13.5.2016
ID: 3331upozornenie pre užívateľov

MS SR: Zverejnilo predbežnú informáciu k príprave novely exekučného zákona

Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanej novele zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti. Jej cieľom sú efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot a rýchlejšie vymáhanie nárokov na súdoch.

Predbežná informácia bola zverejnená na portáli Slov-lex. Ministerstvo oznámilo, že ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) tak pokračuje v plnení záväzkov z programového vyhlásenia vlády. V ňom sa vláda zaviazala, že pripraví novú komplexnú právnu úpravu exekučných konaní.

Hovorca rezortu Peter Bubla pripomenul, že predbežná informácia je novým inštitútom v rámci legislatívneho procesu. "Vďaka nej sa môže verejnosť, ako aj orgány verejnej správy, zapojiť do procesu tvorby paragrafového znenia právneho predpisu ešte pred začatím pripomienkového konania," objasnil.

Do prípravy právneho predpisu sa môže verejnosť zapojiť zasielaním podnetov či návrhov do 8. júna. Návrh novely plánuje ministerstvo predstaviť v polovici júna, kedy ho predloží do pripomienkového konania. Bubla ozrejmil, že sa budú snažiť zefektívniť exekučné konanie. To by malo byť vedené v maximálne možnej miere v elektronickej podobe, vrátane doručovania.

Exekučné súdy sú v súčasnom stave zahltené množstvom prebiehajúcich exekučných konaní, pričom tendencia je, že situácia sa bude zhoršovať, uvádza ministerstvo v predbežnej informácii. Exekučnému konaniu vytýka, že nie je centralizované, čo prispieva k nejednotnosti praxe a rozhodovania. Z pohľadu exekvovaného nie sú zjednotené procesné obrany. Neznalé osoby tak opakujú rovnaké argumenty v námietkach a návrhoch na zastavenie exekúcie.

Rezort chce taktiež vytvoriť reálnu možnosť oddlženia fyzických osôb. Inštitút osobného bankrotu je zavedený od roku 2006, doteraz ho však využilo len zanedbateľné percento ľudí. Dôvody ministerstvo vidí v právnych a faktických bariérach právnej úpravy.

"Oddlženie je v súčasnosti priamo prístupné spravidla len pre takzvanú strednú vrstvu dlžníkov, pričom zmysluplne má byť dostupné oveľa širšiemu okruhu osôb, ktoré v živote urobili nesprávne ekonomické rozhodnutie," ozrejmilo svoju filozofiu.

Cieľom novely napokon bude vytvoriť efektívny nástroj na riešenie vymáhania nesporných nárokov. Ministerstvo chce správne nastaviť motivácie strán, odradiť ich od toho, aby si uplatňovali nároky bez právneho základu a odporovali dôvodne uplatnené nároky.
 
V súčasnosti sa podľa ministerstva konanie o vydaní platobného rozkazu vzďaľuje princípu zamýšľanej jednoduchosti. Je totiž súčasťou civilného sporového konania, čo vytvára potrebu riešenia všetkých procesných úkonov súdu a účastníkov.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk