30.5.2013
ID: 258upozornenie pre užívateľov

Jednotný systém bankového dohľadu v EÚ

Európsky parlament minulý týždeň schválil znenie dvojice legislatívnych návrhov, ktoré zavádzajú jednotný systém bankového dohľadu v EÚ. Nové pravidlá umožnia Európskej centrálnej banke vykonávať priamy dohľad nad najväčšími bankami v eurozóne a podieľať sa na dohľade nad ostatnými bankami. Konečné hlasovanie o navrhovanej legislatíve však prebehne až po ukončení rokovaní s Európskou centrálnou bankou o detailoch jej zodpovednosti ako orgánu dohľadu.

Poslanci podieľajúci sa na príprave navrhovaných nariadení trvali na zladení pravidiel zodpovednosti s právomocami v oblasti dohľadu, ktoré boli vytvorené alebo prenesené na úroveň EÚ. Európska centrálna banka (ECB) ako orgán dohľadu tak bude podliehať prísnejším požiadavkám v oblasti otvorenosti, zodpovednosti a kontroly, tie sa však nebudú vzťahovať na jej monetárnu politiku.

"Presun právomocí z členských štátov musí sprevádzať posilnenie zodpovednosti a kontroly na úrovni EÚ," vyhlásila v súvislosti s poverením ECB právomocami v oblasti dohľadu parlamentná spravodajkyňa Marianne Thyssen (EPP, BE).

"Európska centrálna banka nie je vnímaná ako kolíska demokracie. Musí si však zvyknúť na demokratickú kontrolu a zodpovednosť ... národní poslanci očakávajú od nás, europoslancov, že zabezpečíme riadnu kontrolu ECB ako orgánu dohľadu," uviedol parlamentný spravodajca nariadenia o úlohe Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) Sven Giegold (Zelení/EFA, DE).

Kľúčové oblasti, ktoré sa podarilo Parlamentu presadiť:

  • posilnenie zodpovednosti a demokratickej kontroly orgánu dohľadu, vrátane schvaľovania kandidáta na predsedu a podpredsedu dozornej rady ECB v Európskom parlamente a ich prípadne odvolanie Európskym parlamentom,
  • posilnenie úlohy národných parlamentov, vrátane možnosti zorganizovať verejné vypočutie predsedu dozornej rady a jej členov a žiadať o písomné odpovede na položené otázky v súvislosti s úlohou ECB ako orgánu dohľadu,
  • lepší prístup k dokumentom pre európsky orgán dohľadu (vo vzťahu k bankám) a pre národné parlamenty a EP (vo vzťahu k orgánu dohľadu EÚ),
    atraktívne podmienky účasti na systéme bankového dohľadu EÚ aj pre členské štáty mimo eurozóny, s cieľom vytvoriť systém s čo najširšou účasťou, aby sa znížilo riziko štiepenia jednotného trhu,
  • prísne oddelenie zamestnancov ECB, ktorí sa venujú menovej politike, od zamestnancov pôsobiacich v oblasti bankového dohľadu, s cieľom umožniť zvýšenú kontrolu a zodpovednosť ECB ako orgánu dohľadu bez obmedzenia nezávislosti ECB v oblasti menovej politiky,
  • posilnenie Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) vo vzťahu k ECB, vrátane zlepšenia jej pozície v oblasti vykonávania záťažových testov a získavania informácií od bánk a národných kontrolných orgánov. EBA by tiež mala pracovať na zbližovaní postupov národných orgánov dohľadu pri zachovaní rôznorodosti bankového sektora EÚ.

Ďalší postup

Konečné hlasovanie Európskeho parlamentu o dvoch legislatívnych návrhoch možno očakávať v blízkej budúcnosti. Medzitým sa môžu k predloženej legislatíve vyjadriť národné parlamenty a Európsky parlament bude pokračovať v medziinštitucionálnych rokovaniach s ECB v snahe dosiahnuť dohodu o detailoch jej zodpovednosti, pravidiel kontroly a transparentnosti.

Detaily právomocí Parlamentu v oblasti kontroly ECB ako orgánu dohľadu budú z právnych dôvodov zakotvené v medziinštitucionálnej dohode.

Postup:
Súhlas - Osobitné úlohy pre ECB v oblasti bankového dohľadu
Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie) - Zmena a doplnenie nariadenia o EBA
Typ dokumentov: Nariadenia

Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk