27.6.2018
ID: 4126upozornenie pre užívateľov

NRSR: O novele zákona o vlastníctve bytov bude plénum hlasovať na jeseň

O novele zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov z dielne poslancov Mosta-Híd Petra Antala a Edity Pfundtner bude hlasovať Národná rada (NR) SR až na nasledujúcej schôdzi parlamentu, ktorá bude v septembri tohto roku. Zhodli sa na tom v pondelok poslanci NR SR.

Cieľom návrhu je zjednodušenie a sprehľadnenie právnej úpravy rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj odstránenie niektorých výkladových problémov súvisiacich so správou bytového domu oboma zákonnými formami, teda správcom a spoločenstvom vlastníkov.

"Súčasné znenie dotknutých ustanovení zákona je do veľkej miery nesystematické a neprehľadné, čo v praxi so sebou prináša dlhodobo mnohé výkladové nejasnosti a praktické komplikácie, ktoré sťažujú alebo bránia riadnemu fungovaniu správy domu," priblížila dôvody zmeny v pléne Pfundtner.

Navrhovaná úprava podľa jej slov prináša predovšetkým jednoznačnejšiu, systematickejšiu a prehľadnejšiu úpravu prijímania rozhodnutí vlastníkmi. Okrem toho spresňuje viacero súčasných zákonných ustanovení a zavádza mechanizmy, ktoré by mali prispieť k zvýšenej informovanosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov o veciach týkajúcich sa správy domu.

Návrh zákona zároveň prináša účinnejšie mechanizmy na zvýšenie kontroly orgánov spoločenstva alebo správcu domov, pričom zavádza aj niektoré nové práva a povinnosti týchto subjektov.

Zdroj: TASR - 25.6.2018


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk