16.12.2014
ID: 2717upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o odpadoch

Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer-SD) predloží na posledné tohtoročné rokovanie vlády, v stredu (17. 12.) návrh zákona o odpadoch. Oznámil to na pôde ministerstva.V auguste prerušený legislatívny proces sa Žiga rozhodol obnoviť potom, ako dostal 2. decembra stanovisko Európskej komisie. Reformný materiál ešte na konci poslal do Bruselu na tzv. vnútrokomunitárne pripomienkové konanie.

„Dostali sme odpoveď, ktorá v zásade potvrdila všetky naše myšlienky a celú filozofiu zákona,“ uviedol na margo stanoviska EK Žiga. Komisia podľa neho zaslala Slovensku iba päť pripomienok technického charakteru. „Zapracovali sme ich do znenia zákona a v stredu (17.12.) by sme tento zákon chceli predložiť na rokovanie vlády,“ doplnil.

Minister spresnil, že iné zmeny v materiáli, ktorý prešiel na Slovensku medzirezortným pripomienkovým konaním a schválila ho legislatívna rada vlády, uskutočnené neboli. Jedinou celkom nedoriešenou otázkou vo vzťahu k Európskej komisii ostala otázka prípadného monopolu, ktorý by mohol vzniknúť potom, ako bude zrušený Recyklačný fond a zhodnocovanie odpadu dostanú na starosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

„V tejto chvíli sme s komisiou vykomunikovali, že nejde o monopol. Pôjdeme si to ešte dovysvetľovať,“ vysvetlil Žiga s tým, že začiatkom budúceho roka budú o tejto otázke ešte rokovať s predstaviteľmi Komisie. K monopolu podľa neho nedôjde preto, že nový zákon vytvorí rovnaké štartovacie podmienky pre všetkých zúčastnených na trhu.

Stanovisko EK k návrhu zákona o odpadoch naše ministerstvo nezverejní. Odôvodnilo to tým, že o to požiadal samotný Brusel. „Napísala to tam Komisia, my sme si to tiež s prekvapením prečítali. Tiež aj pre nás je to novinka,“ ozrejmila poradkyňa ministra Božena Gašparíková.

Komisia v stanovisku k návrhu zákona o odpadoch podľa predstaviteľov rezortu vzniesla otázku, či nemôže dôjsť k ohrozeniu vnútorného trhu. Jedna z OZV má už dnes uzavreté zmluvy s veľkou časťou obcí a mohla by byť zvýhodnená pred ostatnými OZV. Ako však vysvetlila Gašparíková, EK v odpovedi na interpeláciu europoslanca Richarda Sulíka (SaS) následne skonštatovala, že takéto riziko nehrozí.

„Po dohode s protimonopolným úradom sme to nastavili tak, že všetky obce začnú z bodu nula,“ vysvetlila Gašparíková. OZV, ktoré budú chcieť získať autorizáciu, budú musieť predložiť ministerstvu nie existujúce zmluvy, ale zmluvy o budúcej zmluve s danými obcami. Konkrétna obec by pritom podľa predstavy rezortu mala uzatvoriť zmluvu s tou OZV, ktorá ponúkne zaujímavejšie podmienky.

Cieľom nového zákona o odpadoch je nastaviť nové pravidlá v odpadovom hospodárstve. Na Slovensku tak majú byť vytvorené štandardné podmienky z pohľadu rozvinutých krajín EÚ. Minister Žiga sa usiluje najmä o zníženie množstva odpadov končiacich na skládkach, predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí.

Návrh ruší Recyklačný fond a platenie recyklačných poplatkov výrobcami a dovozcami. Zavádza princíp ich rozšírenej zodpovednosti – za výrobok majú byť výrobcovia a dovozcovia zodpovední od jeho uvedenia na trh až po jeho likvidáciu.

Ministerstvo má po novom udeľovať autorizáciu organizáciám zodpovednosti výrobcov. Má vzniknúť nové koordinačné centrum, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov. Ďalšou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb a zákaz ukladať na skládky vytriedené zložky komunálneho odpadu a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

Európska komisia nedostala na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie od ministerstva celý návrh zákona, ale len jeho štvrtú časť venovanú obalom a odpadom z obalov, vyhlásila dnes v tlačovej správe Republiková únia Recyklačného priemyslu (RÚReP). "Dostala a posudzovala celý návrh zákona," reagoval na takéto tvrdenie hovorca envirorezortu Maroš Stano.

Predkladaný návrh zákona únia označila za privatizáciu existujúceho odpadového hospodárstva v Slovenskej republike vybranou skupinou OZV. Považuje ho za protiprávny a protiústavný. "Diskriminuje súčasné organizácie pôsobiace v odpadovom hospodárstve na Slovensku, a to zákazom zúčastniť sa v systémoch vybraných výrobcov OZV," konštatovala RÚReP v správe. Zákon podľa nej bráni tiež v rovnosti podnikania, transparentnosti a verejnej súťaži. Prezident RÚReP Ján Zvonček vyzval ministra Žigu, aby o sporných bodoch rokoval s odborníkmi a odstránil ich.

Zdroj: TASR

Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk