3.8.2016
ID: 3424upozornenie pre užívateľov

MS SR: Mení podmienky dohľadu nad činnosťou znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dohľad nad činnosťou súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa bude musieť zaobísť bez fyzickej prítomnosti kontrolórov na ich pracoviskách. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vyhovelo protestu prokurátora a predložilo na pripomienkovanie zmenu vykonávacej vyhlášky k dotknutému statusovému zákonu.

Pracovníci ministerstva sú v súčasnosti podľa vyhlášky oprávnení vstupovať do úradu, kancelárií a iných priestorov znalcov, tlmočníkov alebo prekladateľov. Samotný zákon však expertom neukladá povinnosť vykonávať činnosť v kancelárii. Podľa ministerstva väčšina z nich kanceláriu nemá a svoju činnosť vykonáva v obydlí.

"Ide o zásah do domovej slobody," zhrnulo ministerstvo výhradu prokurátora. Dotknutý paragraf chce z vyhlášky vypustiť. Zúži sa tým i okruh listín, ktoré má dohliadaný znalec, tlmočník a prekladateľ predložiť ministerstvu pri výkone dohľadu.

Kontrolóri prídu o oprávnenie nahliadať do spisovej dokumentácie, účtovníctva a záznamov expertov, robiť si z nich kópie, či v odôvodnených prípadoch písomnosti odoberať. Vychádzať budú z denníkov, ktoré si experti vedú.

Dohľad ministerstva spravodlivosti slúži na zisťovanie nedostatkov v práci znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Sleduje dodržiavanie zákonnosti a správnosti ich postupov.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk