24.7.2015
ID: 2977upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Prezident SR Andrej Kiska vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie novelu zákona o verejnom obstarávaní. Jej cieľom bolo vytvorenie registra konečných užívateľov výhod firiem, ktoré získavajú zákazky vo verejnom obstarávaní. Hlava štátu však upozornila na niekoľko nedostatkov, ktoré právna norma obsahuje.

Podľa prezidenta pôvodnú požiadavku riešiť účasť takzvaných schránkových firiem pri nakladaní s verejnými zdrojmi schválený zákon zúžil na oblasť verejného obstarávania. Podľa hlavy štátu je to závažný nedostatok, ktorý však nedokáže odstrániť uplatnením práva veta. "Potrebné zmeny by si vyžadovali uplatnenie zákonodarnej iniciatívy," poznamenal prezident.

Ďalším dôvodom, prečo sa rozhodol novelu vrátiť do parlamentu, sú jej niektoré časti, ktoré poslanci NR SR doplnili do zákona počas druhého čítania. Ide o významné zmeny pravidiel pre využívanie elektronického trhoviska, dynamických nákupných systémov pri zadávaní zákaziek a pravidiel pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní. V týchto častiach schválený zákon podľa Kisku nedostatočne upravuje právne vzťahy vo verejnom obstarávaní a nesprávne preberá právo Európskej únie (EÚ). "V praxi môže spôsobiť problémy v už aj tak komplikovanom procese verejného obstarávania," konštatoval Kiska.

Hlava štátu upozornila parlament aj na viacero ďalších nedostatkov. „Ich spoločným znakom je nesprávne, neúplné a nedôsledné preberanie nových smerníc EÚ o verejnom obstarávaní z roku 2014, ktoré musia členské krajiny implementovať do 18. apríla budúceho roka," uviedol. V časti o pravidlách komunikácie vo verejnom obstarávaní napríklad podľa prezidenta novela umožňuje odklad niektorých ustanovení nad rámec toho, čo dovoľujú nové smernice EÚ.

Schválený zákon zároveň podľa Kisku neobsahuje povinný odkaz na novú legislatívu EÚ, hoci preberá jej ustanovenia. Preto je presvedčený, že v prípade úpravy dynamických nákupných systémov sa tým dostáva do rozporu so starými smernicami EÚ, na ktoré zákon naďalej odkazuje a ktoré majú prednosť pred vnútroštátnou legislatívou. "Právna úprava, ktorá je zmätočná a nejasná v tom, akým právnym režimom upraveným v práve EÚ sa spravuje, môže v praxi vyvolať spory a spochybniť legitimitu uskutočneného verejného obstarávania," zdôraznil Kiska.

V záujme toho, aby  sa predišlo problémom a zamedzilo sa nesprávnej implementácii práva EÚ, prezident poslancom navrhol zo schváleného zákona vypustiť právnu úpravu týkajúcu sa elektronickej komunikácie, dynamických nákupných systémov a elektronického trhoviska. V súvislosti s novými smernicami EÚ prezident SR zároveň poukázal na to, že návrh nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorého účelom je zabezpečiť transpozíciu týchto smerníc od januára 2016 v úplnom rozsahu, je už v legislatívnom procese.


Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk