvorí spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu EÚ a zavedú sa opatrenia na ochranu novinárov a poskytovateľov mediálnych služieb pred politickým zasahovaním. Tí budú môcť zároveň ľahšie pôsobiť v celom priestore v rámci vnútorných hraníc EÚ. Novými pravidlami sa zabezpečí právo občanov na prístup k bezplatným a pluralitným informáciám a vymedzí sa zodpovednosť členských štátov za poskytovanie vhodných podmienok a rámca na ochranu tohto práva.

Kontext a ďalšie kroky

Komisia 16. septembra 2022 zverejnila návrh nariadenia, ktorým sa vytvára spoločný rámec pre mediálne služby na vnútornom trhu. V návrhu sa stanovujú nové pravidlá na ochranu plurality a nezávislosti médií v EÚ. Rokovania s Európskym parlamentom o konečnej podobe právneho predpisu sa začali 19. októbra 2023 a skončili sa predbežnou dohodou, ktorá sa dosiahla 15. decembra 2023.

Znenie dohody sa teraz sfinalizuje vo všetkých úradných jazykoch a obe inštitúcie ho formálne prijmú do apríla 2024.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk