5.5.2015
ID: 2878upozornenie pre užívateľov

Európsky parlament obmedzil nehospodárne využívanie plastových tašiek

Európsky parlament schválil legislatívny návrh, ktorý prinúti členské štáty drasticky znížiť spotrebu najrozšírenejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek

"Táto legislatíva vytvorí všestranne výhodnú situáciu,” uviedla parlamentná spravodajkyňa Margrete Auken (Zelení/EFA, DK). “Hovoríme o obrovskom ekologickom probléme. Miliardy plastových tašiek končia priamo v prírode ako nespracovaný odpad. Ničia životné prostredie, škodia rybám, vtákom a my sa s tým musíme popasovať. Európska komisia vyhlásila, že týmto problémom by sa mali zaoberať samotné členské štáty, no nezaoberajú sa! Podľa odhadov samotnej Komisie sa nám takto podarí ušetriť ročne 740 miliónov eur,” dodala potom, ako poslanci schválili jej odporúčanie a vyjadrili tak súhlas s neformálnou dohodou, ktorú dosiahli parlamentní vyjednávači s Radou ministrov EÚ v novembri 2014.

Záväzné ciele

Nová smernica umožňuje členským štátom vybrať si z dvoch alternatív:

  • prijať opatrenia na zníženie priemernej ročnej spotreby biologicky nerozložiteľných ľahkých nákupných tašiek na 90 kusov na občana do konca roka 2019 a 40 kusov do konca roka 2025 alebo
  • zabezpečiť, aby od konca roka 2018 neboli ľahké plastové tašky ponúkané nakupujúcim zadarmo.

Európsky komisia by zároveň mala posúdiť vplyv oxidačno-biologicky rozložiteľných plastových materiálov, ktoré sa rozpadajú na malé častice, na životné prostredie a prípadne navrhnúť vhodné opatrenia zamerané na obmedzenie ich spotreby alebo zníženie ich škodlivých vplyvov.

Komisia tiež do roku 2017 predloží opatrenia na označovanie biodegradovateľných a kompostovateľných plastových tašiek, ktoré by mali zabezpečiť ich rozpoznanie v celej Únii.

Súvislosti

Ľahké plastové nákupné tašky, s hrúbkou menšou ako 50 mikrónov, sú v súčasnosti najviac rozšírenými plastovými taškami v EÚ. Pravdepodobnosť ich opätovného použitia je však nižšia, ako v prípade hrubších tašiek, takže sa rýchlejšie stávajú odpadom, ktorý často končí rozptýlený v životnom prostredí a výrazne znečisťuje najmä vodné útvary a ekosystémy.

Podľa odhadov použil v roku 2010 každý občan EÚ 198 plastových nákupných tašiek, pričom približne 90% z nich bolo ľahkých. Spotreba týchto tašiek by bez zásahu naďalej rástla. Podľa údajov Európskej komisie bolo v EÚ v roku 2010 odhodených viac ako osem miliárd plastových tašiek.


Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 2. čítaní
Typ dokumentu: Smernica

Zdroj: TS EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk